Standpunten

Grip krijgen op migratie, snellere integratie door taal en werk

Heel veel mensen zijn teleurgesteld over hoe ons land omgaat met migratie. Het lijkt één grote warboel waar de overheid geen controle over heeft: mensen die geen recht hebben om te blijven, blijven toch. Mensen die wel recht hebben om te blijven, slapen op straat. Niemand heeft baat bij die chaos: onze samenleving niet en de migranten zelf niet. Op het gebied van migratie (en integratie) moeten we dringend grote stappen vooruit zetten.

Om migratie aan te pakken is lef nodig

Voor onze welvaartsstaat is het essentieel dat we op een goede manier omgaan met migratie. Mensen die vluchten voor oorlog hebben hun plaats in onze samenleving. evenals buitenlandse verpleegkundigen en ingenieurs. We willen geen hoge muren bouwen rond België, maar we willen ook geen samenleving die uit elkaar valt omdat mensen elkaar niet kennen, elkaars taal niet spreken en vijandig tegenover elkaar staan.

Migratie is dus voor ons een hele belangrijke evenwichtsoefening, waarbij we moeten waken over ieders belang. Dat is niet eenvoudig maar wel nodig. Het vraagt lef om migratie als vraagstuk aan te pakken, maar we gaan die uitdaging niet uit de weg. 

Tegen open én gesloten grenzen 

De uitdaging begint bij het feit dat België en Europa geen eilanden zijn. Er komen mensen aan die op de vlucht zijn voor moeilijke omstandigheden in hun thuisland, maar ook mensen die gewoon hier willen komen wonen en werken. Het is niet makkelijk om te bepalen wie we moeten beschermen, wie onze welvaartsstaat kan komen versterken en wie we de toegang tot ons land moeten ontzeggen.

De debatten daarover worden steeds extremer en de oplossingen steeds minder realistisch: ofwel pleiten mensen voor open grenzen, ofwel voor radicale afsluiting van de buitenwereld. Beide opties zijn onwenselijk en onhaalbaar. Er is een redelijke middenweg.

Opnieuw grip op migratie

Bescherming in de regio van herkomst
Europa moet een robuust beleid ontwikkelen om landen in de regio van herkomst te ondersteunen bij het opvangen en beschermen van vluchtelingen, zodat mensen niet moeten doorvluchten tot hier. 

Snellere procedures en eerlijke spreiding in de EU
We versnellen alle procedures. Mensen die willen komen werken of bij hun gezin komen wonen, moeten snel antwoord krijgen. Mensen die gevlucht zijn voor oorlog moeten snel, aan de buitengrenzen, een antwoord krijgen. Zo kan wie bescherming nodig heeft, die meteen krijgen en kan nadien een solidaire spreiding over heel Europa volgen. We behandelen een aanvraag niet als iemand in onze buurlanden al een negatieve beslissing heeft gehad. 

Een strikter terugkeerbeleid
Een migratiebeleid dat niet werkt aan terugkeer is zinloos. Als toch iedereen blijft, zijn alle beslissingen betekenisloos. Wij willen dat Europa veel sterker en beter onderhandelt over terugkeerakkoorden. Landen die weigeren hun eigen onderdanen terug te nemen, mogen niet profiteren van onze handelsakkoorden, onze visa, en toegang tot onze arbeidsmarkt. En wie moet terugkeren, volgen we strikt op. Mensen hebben voortaan een medewerkingsplicht. Werk je niet mee? Dan zijn detentie en woonstbetreding voor ons bespreekbaar.

Arbeidsmigratie op basis van onze noden
Voor knelpuntberoepen, maar tegen een deftig loon én met een goede sociale bescherming, is arbeidsmigratie altijd een win-win. Maar werkgevers die hier onvoldoende mensen vinden omdat ze onvoldoende betalen, moeten geen mensen uit het buitenland gaan halen tegen dumpingprijzen. We strijden tegen uitbuiting en sociale fraude. Ook arbeidsmigranten begeleiden we: huisvesting moet in orde zijn door werkgevers, we organiseren een instapcursus zodat ze hun rechten en plichten kennen en zetten in op kennis van het Nederlands. 

Investeren in ontwikkelingssamenwerking
De grote uitdagingen (migratie, klimaat, ongelijkheid) zijn mondiaal, de oplossingen zijn dat ook.
We weten dat oorlogen en extreme armoede de grondoorzaken zijn waarom mensen op de vlucht slaan. Daarom moeten we blijven inzetten op internationale solidariteit. Want door te investeren in ontwikkelingslanden versterken we niet alleen hun welvaartsstaat, onderwijs en gezondheidszorg, maar bouwen we ook aan een stabielere wereld. 

Snellere integratie door taal en werk

Wie van elders komt en het recht krijgt om te blijven, moeten we meteen helpen om het Nederlands onder de knie te krijgen en aan het werk te gaan. Als we niet allemaal Nederlands met elkaar kunnen spreken, maar wel dezelfde scholen, bussen en ziekenhuizen delen, zitten we in de problemen. Mensen die mogen blijven moeten snel, verplicht en gratis, Nederlandse les volgen. We geven alle kansen, we verwachten dat die gegrepen worden. 

Daarom wil Vooruit: 

Nederlands als bindmiddel
We zorgen ervoor dat wie het recht krijgt om hier een  nieuw leven op te bouwen, ook meteen aan de slag kan. We laten mensen niet los als ze eenmaal werken: Nederlands leren moet de prioriteit zijn. We zetten volop in op gratis lessen Nederlands, taalbegeleiding op het werk en ook laagdrempelige taaloefenkansen voor iedereen daarbuiten. Nederlands wordt ook de absolute prioriteit vanaf de kleuterklas en in het onderwijs.

1 nieuwkomerstraject
Iedere nieuwkomer start met een gratis nieuwkomerstraject dat alle huidige door elkaar heen lopende systemen (OCMW, inburgering, VDAB, ...) bundelt en vervangt. Een traject met enkele verplichte ingrediënten: taallessen en een traject naar werk. Het aanbod wordt gediversifieerd en op maat gemaakt: iedereen moet mee kunnen. Je krijgt alleen een uitkering als je Nederlands leert en werk zoekt. 

Integratieproces in het land van herkomst
Ook mensen die hier komen wonen omdat hun partner of gezin hier al is, moeten - en dat van zodra ze de procedure voor
gezinshereniging starten - beginnen met een integratieproces in het land van herkomst.

Strijd mee