Een gelijke samenleving helpt jou en iedereen vooruit

Vooruit gelooft in solidariteit en gelijkheid. Die twee zijn voor ons onlosmakelijk verbonden. Wat wil dat zeggen? Eenvoudig: via solidariteit zorgen we voor meer gelijkheid.

Een solidaire samenleving is voor ons een samenleving waar mensen krijgen naar noden en bijdragen naar vermogen. Dat zorgt natuurlijk voor meer gelijkheid. Want dankzij de solidaire bijdrage van de mensen en bedrijven, krijgt iedereen toegang tot onderwijs en betaalbare kinderopvang, genieten we allemaal van betaalbare en goede gezondheidszorg en heeft iedereen recht op een deftig pensioen. Dankzij solidariteit trekken we de kansen van mensen gelijk en is er ook gewoon meer gelijkheid.

Ongelijkheid is alleen ok als iedereen er beter van wordt

Gelijkheid betekent niet dat iedereen precies evenveel moet hebben of verdienen. Mensen die uitzonderlijk hard werken, veel verantwoordelijkheid nemen of dingen opbouwen waar de wereld beter van wordt, mogen daar ook goed voor beloond worden. Dat is helemaal ok, zolang die mensen maar eerlijk hun deel bijdragen. Dankzij de progressieve belastingschalen, dragen de beste verdieners normaal gezien ook het meeste bij. 

Aan de andere kant heeft iedereen die werkt en zijn best doet ook recht op een fatsoenlijk inkomen. Een inkomen waarmee je niet alleen het einde van de maand haalt, maar ook goed van kunt leven. Iedereen die werkt en bijdraagt heeft daar recht op.

Te grote ongelijkheid is niet ok

Verschillen kunnen dus, maar er ontstaat een probleem als de ongelijkheid te groot wordt. Als hooggeschoolde mensen gemiddeld zes jaar langer leven dan mensen die direct gaan werken. Als aandeelhouders een record aan dividenden binnenrijven, terwijl de koopkracht van gewone werknemers blijft afnemen. Als mensen in armoede armer worden en mensen die rijk zijn slapend (veel) rijker. Dan is er iets fundamenteels mis. 

Ongelijke samenlevingen werken niet. Ze zijn gewelddadiger, ongezonder en op de lange termijn minder welvarend. Meer gelijkheid is in ieders belang. Willen we niet allemaal dat alle mensen langer gezond kunnen leven? En dat ook de talenten van kinderen zónder rijke ouders ook ten volle benut worden? Trouwens, ook de economie profiteert van meer gelijkheid: een gezonde, goed opgeleide bevolking met een fatsoenlijk inkomen voor iedereen is een veel betere economische omgeving om handel in te drijven. 

Daarom streven socialisten niet alleen naar gelijke kansen voor iedereen maar ook naar meer gelijkheid. Het beste recept hiervoor is meer mensen aan het werk, in een goedbetaalde job. Daarom strijden we hard voor hogere minimumlonen. Wie werkt moet ook effectief kunnen rondkomen. 

Vooruit verhoogt de koopkracht

Vooruit maakt in de federale regering volop werk van meer kansen en meer koopkracht voor mensen die het niet breed hebben. We zorgden voor hogere minimumlonen, hogere minimumpensioenen en hogere uitkeringen. Tegelijk strijden we in de federale regering tegen onbetaalbare facturen. Precies daarom hebben we de BTW op gas en elektriciteit verlaagd tot 6%. En daarom hebben de maximumfactuur voor gezondheidszorg voor de 100.000 meest kwetsbare gezinnen verlaagd van 450 naar 250 euro per jaar. Met al die maatregelen maken we de kloof tussen arm en rijk kleiner. En zorgen we dus voor meer gelijkheid.

Vooruit strijdt voor eerlijke belastingen

Tegelijk strijden we met Vooruit voor eerlijke belastingen. Nu wordt alleen inkomen uit werk fiks belast, en betalen mensen op inkomsten uit beleggingen of verhuur van huizen bijna niets. Dat is oneerlijk. Voor Vooruit is het eenvoudig: een euro is een euro. Of die euro nu uit een loon komt of uit aandelen. En elk van die euro’s moet gelijk belast worden. Wij hebben met Vooruit in de federale regering al een belangrijke stap gezet in die richting. We voerden een effectentaks in: een taks op inkomsten uit beleggingen. Bovendien maakten we werk van een streng anti-fraudebeleid. Want egoïsten die weigeren bij te dragen maken de ongelijkheid alleen maar groter.

Strijd mee