Stop fraude, van kleine fraudeur tot asociale multinational

Solidariteit is je deel doen en je deel krijgen. Jammer genoeg zijn er nog steeds mensen die wel klaar staan om hun deel te krijgen, maar die niet bereid zijn om hun deel te doen. Dat is niet alleen verkeerd maar ondergraaft ook onze welvaartsstaat.

Ten eerste omdat er dan minder geld is voor kinderopvang, gezondheidszorg of scholen. Maar ook omdat de bereidheid om bij te dragen afneemt bij mensen die wél eerlijk hun deel deden. Waarom zou je immers bijdragen als andere mensen hun deel krijgen… zonder hun deel te doen? Waarom zou je je deel doen, als fraude loont?

Alle soorten fraude zijn fout

Fraude komt voor in vele vormen en maten. Er zijn de grote vermogens en multinationals die schimmige constructies opzetten om hier geen belastingen te hoeven betalen. En die – als ze betrapt worden – hun fiscale fraude kunnen afkopen dankzij de afkoopwet. Dat is één vorm van fraude.

Maar er is ook sociale fraude, waarbij mensen uitkeringen trekken waar ze eigenlijk geen recht op hebben of zwart werken. Al gaat het bij dat laatste meestal om veel kleinere bedragen, het blijft verkeerd. Dikke (fiscale) fraudeurs moeten aangepakt worden, maar ook kleine (sociale) fraudeurs. Solidariteit betekent dat iedereen zijn deel doet alvorens zijn deel te krijgen. Als mensen en bedrijven dat niet doen, stort het systeem in elkaar. 

Fraude moet streng aangepakt worden (voor iedereen)

In België kunnen grote vermogens hun fiscale fraude afkopen dankzij de afkoopwet, terwijl kleine fraudeurs wel gewoon keihard aangepakt worden. Multinationals schuiven met behulp van schimmige constructies en dure advocaten winsten naar het buitenland, terwijl kleine familiebedrijven alles mooi hier houden en streng gecontroleerd worden.

Dat moet anders. Een goede fraudebestrijding laat niet toe dat de grote vissen de dans ontspringen. En de kleine en middelgrote bedrijven van hier wel ten volle hun deel doen.

Fraudepreventie door openheid

Fraudebestrijding moet ook veel breder gezien worden. De meeste mensen denken bij fraudebestrijding aan controle en straffen, aan de repressieve kant. Maar preventie en transparantie zijn even belangrijk. Openheid is de beste preventie voor fiscale en sociale fraude.

Als de overheid de nodige fiscale gegevens heeft, heeft het geen enkele zin belastingen te ontduiken of te sjoemelen met sociale bijdragen of uitkeringen.

Hetzelfde geldt trouwens voor sociale uitkeringen. Ook tot de data daarover moet de fiscus in alle openheid toegang hebben. Niemand zal nog geneigd zijn te frauderen. Ook sociale fraude kunnen en moeten we voorkomen door transparantie.

Fraudepreventie door eenvoud

Daarnaast zou fraudebestrijding gebaat zijn bij een veel eenvoudiger belastingssysteem. De oeverloze complexiteit en eindeloze achterpoortjes van onze belastingen werken in het voordeel van wie er zijn weg in kent. Wie alle regeltjes kent, of iemand daarvoor kan betalen, kan zodanig rond onze belastingregels fietsen dat hij of zij eigenlijk zijn deel niet doet.

Wanneer belastingregels eenduidig en eenvoudig zijn, is dit soort juridische haarkloverij niet mogelijk. En is de kans veel groter dat iedereen eerlijk zijn belastingen en bijdragen betaalt.

Strengere fraudebestrijding met Vooruit

Dankzij de socialisten in de regering, zijn er belangrijke stappen gezet om grote vermogens en multinationals harder aan te pakken. Zo is dankzij ons de fiscale regularisatie afgeschaft. Dat is een systeem waarbij fraudeurs om de zoveel tijd hun zwart geld legaal mochten witwassen. Dat is nu verleden tijd.

Bovendien hebben we het personeel van de controlecel voor multinationals verdubbeld. Daar werkte voordien gewoon te weinig personeel. Wat de multinationals betreft, strijden wij er bovendien voor om de internationale minimumbelasting voor multinationals zonder meer om te zetten. Hogere belastingen en strengere controles, dat is wat wij willen voor grote multinationale ondernemingen.

Maar het werk is nog niet af. Vooruit wil ook dat de afkoopwet volledig afgevoerd wordt. Grote fraude mag nooit lonen. Vooruit ijvert ook voor een specifieke controlecel voor de complexe belastingaangiftes van de superrijken. 

Meer transparantie met Vooruit

Ook op vlak van transparantie hebben we met de federale regering grote stappen vooruit gezet. De fiscus kan bij fraude nu de saldo’s van bankrekeningen opvragen. Vooruit wil verder gaan en het bankgeheim volledig opheffen voor inkomen uit vermogen. Transparantie werkt. Niemand die werkt fraudeert met zijn loon, omdat je werkgever je loonfiche naar de fiscus stuurt.

De banken zouden precies hetzelfde moeten doen met vermogensinkomsten. Waarom zou inkomen uit werk anders behandeld moeten worden dan inkomen uit vermogen? Inkomsten zijn inkomsten. Een euro is een euro.

Ook de vermogens zelf zouden transparant moeten zijn. Veel fraude zou vermeden kunnen worden wanneer vermogens van mensen in een databank opgenomen zijn. Precies daarom werkte Vooruit een voorstel uit dat het raadplegen van vermogens mogelijk zou maken voor de fiscus.

Een streng en rechtvaardig fraudebeleid

Vooruit wil een streng, maar rechtvaardig fraudebeleid. Een fraudebeleid dat zich op grote vermogens en multinationals toespitst maar ook op sociale fraude – en zo het rechtvaardigheidsgevoel herstelt. Want als belastingen rechtvaardig zijn en uitkeringen gerechtvaardigd, dan betalen solidaire mensen met plezier hun bijdrage.

Dankzij hogere transparantie bekomen we spontane naleving en verkleinen we de nood aan controle en straffen. Iedereen en elke vorm van inkomen gelijk voor de wet. Zo beschermen we onze welvaartsstaat.

Strijd mee