Wij steunen Oekraïne en veroordelen de oorlog van Poetin

Op 24 februari 2022 werden we wakker in een andere wereld: opnieuw oorlog in Europa. Het Rusland van Poetin viel Oekraïne binnen en er begon een gruwelijke oorlog die al tienduizenden mensen het leven kosten en miljoenen anderen op de vlucht jaagde. Wie dacht dat iets als dit nooit meer zou gebeuren, ontwaakte ruw uit zijn droom. 

In deze wrede oorlog koos Vooruit vanaf het begin resoluut de kant van de aangevallen Oekraïense bevolking en haar democratisch verkozen regering.

Zij worden geconfronteerd met een Russische agressor die hun grondgebied probeert te bezetten, hun bevolking bombardeert en uitmoordt. Het gaat om oorlogsmisdaden die flagrant ingaan tegen het internationale recht. Dat kunnen wij niet aanvaarden. 

Wij doen mee met de Europese Unie

Daarom steunen wij de acties van de Europese Unie en NAVO sinds het begin van de Russische invasie. De EU heeft snel gereageerd met eensgezinde economische sancties en wapenleveringen aan Oekraïne. De economische sancties die worden opgelegd hebben één duidelijk doel: de prijs van de oorlog voor het Rusland van Poetin zo hoog maken dat een staakt-het-vuren de enige overblijvende optie is. Wij hopen dat deze oorlog zo snel mogelijk beëindigd wordt. 

Ook hebben de Europese lidstaten militaire en humanitaire hulp toegezegd om de situatie in Oekraïne te verbeteren. Het land heeft defensieve wapens nodig om zich te kunnen verdedigen tegen de buitenlandse agressor. Europese coördinatie is noodzakelijk om een opbod te voorkomen.

Als de Europese Unie in de toekomst ook een defensie-unie wil zijn, dan moet het dringend werk maken van betere samenwerking in het buitenlands- en veiligheidsbeleid. 

Wij steunen de NAVO

We steunen ook de verplichtingen die we in het kader van de NAVO zijn aangegaan om de oostelijke grenzen van het NAVO-bondgenootschap extra te beveiligen. Daarom heeft de Belgische regering ook 300 extra militairen naar Roemenië gestuurd in de uitrol van de Very High Readiness Joint Task Force.

Vooruit steunt de extra aanwezigheid van de NAVO in de oostelijke lidstaten van de EU. Ook heeft de Belgische regering zich ertoe geëngageerd om tegen 2035 2% van het BBP te besteden aan defensie. Precies om de dreiging van Poetin het hoofd te bieden.

Hulp voor oorlogsvluchtelingen

Het meest directe gevolg van de Russische agressie zijn de miljoenen Oekraïense gezinnen, vaak met kinderen, op de vlucht voor oorlog en geweld in hun land. Die mensen proberen hun eigen leven en dat van hun geliefden te beschermen. Dan er is maar één veilige kant waarheen ze kunnen vluchten: naar Europa, naar ons.

De solidariteit in ons land en onze buurlanden is overweldigend. De prognose was dat 200.000 vluchtelingen in ons land zouden aankloppen, voorlopig blijven we ver onder dat cijfer. 

Russisch gas

Deze crisis laat ook zien hoe belangrijk het is om energie-onafhankelijk te worden van Russisch gas en olie. Met de inkomsten daarvan houdt Poetin zijn oorlogsmachine draaiende. In de eerste plaats door het boycotten van Russisch gas en olie, maar vooral door werk te maken van de alternatieven. Dat vraagt om forse investeringen in hernieuwbare energie en de isolatie van onze gebouwen.

Precies daarom stelde Vooruit een ambitieus renovatieplan voor dat zorgt dat alle appartementen, huizen en gebouwen in Vlaanderen binnen de 15 jaar volledig gerenoveerd en geïsoleerd zijn. Geen energie verspillen is een zaak van nationaal en interna tionaal belang.

Kernwapens

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne toont aan dat het belangrijker is dan ooit om te streven naar een wereld zonder kernwapens. Er moet een effectieve politieke en diplomatieke internationale strategie voor wapenreductie en ontwapening ontworpen en uitgevoerd worden.

Iedereen heeft een politieke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat dit soort wapens nooit gebruikt worden: de gevolgen zouden niet te overzien zijn. Daarom moet België het Verdrag op het verbod op kernwapens ratificeren en verder inzetten op non-proliferatie.

Strijd mee

Petities

Strijd mee.

Teken onze petitie en strijd mee voor de beste zorg.

Voor een veilige thuis voor elk kind

33.000 kinderen – een Sportpaleis vol – zijn niet veilig. Ze worden mishandeld, misbruikt of verwaarloosd door hun ouders. Teken de petitie en steun mijn decreet om hen te beschermen. 
Dit wil ik tekenen