Betere zorg en meer koopkracht voor onze ouderen

Steeds meer mensen leven steeds langer. Dat is een prachtig teken van vooruitgang. Maar het betekent natuurlijk ook dat er veel meer zorg voor ouderen nodig is. Voor Vooruit is het essentieel dat er hoogstaande en betaalbare zorg is voor onze senioren. Wie zijn leven lang gewerkt heeft, verdient een comfortabele oude dag zonder financiële kopzorgen.

Als partij van de zorg, strijden wij voor een betere kwaliteit van de Vlaamse ouderenzorg. En als partij van de koopkracht, willen we dat die zorg perfect betaalbaar is voor de gepensioneerden.

De ouderen van vandaag hebben gisteren onze welvaart opgebouwd: goede zorg en voldoende koopkracht zijn hun recht.

Zolang mogelijk thuiszorg

De ideale situatie is natuurlijk dat de zorg voor ouderen zolang mogelijk bij mensen thuis gebeurt, of in hun nabije omgeving. Maar als dat op een dag niet meer lukt moeten mensen ook kunnen rekenen op goede zorg in elk van de 823 Vlaamse woonzorgcentra.

Daarbij vinden wij het essentieel dat de pensioenen van mensen voldoende hoog zijn om de kosten van het woonzorgcentrum integraal te kunnen dekken.

Woonzorgcentra: wachtlijsten en kwaliteitsgebrek

De realiteit is vandaag minder rooskleurig. Voor thuiszorg zijn er vaak lange wachtlijsten. En hoewel de meeste woonzorgcentra hun best doen, zijn er enkele cowboys in de sector al jaren ongestoord slechte zorg bieden. Spelers die de Vlaamse overheid niet bijstuurt bij gebrek aan ernstige controle. Soms moeten senioren 4.000 euro per maand moeten betalen voor een verblijf in vervallen kamers.

In één bekend geval, moesten de bewoners van een woonzorgcentrum zelfs in ziekenwagens worden weggehaald (Beauprez in Geraardsbergen). Dat soort toestanden kunnen voor Vooruit echt niet.

Strengere kwaliteitscontrole en financiële inspectie

Net zoals in de kinderopvang zijn er te weinig inspecteurs in de ouderenzorg en worden de problemen in inspectieverslagen te weinig opgevolgd door de Vlaamse overheid. Zo komt niet enkel de kwaliteit in gedrang, maar worden er ook grote winsten geboekt op de ouderenzorg. Dat kan niet. Zorg en winstbejag gaan niet samen. Vooruit wil daarom ook werk maken van doorgedreven kwaliteitscontrole en financiële inspecties.

Iedereen is welkom om in Vlaanderen goede zorg te bieden. Maar er zijn spelregels en ook die gelden voor iedereen.

Strijd mee

Petities

Strijd mee.

Teken onze petitie en strijd mee voor de beste zorg.

Voor een veilige thuis voor elk kind

33.000 kinderen – een Sportpaleis vol – zijn niet veilig. Ze worden mishandeld, misbruikt of verwaarloosd door hun ouders. Teken de petitie en steun mijn decreet om hen te beschermen. 
Dit wil ik tekenen