Gezond zijn is belangrijker dan de winst van PFOS‑vervuilers

Voor Vooruit is het duidelijk: de gezondheid van de mensen gaat voor alles. De inwoners van Zwijndrecht – en van heel Vlaanderen – hebben recht op duidelijkheid over de omvang van de PFOS vervuiling door chemiebedrijf 3M. En over de risico’s voor hun gezondheid. De overheid moet er alles aan doen om de vervuiler (3M) te laten opdraaien voor alle kosten.

Een sterke overheid moet het voortouw nemen om vervuilende multinationals ook voor de toekomst aan banden te leggen. Zodat een dergelijke vervuiling nooit meer kan plaatsvinden. 

De PFOS crisis in Zwijndrecht

In juni 2021 kregen de inwoners uit Zwijndrecht plots te horen dat hun kinderen al jaren spelen op met PFOS vervuilde grond. Van de ene dag op de andere mochten ze de groenten uit hun moestuin en de eieren van hun kippen niet meer eten. De gezondheidsrisico’s waren te groot.

PFOS is een onafbreekbare chemische stof die de hormoonbalans van mensen grondig kan verstoren, die zorgt voor een verhoogd risico op vroeggeboortes en groeistoornissen en die kankers tot gevolg kan hebben.

Het probleem van de PFOS vervuiling in Zwijndrecht was al langer gekend in politieke kringen. Nochtans zeggen politici tot op vandaag dat ze niet op de hoogte waren. Of haasten ze zich om de ander met de vinger te wijzen. 

En de inwoners van Zwijndrecht en omgeving? Die blijven met veel vragen en weinig antwoorden achter. Is het nog gezond om zo dicht bij de 3M-fabriek van Zwijndrecht te wonen? Lopen onze kinderen gevaar als ze in de tuin spelen? Wat zijn de gezondheidsrisico’s na jarenlang groenten en eieren uit de tuin te eten? Daalt de waarde van mijn woning door de ernst van de vervuiling?

Vragen waar de Vlaamse regering geen antwoord op geeft. Want voor haar komt de gezondheid van de mensen niet op de eerste plaats.

Vlaanderen beschermt uw gezondheid niet

Het was een bewuste politieke keuze van de Vlaamse regering om bedrijven zoals 3M de vrije baan te geven. Wanneer bedrijven een milieuvergunning aanvragen, is er amper personeel om een grondig advies uit te werken. De overheid is bijna volledig aangewezen op de info die bedrijven zelf aanleveren. 

Ook de milieu-inspectie is afgebouwd zodat vervuilers zoals chemiereus 3M in Zwijndrecht jarenlang ongestoord hun gang kunnen gaan. Het is geen geheim dat de Vlaamse regering in de eerste plaats een gunstig klimaat voor ondernemingen wil creëren. De Vlaamse regering slaagt er niet in om de gezondheid van haar burgers te beschermen, maar soigneert wel graag de grote bedrijven. 

De PFOS-onderzoekscommissie biedt antwoorden

De historische vervuiling kwam aan het licht tijdens de werken aan de Oosterweelverbinding in Antwerpen. Vooruit zette druk tot er een onderzoekscommissie werd opgericht onder voorzitterschap van Vooruit-parlementslid Hannes Anaf

De PFOS-commissie had de opdracht om het probleem tot op het bot te onderzoeken en sterke regelgeving uit te werken voor de toekomst. En deed dat ook. De oorzaken van de PFOS vervuiling door 3M werden blootgelegd en er werden scherpe aanbevelingen geformuleerd.

De nieuwe regels zorgen ervoor dat dit soort industriële verontreiniging niet meer kan gebeuren in Vlaanderen. Voortaan zal de gezondheid van de mensen opnieuw op de eerste plaats komen, niet de economische belangen van grote vervuilende multinationals. 

Strijd mee