Standpunten

Internationale solidariteit is een kwestie van gezond verstand

Inzetten op internationale solidariteit is geen kwestie van liefdadigheid, maar een kwestie van gezond verstand. De grote uitdagingen - migratie, klimaat en armoede - zijn immers globale uitdagingen die globale oplossingen vereisen. Alleen door te investeren in ontwikkelingslanden versterken we hun welvaartsstaat, onderwijs en gezondheidszorg. Tegelijk bouwen we aan een stabielere wereld door de grondoorzaken van migratie en ongelijkheid weg te nemen. Wie anders beweert, is blind voor die gezamenlijke uitdaging en organiseert alleen maar achteruitgang.

Goed onderwijs en zorg voor iedereen

We weten dat oorlogen en extreme armoede de grondoorzaken zijn waarom mensen op de vlucht slaan. Daarom is het onze taak om te investeren in de minst ontwikkelde landen en mensen ter plekke te versterken en een springplank te bieden naar een beter leven. Door te zorgen dat kinderen naar school kunnen gaan en genieten van onderwijs, toegang tot betaalbare gezondheidszorg te voorzien en het ondersteunen van mensenrechten en vrouwenrechten. Dat is precies wat Caroline Gennez, onze minister van Ontwikkelingssamenwerking, doet. 

Maakt dat een verschil? Absoluut! Wereldwijd is de schoolgraad van kinderen in de lagere school enorm vooruit gegaan, met dank aan projecten van ontwikkelingssamenwerking. Enkele van onze partnerlanden doen het zeer goed, in andere is er nog werk aan de winkel om alle kinderen alle kansen op een goede toekomst te geven. Daarom moeten we blijven investeren in internationale solidariteit. 

Een modern ontwikkelingsbeleid met aandacht voor internationale klimaatactie

Niet alleen oorlogen en armoede, maar ook de klimaatopwarming tast de bestaanszekerheid van mensen aan. Alleen al op het Afrikaanse continent riskeren 30 miljoen kinderen extra in armoede te vervallen.

Het is daarom noodzakelijk internationale armoedebestrijding en internationale klimaatactie centraal te stellen in een modern ontwikkelingsbeleid. Zo kunnen we de gevolgen van de klimaatopwarming op de minst ontwikkelde landen zo beperkt mogelijk te houden. Door ook meer aandacht te  besteden aan de transitie naar duurzame voedselsystemen, nemen we de grondoorzaken van honger aan.

Internationale solidariteit als investeringen in mensen, organisaties en landen

Voor Vooruit is internationale solidariteit een middel om mensen in andere delen van de wereld weerbaar en autonoom te maken. Het is geen zaak van aalmoezen geven maar van investeren om armere landen in staat te stellen op eigen benen te staan. En om zo de grondoorzaken van grote vluchtelingenstromen weg te nemen. 

Internationale solidariteit betekent voor Vooruit samenwerking met plaatselijke overheden en middenveld. Zodat die overheden hun bevolking bij kunnen staan bij de organisatie van gezondheidszorg, sociale bescherming, waardig werk, voedselzekerheid en onderwijs.

Ook bij de verduurzaming van de economie steunen wij armere landen, want een beter milieu en klimaat kunnen we niet alleen realiseren. Voor dat laatste zetten we ook in op samenwerking met lokale ondernemingen die waardig werk bieden en de economie groener maken.