Gezondheid komt altijd eerst, niet de winst van vervuilers

Voor Vooruit is het duidelijk: een sterke overheid moet de gezondheid van mensen altijd beschermen en grote vervuilers die onze gezondheid schaden aan banden leggen. Bovendien moeten onze kinderen altijd en overal zonder zorgen kunnen buiten spelen. Een krop sla uit de eigen moestuin mag nooit vol chemisch afval zitten.

Deze Vlaamse regering koos ervoor om bedrijven zoals 3M in Zwijndrecht de vrije baan te geven. Wanneer bedrijven een milieuvergunning aanvragen, is er amper personeel om een grondig advies uit te werken. De Vlaamse overheid is bijna volledig aangewezen op de info die bedrijven zelf aanleveren. Bovendien is er nauwelijks handhaving. Bedrijven worden amper gecontroleerd. Iedereen heeft recht op een gezonde en veilige leefomgeving. Daarom moet de overheid vervuilers laten opdraaien voor alle kosten van de vervuiling. En dus ook voor de onderzoeken en behandelingen die nodig zijn om burgers te verzorgen. Waar de Vlaamse regering (N-VA, Open VLD en CD&V) bespaarde, wil Vooruit investeren.

Investeren in controle

Vooruit wil onze milieu- en gezondheidsdiensten versterken zodat ze voldoende expertise en mankracht in huis hebben om alle dossiers op een kwaliteitsvolle manier te beoordelen. Zo komt er échte controle op de grote, vervuilende multinationals. 

Wie vervuilt, betaalt

We bouwen de capaciteit van de handhavingsdiensten uit, zowel Vlaams als lokaal, en treden kordaat op tegen bedrijven die de regels niet volgen. We verzekeren dat wie vervuilt, betaalt. Gedaan met de lakse houding van de huidige Vlaamse regering. Het gaat hier over de gezondheid van de burger en milieu. Ook rusten we de rechtbanken uit met gespecialiseerde milieukamers. Complexe milieudossiers moeten beoordeeld worden door rechters met voldoende kennis en expertise over de Vlaamse en Europese milieuwetgeving.

We maken omgevingsvergunningen voor bepaalde duur de norm. Niemand heeft het recht om voor eeuwig het milieu te belasten. We verlenen omgevingsvergunningen opnieuw voor een bepaalde duur, zodat nieuwe inzichten en de best beschikbare technieken zo snel mogelijk kunnen worden geïmplementeerd.

Voorzorgsprincipe en kindnorm om schadelijkheid van producten te bepalen

Bedrijven moeten voorafgaand aan de productie aantonen wat de schadelijkheid van de stof en het productieproces is. Vlaanderen stelt zich ambitieuzer en assertiever op als het gaat om het opstellen van normen, op alle beleidsniveaus. We stimuleren ook bij burgers een kritische houding tegenover toxische en hormoonverstorende stoffen zodat we hun gebruik kunnen terugdringen. Ook maken we de toegang tot milieu-informatie transparanter voor burgers en het middenveld.

Tot slot passen we de kindnorm toe om de schadelijkheid van producten te bepalen. Kinderen zijn bijzonder kwetsbaar voor milieuvervuiling. De overheid baseert zich voor het nemen van maatregelen en opleggen van voorwaarden op de schadelijkheid van stoffen bij kinderen.

 

Strijd mee

Petities

Strijd mee.

Teken onze petitie en strijd mee voor de beste zorg.

Voor beter openbaar vervoer

Op 6 januari verdwijnen meer dan 3.000 bushaltes. Geraken studenten nog op school? Geraken mensen nog op hun werk? En worden senioren nu afhankelijk van hun kinderen om zich te verplaatsen? Of moeten ze zich nu een auto aanschaffen? Het beleid van deze Vlaamse Regering houdt mensen uit het openbaar vervoer en duwt hen opnieuw in de auto. Dit raakt gewone mensen in hun portemonnee. En het fileprobleem wordt alleen maar groter. Mensen staan niet alleen stil. Ze gaan er met deze Vlaamse regering op achteruit.

Dit wil ik tekenen