Standpunten

Erfenissen: tot 250.000 euro geen belasting

We willen allemaal iets nalaten aan wie we liefhebben. Maar in ons land verloopt dat niet zoals het hoort. Terwijl hardwerkende mensen belastingen moeten betalen op de erfenis die ze van hun ouders krijgen, betalen rijke mensen er vaak geen.

In ons land is het perfect mogelijk om een enorme erfenis te ontvangen, zonder ook maar 1 eurocent erfbelasting te betalen. Bijvoorbeeld door bij leven al te schenken of door gebruik te maken van gunstregimes. En door dure advocaten en vermogensplanners in te schakelen. Dat vergroot de ongelijkheid en ondergraaft een solidaire welvaartsstaat. 

Het is bovendien oneerlijk. In een solidaire samenleving dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. En niet omgekeerd. Dat is gewoon onfair.

Bovendien zijn erfenissen, zoals ze nu geregeld zijn, een motor voor groeiende ongelijkheid. Driekwart van al het vermogen in België komt uit erfenissen of schenkingen. Maar een kwart is het gevolg van hard werken en sparen. Een rechtvaardige erfbelasting is daarom hard nodig om die ongelijkheid terug te dringen.

Een rechtvaardige erfbelasting

Vooruit wil lagere erfbelastingen of successierechten voor werkende mensen en hogere voor rijke mensen. Ons voorstel: geef iedereen recht op een belastingvrije erfenis of schenking van 250.000 euro. Zo kunnen mensen die werken hun geliefden een duwtje in de rug geven om vooruit te geraken. Erfbelasting geldt dus alleen voor bedragen boven de 250.000 euro, met tarieven die oplopen. Tegelijk schaffen we alle gunstregelingen af. Dat is een eenvoudig en eerlijk systeem.

De berekening van die belasting gebeurt steeds vanuit het oogpunt van de persoon die de erfenis of schenking ontvangt. Het onderscheid in belasting naargelang van wat en van wie je erft, is onrechtvaardig en doeken we op. En ook de verschillen in behandeling tussen roerende en onroerende goederen worden afgeschaft.

Vooruit helpt werkende mensen 

Onze oplossing draait de situatie om: wij helpen de werkende mensen en viseren grote vermogens. Want op een gewone, door hard werk opgebouwde nalatenschap betaal je in ons systeem geen erfbelasting meer. Tegelijk kunnen rijke mensen de erfbelasting niet meer ontwijken door bij leven al te schenken of andere achterpoortjes. Zo loont je harde werk ook na je leven. En zo dringen we de ongelijkheid terug. Dat is solidair én rechtvaardig.

Strijd mee