Eerlijke belastingen voor iedereen, ook multinationals

Belastingen moeten eerlijk, eenvoudig en makkelijk hanteerbaar zijn. Dat is belangrijk: de bereidheid tot solidariteit tussen mensen hangt ervan af. Helaas zijn onze belastingen vandaag vaak oneerlijk, complex en moeilijk hanteerbaar. 

Belastingen maken onze welvaartsstaat mogelijk: onze scholen, ziekenhuizen, parken, politie, brandweer, wegen, trams, bussen en treinen. Vooruit gaat voor een solidair land met een sterke welvaartsstaat die iedereen kansen geeft. Een samenleving waarin de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Want solidariteit, is bijdragen naar vermogen en krijgen naar noden.

Vijf pijlers voor eerlijke belastingen

Voor Vooruit zijn er vijf pijlers van een eerlijk en eenvoudig belastingstelsel. 

  1. Lagere belastingen op werk
  2. Elke euro inkomen wordt gelijk belast, ongeacht de bron
  3. Een eerlijke bijdrage van grote vermogens en multinationals
  4. Een effectieve fraudebestrijding
  5. Gebruiksgemak bij de aangifte

 

Lagere belastingen op werk

Mensen die werken betalen te veel belastingen. Werken is goed voor iedereen en moet aangemoedigd worden, ook fiscaal. Daarom wil Vooruit inkomen uit werk minder zwaar belasten. Precies om die reden hebben wij in de federale regering (1) de werkbonus versterkt en (2) de oude crisisbelasting op werk afgeschaft. Die twee maatregelen verlagen de belasting op loon voor werk. En dat is goed, want werk moet meer lonen. Wie elke dag zijn best doet en door werk bijdraagt aan de welvaartsstaat moet meer overhouden.

Een euro is een euro

Vooruit wil niet alleen de belastingen op inkomen uit werk naar beneden, maar ook de belastingen op inkomsten uit vermogen (dividenden, huurinkomsten) naar omhoog. Nu betaal je op inkomen waar je voor werkt veel meer belasting dan op inkomen waar je niet voor werkt. Dat is onlogisch, want werk verdient het om aangemoedigd en beloond worden. Dat is bovendien onrechtvaardig, want elke euro hoort gelijk belast te worden. Een euro is een euro. Daarom wil Vooruit goed en simpel alle inkomsten progressief belasten, wat ook hun bron is. 

En als we met dat ‘een euro is een euro principe’ ook inkomen uit vermogen normaal belasten, kunnen we onmiddellijk de belastingen op werk verlagen.

Bijdrage grote vermogens, multinationals en bedrijven met overwinst

Vooruit vindt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Solidariteit is bijdragen naar vermogen en krijgen naar noden. Dat betekent dat grote vermogens en multinationals – de heel brede schouders – ook hun faire bijdrage moeten doen aan de welvaartsstaat waar zij deel van uitmaken. Daarom hebben wij in de federale regering een effectentakst (of miljonairstaks) ingevoerd: een jaarlijkse heffing op effectenrekeningen van meer dan één miljoen euro. 

Ook grote multinationals moeten bijdragen tot de welvaartsstaat. Vandaag betalen die bedrijven door allerlei gunstregimes bijna geen belastingen. En doen ze dus hun deel niet. Dat kan niet voor Vooruit. Bovendien concurreren ze zo onze Belgische KMO’s plat. Kleine zelfstandigen betalen namelijk wél eerlijk belastingen. Daarom wil Vooruit een minimumbelasting voor multinationals.

Een laatste voorbeeld van hoe Vooruit de sterkste schouders de zwaarste lasten wil laten dragen, is ons voorstel voor een overwinstbelasting. Sommige grote bedrijven maken vandaag buitensporige winsten die op geen enkele manier in verhouding staan tot de kwaliteit van de geleverde goederen of diensten. Die overwinsten houden verband met een gebrek aan concurrentie op de markt, misbruik van een economische machtspositie of de hoge energieprijzen. Wanneer dit soort excessieve winstmarges bestaan, die ten koste gaan van mensen, wil Vooruit daarop een overwinstbelasting.

 

Effectieve fraudebestrijding

Bovendien pakken we fiscale fraude aan met een fors antifraudebeleid: het sluitstuk van een systeem voor eerlijke belastingen. Want als fraude ongestraft blijft, doet niet iedereen zijn deel en stort het systeem in elkaar. Iedereen moet eerlijk zijn belastingen betalen en wie fraudeert moet daarvoor een gepaste sanctie krijgen. Want mensen en bedrijven die niet betalen maar wel genieten van alles wat deze samenleving heeft opgebouwd, ondergraven onze welvaartsstaat. 

 

Gebruiksgemak 

De aangifte van inkomsten (of vermogens) die belast worden, moet eenvoudig zijn. Daarom wil Vooruit dat aangifteformulieren al zo correct mogelijk vooraf ingevuld zijn door de overheid, zodat mensen alleen nog moeten nakijken of alles klopt. Vandaag zijn er nog steeds grote gaten in die vooraf ingevulde aangifte. Je belastingbrief invullen moet een zaak van minuten zijn, niet van pijnlijke uren of dagen. Een gebruiksvriendelijk aangifte is wat Vooruit wil.

Bovendien moeten de fiscale regels helder en bevattelijk zijn voor iedereen. Daarom willen we definitief een einde maken aan de wirwar van aftrekposten, belastingverminderingen en privileges in ons belastingsysteem. Die maken de zaken hopeloos ingewikkeld en tasten het rechtvaardigheidsgevoel van gewone werkende mensen aantast. Vooruit wil het woud van aftrekposten vervangen we door rechtstreekse prijsverlagingen voor de dienst zelf – bijvoorbeeld voor kinderopvang. Zo bereik je hetzelfde zonder het belastingstelsel te vervuilen.

Belastingen voor een goed en gelukkig leven

Als we de belastingen zo eerlijk, transparant en eenvoudig maken, versterken we de fundamenten voor de solidariteit en de welvaartsstaat. We creëren een samenleving waarin iedereen – dankzij eerlijke belastingen – alle kansen krijgt op een goed en gelukkig leven.

Strijd mee