Standpunten

Mentaal welzijn is onze topprioriteit

Met Frank Vandenbroucke en Vooruit in de federale regering hebben we massaal geïnvesteerd in mentaal welzijn, zeker voor jongeren. Vandaag kun je voor 11 euro naar een (geconventioneerde) psycholoog, en voor 4 euro als je het financieel moeilijk hebt. 

Voor kinderen en jongeren heeft Vooruit dat zelfs gratis gemaakt. Ook op of via de school. En met effect: de voorbije 2,5 jaar vonden zo al 315.000 mensen de weg naar betaalbare psychologische hulp. Onder hen 108.000 jongeren.

We moeten die investeringen versterken de komende jaren. Als je je arm breekt, krijg je meteen een plaaster. Als je als jonge gast hulp nodig hebt omdat het niet goed met je gaat, moet je in Vlaanderen vaak maanden of zelfs jaren wachten voor er plaats is om die hulp te krijgen. 

Het is tijd om eindelijk ook in Vlaanderen te investeren en te hervormen om de stilstand van de voorbije jaren te doorbreken en stappen vooruit te zetten voor al onze kinderen en jongeren. Zeker wat preventie,  jeugdhulp en crisisopvang betreft.

Vooruit blijft strijden voor mentaal welzijn

Daarom wil Vooruit deze investeringen in de komende jaren versterken, want het werk is niet af. Zeker in Vlaanderen is werk aan de winkel. Ons voorstel: structurele extra investeringen in geestelijke gezondheidszorg. 

Voor kinderen en jongeren
Om de grote onbeantwoorde noden voor kinderen en jongeren met ernstige en complexe psychische problemen op te vangen moeten we prioritair investeren in kinderpsychiatrie. We zetten de uitrol van de gespecialiseerde zorgtrajecten voor kinderen en jongeren met eetstoornissen ook verder en breiden het uit voor patiënten boven de 23 jaar.

Voor volwassenen
We zetten nog meer in op crisiszorg voor volwassenen en kinderen. En we investeren in extra personeel en extra aanbod voor de Vlaamse Geestelijke Gezondheidscentra. Zo is er voor elke Vlaming gespecialiseerde psychische hulp in de buurt.

Voor ouderen
We zetten in op maatregelen die het mentaal welzijn van ouderen verbeteren. Met bijvoorbeeld een preventieve aanpak van eenzaamheid bij de brede bevolking. Voor kwetsbare groepen zoals ouderen en alleenstaanden, voorzien we een laagdrempelig vrijetijdsaanbod, met ontmoetingsmogelijkheden en aandacht voor mentaal welzijn. We zetten ook in op maatregelen die het mentaal welzijn van ouderen verbeteren. Zo  voorzien we psychologische zorg binnen en buiten woonzorgcentra en zorgen we ervoor dat iedereen hun identiteit in het woonzorgcentrum kan beleven. 

Inzetten op preventie 
Wanneer je psychische problemen ervaart heeft dat een enorme negatieve invloed op je levenskwaliteit. Daarbij komt ook dat de helft van de mentale gezondheidsproblemen al starten vóór de leeftijd van 14 jaar. In liefst driekwart van de gevallen is dat voor de leeftijd van 24 jaar. Preventie is een Vlaamse bevoegdheid, en helaas doet de Vlaamse regering (N-VA, Open VLD en CD&V) veel te weinig met die bevoegdheid.Voor Vooruit is het cruciaal dat we weer volop inzetten op preventie.