Team Vooruit

Team Vooruit

Punten
185VP
VP, wat is dat?

Dat zijn Vooruit Punten.
Telkens je meewerkt aan een Vooruit-actie, groot of klein, online of offline, ontvang je Vooruit Punten.

Wat je met die punten kan doen? Dat blijft nog even ons geheim. We vertellen het snel 🙂

 • published vraag1 in programma noorstad 2024-06-03 16:23:26 +0200

  vraag1

  "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

 • published programma noorstad in lokale-afdeling testen 2024-06-03 13:16:24 +0200

  programma noorstad

  nieuws artikel

  vraag1

 • published volmacht 2024-05-27 14:58:44 +0200
 • published stemmen voor cultuur nieuws in Stemmen voor cultuur 2024-05-21 09:04:11 +0200
 • published Stemmen voor cultuur 2024-05-06 11:59:14 +0200
 • Voorwoord

  België is het beste cultuurland ter wereld. Dat zeggen wij niet, dat zegt de Good Country Index. En dat willen wij absoluut zo houden. 9 juni wordt niet alleen een kantelpunt voor de toekomst van ons land, maar ook voor de toekomst van onze cultuur-en mediasector.

  Read more
 • published Tijd om werk te maken van meer natuur in Klimaat 2024-04-30 14:00:21 +0200

  Tijd om werk te maken van meer natuur

  Iedereen wordt beter van meer natuur. En toch is er vandaag te veel beton en te weinig natuur. Natuur in je buurt en je leefomgeving is belangrijk voor je welzijn. De natuur maakt ons niet alleen gelukkiger, ze is ook onmisbaar voor ons klimaat en dus ons overleven. Alleen moeten we daar natuurlijk een goed evenwicht in vinden, ook voor de toekomst van onze landbouwers. De voorbije jaren organiseerde de Vlaamse regering (CD&V, N-VA en Open VLD) de stilstand door het landbouwbeleid - met alleen maar aandacht voor de grote agro-industrie - te laten botsen met onze natuur. Wat krijg je dan? Jarenlang geruzie en gezever over stikstof. En wie blijft er in de kou staan? Onze boeren én onze natuur. 

  In 2019 beloofde de Vlaamse regering om 4.000 hectare bos bij te planten tegen 2024. Amper een derde daarvan is gerealiseerd. En nergens in Europa is de natuurversnippering zo groot als in Vlaanderen. En ons water? Daar gaat het ook niet goed mee. Een derde van onze beken is zwaar vervuild door pesticiden en mest. Het grondwater is al even zwaar vervuild en de situatie verbetert er niet op. Bossen en grasvelden kampen met hetzelfde probleem. Acht op tien van deze natuurgebieden heeft een overvloed aan meststoffen door de landbouw. Daardoor woekeren sommige planten, zoals bramen en netels, en neemt de biodiversiteit af. En de overstromingen van de afgelopen jaren tonen ook nog eens dat we te weinig wateropslagcapaciteit hebben. Een probleem waar dringend iets aan gedaan moet worden.

  Read more
 • Gezondheid komt altijd op de eerste plaats, niet de winst van PFOS‑vervuilers

  Voor Vooruit is het duidelijk: een sterke overheid moet de gezondheid van mensen altijd beschermen en grote vervuilers die onze gezondheid schaden aan banden leggen. Bovendien moeten onze kinderen altijd en overal zonder zorgen kunnen buiten spelen. Een krop sla uit de eigen moestuin mag nooit vol chemisch afval zitten.

  Deze Vlaamse regering koos ervoor om bedrijven zoals 3M in Zwijndrecht de vrije baan te geven. Wanneer bedrijven een milieuvergunning aanvragen, is er amper personeel om een grondig advies uit te werken. De Vlaamse overheid is bijna volledig aangewezen op de info die bedrijven zelf aanleveren. Bovendien is er nauwelijks handhaving. Bedrijven worden amper gecontroleerd. Iedereen heeft recht op een gezonde en veilige leefomgeving. Daarom moet de overheid vervuilers laten opdraaien voor alle kosten van de vervuiling. En dus ook voor de onderzoeken en behandelingen die nodig zijn om burgers te verzorgen. Waar de Vlaamse regering (N-VA, Open VLD en CD&V) bespaarde, wil Vooruit investeren.

