Sterk klimaatbeleid beschermt onze planeet, jobs en toekomst

Om een goed leven te kunnen leiden heb je een leefbaar klimaat nodig. En wij vinden dat een sterke overheid daar bij uitstek voor moet zorgen.

Die opdracht overlaten aan private bedrijven of individuele mensen, gaat de zaken niet oplossen.

Bovendien zal een aanpak die alles overlaat aan het private initiatief ertoe leiden dat gewone mensen het gelag betalen. Alleen overheden hebben de nodige slagkracht voor de klimaatuitdaging. En alleen zij kunnen garanderen dat de inspanningen eerlijk verdeeld worden en niet tot nieuwe ongelijkheid leiden.

Tussen klimaatontkenners en klimaatalarmisten

Klimaatontkenners en klimaatalarmisten helpen de zaak geen stap vooruit. Vooruit ziet een leefbare planeet als de grootste uitdaging van de eeuw, maar ook als een uitdaging die oplosbaar is. Als iets waar we zelfs samen beter uit kunnen komen. Als we tenminste onze economie en ons energiestelsel op een nieuwe en duurzame leest schoeien.

En als we allemaal – bedrijven, individuen en overheden – samenwerken onder de regie van een sterke overheid. Vooruit wil van de noodzakelijke ecologische transitie een economische win-win maken, een kans voor groene groei. En goede nieuwe banen. 

De klimaatproblemen ontkennen is dwaas en verkeerd. De klimaatproblemen als onoplosbaar afschilderen en paniekerig pleiten voor degrowth is ook funest. Wat we nodig hebben is een manier om te produceren, winsten te maken en groei te realiseren voor iedereen, op een manier die duurzaam is. En dus ook goed voor een leefbare planeet.

Of je dat nu ecomodernisme of ecosocialisme noemt is van minder belang. Zolang het maar werkt. De Europese Commissaris Frans Timmermans heeft al een goed Europees kader geschapen waarbinnen een ambitieus Vlaams en Belgisch beleid zich kan ontplooien.

Klimaatopwarming is een feit

Wie naar het journaal kijkt, ziet dat extreem weer het nieuwe normaal wordt. Ook in ons land, voelen we nu al de gevolgen van de klimaatopwarming. Iedere zomer stijgen de temperaturen sterker en bijna elk jaar worden we geplaagd door een hittegolf, met droogte tot gevolg. Daarnaast zien we nu ook het ander uiterste: de overstroming en het noodweer van 2021 die huizen en zelfs hele dorpen onder water zette.

De klimaatcrisis is de grootste uitdaging van onze generatie. Als we nu niet massaal investeren in klimaat en milieu, zadelen we de volgende generaties op met de gevolgen en kosten van de klimaatopwarming. Als we nu niet massaal investeren, lopen we de kans mis om van de noodzakelijke klimaattransitie een economische win-win te maken.

Vlaanderen staat stil

Vandaag is het Vlaams klimaatbeleid een schim van wat het zou moeten zijn. 95% van de Vlaamse woningen zijn slecht geïsoleerd. En het zijn net de meest kwetsbare huishoudens die in de slechtst geïsoleerde woningen leven. Daardoor vliegt dure energie letterlijk door ramen en kieren naar buiten. De uitrol van wind- en zonne-energie slabakt al jaren, hoewel de technologie op punt staat.

Ook de dienstverlening van De Lijn gaat er al jaren op achteruit, terwijl goed en succesvol openbaar vervoer net zorgt voor veel minder uitstoot. Dat is het tegenovergestelde van een sterk klimaatbeleid.

Massaal investeren in klimaat

Een sterk klimaatbeleid remt niet alleen extreem weer af, maar zorgt tegelijk voor meer meer werk én economische groei. Een sterk klimaatbeleid is een win-win. Precies daarom wil Vooruit massaal investeren in: 

 

  • Renovatie van woningen
    Een huis kopen of huren kost al veel geld. Door slechte isolatie is de afrekening van je energiefactuur ook nog eens een pak hoger dan nodig is. Renovatie van je huis zorgt voor minder verspilde energie en een lagere energiefactuur. En als we in Vlaanderen allemaal samen – met steun van de overheid – onze huizen renoveren, creëren we bovendien heel veel nieuwe goede jobs. 

 

  • Hernieuwbare energie
    Het is dringend tijd om de omslag naar hernieuwbare energie te maken. Hernieuwbare energie wordt ook wel duurzame of groene energie genoemd omdat ze uit natuurlijke bronnen komt en dus onuitputtelijk is. In tegenstelling tot energie uit fossiele brandstoffen. We moeten de investeringen in zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en windenergie versnellen om de klimaatcrisis aan te pakken. Want de opwekking van duurzame energie zorgt ook voor talrijke goede, nieuwe jobs. 

 

  • Goedkoper openbaar vervoer
    Goed openbaar vervoer verlaagt onze co2 uitstoot én vermindert de files, wat de economie miljarden euro’s bespaart. Investeren in openbaar vervoer zorgt bovendien voor stipte en betaalbare treinen en bussen. Én het levert de economie heel wat nieuwe jobs op.

 

Vooruit investeert in windenergie

Waar Vooruit mee aan het roer staat – in de federale regering – zorgt Vooruit voor een nooit geziene investering in windenergie op zee. Ondertussen blijft het op Vlaams niveau muisstil rond hernieuwbare energie. Nochtans liggen veel van de belangrijkste sleutels voor een broodnodige klimaatomslag in Vlaamse handen.

Vooruit wil daadkrachtig Vlaams klimaatbeleid

Voor Vooruit moet het klimaatbeleid veel doortastender. Het is tijd om het jarenlange getalm te doorbreken. Het is tijd om collectief te investeren in klimaat en milieu. Met een ongezien renovatieplan wil Vooruit alle Vlaamse woningen op 15 jaar tijd renoveren. Door de investeringen in hernieuwbare energie te versnellen, zorgen we voor een lagere energiefactuur en onafhankelijkheid van (Russisch) aardgas. Met goed openbaar vervoer dringen we het autoverkeer terug. En we scheppen veel goede, nieuwe banen. Door de klimaatverandering collectief en solidair aan te pakken, zorgen we ervoor dat iedereen erop vooruitgaat. 

Sociaal klimaatbeleid

Bij al deze maatregelen hanteren wij hetzelfde principe: het klimaatbeleid van Vooruit zal sociaal rechtvaardig zijn of niet zijn. De kosten zullen we eerlijk verdelen en de prijzen voor duurzame energie moeten betaalbaar blijven voor iedereen. We moeten af van fossiele brandstoffen met torenhoge energieprijzen. En we moeten meer haast maken met een energietransitie waar werkelijk iedereen beter van wordt: niet alleen de huidige generaties maar ook alle toekomstige.

Strijd mee

Petities

Strijd mee.

Teken onze petitie en strijd mee voor de beste zorg.

Voor beter openbaar vervoer

Op 6 januari verdwijnen meer dan 3.000 bushaltes. Geraken studenten nog op school? Geraken mensen nog op hun werk? En worden senioren nu afhankelijk van hun kinderen om zich te verplaatsen? Of moeten ze zich nu een auto aanschaffen? Het beleid van deze Vlaamse Regering houdt mensen uit het openbaar vervoer en duwt hen opnieuw in de auto. Dit raakt gewone mensen in hun portemonnee. En het fileprobleem wordt alleen maar groter. Mensen staan niet alleen stil. Ze gaan er met deze Vlaamse regering op achteruit.

Dit wil ik tekenen
decoratieve lijnen