Sterk openbaar vervoer: goed voor het klimaat en de files

Bijna nergens ter wereld staan we zoveel stil in het verkeer als in ons land. Tegen alle verwachtingen in breken we post-corona nieuwe filerecords. Die files brengen niet alleen enorme economische schade met zich mee, maar ook schade voor ons klimaat en voor onze gezondheid (fijnstof!).

Vooruit wil verandering brengen in deze situatie door een shift te maken naar moderne en duurzame mobiliteit. Goede mobiliteit is betaalbaar voor iedereen, verloopt vlot en spaart klimaat en milieu. Dat impliceert voor Vooruit een belangrijke rol voor openbaar vervoer van goede kwaliteit.

Besparingen op trein en bus

Jammer genoeg hebben vorige regeringen te lang en te hard bespaard op ons openbaar vervoer, met alle gevolgen van dien. De klantentevredenheid bij zowel De Lijn als de NMBS zijn ondermaats, het aanbod is onvoldoende, de stiptheid laat te wensen over en al te vaak worden bus, tram of trein zelfs afgeschaft. Beide openbaarvervoerbedrijven hebben al jaren geen afspraken meer gemaakt met de overheid over de kwaliteit van hun diensten. 

Deze legislatuur heeft de Vlaamse regering de dingen nog erger gemaakt bij De Lijn. De prijzen stijgen, er verdwijnen bushaltes en in bepaalde delen van Vlaanderen zullen gewoon geen bussen meer rijden. Ook de vergroening van de busvloot van De Lijn – broodnodig om onze klimaat- en milieudoelstellingen te halen – loopt een gigantische vertraging op. 

Vooruit investeert volop in de NMBS…

Dat is erg jammer, want de beste manier om de trend van toenemend fileleed te keren, is net door te investeren in betaalbaar en stipt openbaar vervoer. Dat soort investeringen zijn in de letterlijke betekenis van het woord investeringen: geld dat zich op termijn dubbel en dwars terugbetaalt. Zo berekenden transporteconomen dat elke euro die we investeren in het spoor er drie opbrengt voor de Belgische economie. 

De socialisten in de federale regering zorgden gelukkig voor een trendbreuk in het spoor. We gaven de NMBS een direct award, waardoor zij ook de volgende 10 jaar dé operator voor het personenvervoer op onze sporen zijn. Een belangrijke beslissing die zekerheid geeft aan ons spoorbedrijf. En dat maakt duidelijk een verschil. Er wordt opnieuw fors geïnvesteerd in meer treinen, meer treinkilometers, een hogere frequentie (vroege en late treinen) en een betere stiptheid. Eind dit jaar moeten er opnieuw ambitieuze beheerscontracten liggen voor het spoor. En met de Spoorvisie 2040 is er voor het eerst een ambitieuze toekomstvisie voor het spoor in ons land. 

Vooruit wil Combiticket voor 7 euro

Als we mensen uit de wagen en richting het openbaar vervoer willen krijgen, moeten we zorgen dat het aanbod ruim, comfortabel en betaalbaar is. Vooruit wil daarom het Combiticket introduceren: één gebruiksvriendelijk ticket dat geldig is op alle vormen van openbaar vervoer in ons land. Het Combiticket is een persoonlijk vervoerbewijs voor 7 euro dat vanaf de aankoopdatum voor een volledige dag geldig is op het volledige openbaar vervoernetwerk in België (NMBS, De Lijn, MIVB, TEC). Het kan op elk tijdstip van de dag en van de week worden gebruikt. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen dal- en spitsuren of tussen week- en weekenddagen. Hiermee overtuigen we mensen om voor hun woon-werkverplaatsing of recreatieve verplaatsing het openbaar vervoer te gebruiken en de wagen te laten staan.

Meer en betere fietspaden!

Tijdens de coronaperiode heeft de fiets snel aan populariteit gewonnen. Bij een bevraging in 2020 gaf 22% van de respondenten aan meer te fietsen dan voordien. Alleen moeten we vaststellen dat de infrastructuur achterblijft. Te veel fietspaden liggen er slecht bij, zijn niet breed genoeg voor de stroom aan fietsers of zijn simpelweg afwezig. Tijd om de stilstand te doorbreken, tijd voor actie!

Telewerk ondersteunen

Maar het fileprobleem kan je niet alleen via klassieke openbaar vervoer oplossen. Er zijn nog meer mogelijkheden, vooral telewerk ondersteunen. Wie van thuis werkt staat natuurlijk niet in de file en draagt zo actief bij tot de oplossing van het fileprobleem. Daarom wil Vooruit van telewerken een recht maken. Veel mensen moeten ook post Corona nog altijd vijf dagen per week naar kantoor komen, zelfs als daar geen dwingende reden voor bestaat. Als de aard van het werk het toelaat, zouden alle werknemers het recht moeten hebben om minstens één of twee dagen thuis te werken.

Strijd mee

Petities

Strijd mee.

Teken onze petitie en strijd mee voor de beste zorg.

Voor beter openbaar vervoer

Op 6 januari verdwijnen meer dan 3.000 bushaltes. Geraken studenten nog op school? Geraken mensen nog op hun werk? En worden senioren nu afhankelijk van hun kinderen om zich te verplaatsen? Of moeten ze zich nu een auto aanschaffen? Het beleid van deze Vlaamse Regering houdt mensen uit het openbaar vervoer en duwt hen opnieuw in de auto. Dit raakt gewone mensen in hun portemonnee. En het fileprobleem wordt alleen maar groter. Mensen staan niet alleen stil. Ze gaan er met deze Vlaamse regering op achteruit.

Dit wil ik tekenen