  Read more
 • published Onze 30 strijdpunten voor de toekomst 2024-04-23 11:44:39 +0200
 • published Standpunten & programma 2024-04-23 11:44:14 +0200
 • Hoe meer mensen Nederlands spreken, hoe sterker onze welvaartsstaat

  Wie vooruit wil gaan in een samenleving, moet haar taal spreken. Taal geeft kansen. Taal is wat ons bindt. Het is de motor voor ons samenleven, voor slaagkansen in het onderwijs en een deftige job. We delen steeds minder dezelfde taal en daardoor dreigen we van elkaar te vervreemden. Bovendien blijft het taalniveau van onze kinderen en jongeren dalen. Dat ontneemt hen kansen op een goede toekomst en brengt de toekomst van onze kenniseconomie in gevaar.

  Vooruit wil die achteruitgang doorbreken. Door opnieuw te investeren in onze kinderen: in ons onderwijs en onze kinderopvang. Als we kinderbegeleiders en leerkrachten versterken, kan er meer ingezet worden op taal. Kinderopvang moet veel meer gezien worden als een voorbereiding op het kleuteronderwijs. En als onderdeel van onderwijs. Kinderopvang zou samen met onder andere onderwijs en jeugdhulp moeten vallen onder één enkele minister van het Kind. 

  Nederlands is ook niet alleen belangrijk voor onze kinderen. Iedereen die vooruit wil gaan in een samenleving, moet de taal spreken. Omdat we willen dat iedereen volwaardig meedoet, moeten we dus ook mensen met een migratieachtergrond die onvoldoende of geen Nederlands spreken, helpen. Door taallessen op de werkvloer, door integratietrajecten met gratis Nederlandse lessen, door taaloefenkansen daarbuiten. Een goede kennis van het Nederlands moet een speerpunt worden van al onze acties, de rode draad die ons verbindt.

  Read more
 • Tijd om de klimaatcrisis aan te pakken, met oplossingen die voor iedereen werken

  Vooruit wil de stilstand in het klimaatbeleid doorbreken

  De klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van onze generatie. Terwijl de tijd tikt, slaagt de politiek er maar niet in om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Extreme weerfenomenen komen ook steeds vaker voor in ons land. Hittegolven in de zomer, met langdurig droogtes, leiden tot watertekorten, grondverzakkingen en scheurende huizen. Door de watersnood in de zomer van 2021 in Wallonië en Limburg kwamen zelfs duizenden mensen op straat terecht. De heropbouw kost ons miljarden. Klimaatrampen over heel de wereld brengen bovendien een gigantische vluchtelingenstroom richting Europa op gang. 

  De politiek slaagt er al jaren niet in om daar iets aan te doen. Enerzijds zijn er dogmatici die alle verantwoordelijkheid en de kosten bij het individu leggen. Anderzijds zijn er sceptici die beweren dat alles vanzelf goed komt als we maar vertrouwen in de technologische vooruitgang. Hierdoor staat Vlaanderen al jaren stil en betaalt de Vlaming de factuur.

  Vooruit wil die stilstand doorbreken. Alleen als we iedereen meekrijgen, kunnen we onze planeet redden. Daarom heeft Vooruit een klimaatplan dat de klimaatdoelstellingen voor ons land haalt. Daarvoor hebben we ambitieuze én collectieve maatregelen nodig in plaats van alle verantwoordelijkheid bij het individu te leggen.

  Read more
 • De strijd tegen discriminatie en racisme voeren we op

  De strijd tegen discriminatie en racisme is een absolute prioriteit voor Vooruit. Als we als samenleving vooruit willen, moeten we ervoor zorgen dat niemand uitgesloten wordt en iedereen alle kansen krijgt om bij te dragen aan die samenleving. We hebben elk talent nodig.

  Read more
 • published Betere zorg en meer koopkracht voor onze ouderen in Zorg 2024-04-22 17:09:06 +0200

  Betere zorg en meer koopkracht voor onze senioren

  Steeds meer mensen leven steeds langer. Dat is een prachtig teken van vooruitgang. Maar het betekent natuurlijk ook dat er veel meer zorg voor ouderen nodig is. Voor Vooruit is het essentieel dat er hoogstaande en betaalbare zorg is voor onze senioren. Wie zijn leven lang gewerkt heeft, verdient een comfortabele oude dag zonder financiële kopzorgen.

