Standpunten

De stilstand doorbreken rond euthanasie voor mensen met dementie

Vooruit gelooft dat een mens die ondraaglijk en uitzichtloos lijdt, de vrijheid moet hebben om zelf te beslissen een einde te maken aan het leven. Vooruit gelooft dat elke mens recht heeft op euthanasie. Meer dan 20 jaar geleden al streed Vooruit voor een progressieve euthanasiewetgeving. Vandaag strijdt Vooruit voor een uitbreiding van de wetgeving, omdat die nog ernstige lacunes vertoont. 

Dementie: lacune in de euthanasiewet

De huidige euthanasiewet geeft mensen met dementie niet de mogelijkheid om menswaardig uit het leven te stappen. De voorafgaande wilsverklaring – een schriftelijke wilsverklaring waarbij je vooraf aangeeft te kiezen voor euthanasie voor wanneer je niet meer wilsbekwaam bent – staat alleen open voor mensen die in een onomkeerbare coma terechtkomen. En dus niet voor mensen die aan dementie lijden.

Daardoor moeten die laatsten hun leven beëindigen wanneer zij nog volkomen helder zijn of wanneer zij zo ziek zijn dat zij geen euthanasie meer kunnen vragen. Voor hen komt het moment van euthanasie dus te vroeg of te laat.

Om dat te vermijden moeten mensen met dementie vaak wekelijks langsgaan bij de dokter om zo accuraat mogelijk te voorspellen wanneer ze niet meer bij hun volle verstand zullen zijn. Dat is wreed en mensonterend. 

Wetsvoorstel van Vooruit voor uitbreiding euthanasiewet

Vooruit wil dat ook voor mensen die lijden aan dementie een menswaardig en zelfgekozen levenseinde mogelijk is. Daarom legden we in het parlement al een wetsvoorstel neer om de procedure voor euthanasie aan te passen. Daarin staat dat de voorafgaande wilsverklaring voldoende is voor ‘alle vormen van wilsonbekwaamheid door hersenaandoeningen’.

Op die manier wordt euthanasie aanvragen ook mogelijk voor mensen met dementie of voor mensen die plots een hersenbloeding krijgen. 

Een meerderheid bij de bevolking, maar andere partijen weigeren

Door de weigerachtige houding van sommige partijen is het nog niet gelukt om de wet op die manier te wijzigen. Nochtans is de voorgestelde wetswijziging moreel juist en wordt zij breed gedragen door de Belgische bevolking. Niemand heeft iets aan gekibbel tussen voor- en tegenstanders van euthanasie.

Voor Vooruit is het belangrijk dat mensen de keuze hebben om alle vormen van ondraaglijk en uitzichtloos lijden te vermijden. Iedereen heeft recht op een waardig levenseinde. Ook mensen met dementie.