Wie zich integreert en Nederlands leert, stuwen we krachtig vooruit

Samenleven is meer dan gewoon naast elkaar bestaan. Wanneer we onze buren niet meer kennen en niet meer met elkaar praten, vervreemden we van elkaar. Dat voedt wantrouwen en verdeeldheid en zorgt er uiteindelijk voor dat we ons niet meer thuis voelen in eigen land.

Integratie gaat niet vanzelf

Dat is een groot probleem, want onze welvaartstaat stuikt ineen als we niet meer beseffen dat we samen sterker zijn. Opnieuw met plezier en overtuiging leren samenleven, vraagt serieuze inspanningen. Zeker in een diverse maatschappij als de onze. Daarom verwachten we dat wie in België komt wonen – voor werk, liefde of om welke reden ook – écht deel gaat uitmaken van onze samenleving en constructief meebouwt aan de welvaartsstaat in ons land. 

Al te lang is aangenomen dat de integratie van nieuwkomers vanzelf zou gaan. We waren vergeten dat het voor mensen uit een ander land, met een andere taal en andere cultuur helemaal niet vanzelfsprekend is om hier je draai te vinden. Zeker als niemand je de weg wijst. Het vraagt veel moeite om je aan te passen aan onze taal en aan onze manier van leven. We mogen die inzet van nieuwkomers verwachten, maar we moeten hen daarbij ondersteunen. Als we geen gezamenlijke inspanning leveren, loopt het mis. 

Vlaanderen bemoeilijkt integratie

Jammer genoeg zit het Vlaamse integratiebeleid helemaal fout. De Vlaamse regering zet alles op alles om integratie zo lastig mogelijk te maken. Zij werpt drempels op – financiële en andere – om het inburgeringstraject te bemoeilijken. Wij willen het tegenovergestelde. Wij willen wij net zorgen dat nieuwkomers vlot en gratis met hun inburgering kunnen starten. 

Taal als sleutel

Alles staat en valt bij taal. Daarom willen wij dat iedereen die geen Nederlands spreekt zo snel mogelijk start met een intensief leertraject. We zorgen voor een aanbod van lessen dat kwalitatief en op maat is, zodat iedere nieuwkomer de kans krijgt om snel aan boord te springen. Daarbij moeten we creatief zijn: ouders die lessen kunnen volgen op de school van hun kinderen, trajecten naar werk waar je al doende de taal kan leren en community-based conversatiegroepen voor moeilijk te bereiken doelgroepen. Wat telt is dat het snel gaat en wérkt. 

Een verwelkomende arbeidsmarkt

Het begint natuurlijk wel bij taal, maar eindigt daar niet. We hebben ook een inclusievere arbeidsmarkt nodig die ervoor zorgt dat ook nieuwkomers snel de handen uit de mouwen kunnen steken. Drempels die opgeworpen worden door discriminatie en racisme pakken we kordaat aan, onder andere door praktijktesten. Nieuwkomers die fatsoenlijk werk hebben, integreren snel, voelen zich makkelijker thuis en bouwen mee aan de welvaartsstaat.

Integratie is een win-win

Integratie is een win-win voor de welvaartsstaat, de samenleving en de nieuwkomer. Het is absurd dat de toegang tot integratietrajecten nu door de Vlaams overheid zo moeilijk en zo duur wordt gemaakt. Wij willen de drempels tot integratie net wegwerken en op een creatieve manier zorgen dat iedereen meekan. Om vooruit te gaan in ons land en om vooruit te gaan met ons land, moet iedereen de handen uit de mouwen steken. Dat gaan wij met Vooruit mogelijk maken. 

Strijd mee

decoratieve lijnen