  Read more
 • Onze jongeren weer voluit doen geloven in de toekomst

  Dingen die vroeger heel gewoon waren, lijken steeds moeilijker te worden. Je bent klaar met school, je vindt een toffe job en uiteindelijk koop je een huis. Maar nu lijkt alles meer en meer ongrijpbaar, onmogelijk zelfs. Er rijden amper nog bussen en de bussen die rijden komen te laat. Urenlang in de studie zitten omdat er geen leerkracht voor de klas staat? Niet op kot kunnen gaan omdat de huurprijs onbetaalbaar is.

  Dan hebben we het nog niet over het klimaat. Hoe vaak moet er nog aan de alarmbel getrokken worden? Veel jongeren voelen ook dat de wereld onrechtvaardiger wordt. Waarom blijft zoveel misdaad onbestraft? Hoe kan het dat de Reuzegommers er zo gemakkelijk van af kwamen? Hoe lang nog gaat het geweld in Gaza door? Moeten oorlogsmisdaden niet bestraft worden?

  Geen wonder dat zo veel jongeren struggelen met hun mentale gezondheid. 

  Vooruit wil dat jongeren weer vooruit kunnen. En weer voluit kunnen dromen van een mooie toekomst. Het is écht tijd om de stilstand en achteruitgang te doorbreken. Want jongeren zijn de motor van vooruitgang. Jongeren zijn de toekomst.

  Read more
 • published De beste en betaalbare zorg voor iedereen in Zorg 2024-04-22 16:52:17 +0200

  De beste en betaalbare zorg voor iedereen

  Vooruit is de partij van de zorg. Wij willen dat iedereen in ons land toegang heeft tot goede en betaalbare gezondheidszorg. Als je gezondheid op het spel staat, mag de dikte van je portefeuille geen enkele rol spelen. Dan moet iedereen de beste zorg krijgen, punt aan de lijn.

  Want niets is belangrijker dan uw gezondheid. En dus is voor een sterke welvaartsstaat niets belangrijker dan die gezondheid te beschermen. De kwaliteit van een samenleving meet je af aan hoe zij omgaat met zieken en mensen die zorg nodig hebben. Dat is voor Vooruit geen cliché maar een dagelijkse strijdpunt.

  Met Frank Vandenbroucke en Vooruit in de federale regering hebben we héél veel geïnvesteerd en hervormd om onze zorg beter en betaalbaar te maken. Vandaag kun je voor 4 euro naar de huisarts, kunnen kinderen en jongeren gratis naar de psycholoog en zorgden we voor betere lonen en werkomstandigheden voor ons zorgpersoneel. De federale regering moet ook in de toekomst blijven investeren en hervormen voor iedereen die zorg nodig heeft of in de zorg werkt. Na 20 jaar stilstand op welzijn in Vlaanderen - denk aan wachtlijsten in de jeugdhulp of personen met een handicap, denk aan de torenhoge prijzen in woonzorgcentra - is het tijd dat we dat eindelijk ook doen voor de zorg in Vlaanderen. 

  Onze 4 ambities voor zorg zijn dan ook heel duidelijk: 

  1. Een sterk preventiebeleid: voorkomen is beter dan genezen 
  2. Wie zorg nodig heeft, moet de juiste zorg krijgen
  3. Zorg moet voor iedereen betaalbaar zijn
  4. Zorg moet voor iedereen van topkwaliteit zijn.

  Read more
 • published Vooruit wil wonen opnieuw betaalbaar maken in Koopkracht 2024-04-22 16:44:04 +0200

  Vooruit wil wonen opnieuw betaalbaar maken

  ‘Eerst een job vinden om een appartement te kunnen huren en dan rustig  sparen om een huis te kopen’, zo simpel was het vroeger. Wie vandaag op zoek is naar een woning, weet dat de tijden veranderd zijn. De huurprijzen swingen de pan uit, waardoor sparen amper mogelijk is. Een eigen woning kopen, is voor veel mensen zo goed als onbetaalbaar.

  Zonder hulp van ouders lukt het niet meer. Betaalbare huurwoningen zijn een schaars goed geworden. De gemiddelde huurprijs is in Vlaanderen gestegen  boven de 850 euro per maand.

  Wie een laag inkomen heeft, zit dus helemaal vast. De private huurprijs neemt een steeds grotere hap uit je loon, je moet jaren wachten op een sociale woning en er komen er haast geen bij. Wonen is voor veel mensen simpelweg niet meer te betalen. 

  Read more