Hoge pensioenen, omdat werken moet lonen

Werken moet lonen. Niet alleen in de jaren dat je aan het werk bent maar ook daarna. Wie heel zijn hele leven hard gewerkt heeft, verdient een deftig pensioen en een leven zonder financiële zorgen.

1.500 euro netto!

Juist daarom heeft Vooruit tijdens de regeringsonderhandelingen hard gestreden voor een verhoging van het minimumpensioen tot 1500 euro netto per maand. Dankzij de socialisten is dat verhoogde minimumpensioen er gekomen er is in de begroting twee miljard euro extra vrijgemaakt om de laagste pensioenen op te trekken. Dat is een ongeziene investering in werkende mensen die hun deel gedaan hebben.

De verhoging van de minimumpensioenen is vandaag ook effectief in wetten en besluiten gegoten en wordt stelselmatig doorgevoerd. Sinds januari 2023 is het minimumpensioen van 1.500 euro netto een feit zijn. Eind 2024 zal het bedrag al verhoogd zijn tot 1.680 euro netto. 

Elke gewerkte dag telt!

Vooruit wil de toegang tot het minimumpensioen vereenvoudigen door te werken met een heel simpel basisprincipe: elke gewerkte dag telt voor je pensioen. Daarbij maakt het niet uit of je nu ambtenaar, zelfstandige of bediende bent. Of je nu met een vast of flexibel contract zit. Dat zijn onderscheiden uit het verleden die vandaag niet meer relevant zijn. En wie op zijn 18e begint te werken, moet na 42 jaar werken – op zijn zestigste dus – een volwaardig pensioen krijgen.

Pensioenbonus voor wie harder werkt

Mensen die langer gewerkt hebben dan de 42 jaar die nodig zijn voor een volledig pensioen krijgen meer, dankzij de pensioenbonus. Die was afgeschaft door de vorige rechtse regering, maar is nu dankzij de socialisten weer ingevoerd heeft. Mensen die langer werken en bijdragen verdienen het om daarvoor beloond te worden. Wie meer gewerkt heeft, heeft recht op een hoger pensioen. Dat is de logica zelf.

Streng en redelijk

Het minimumpensioen is natuurlijk geen cadeau van de welvaartsstaat. Alleen wie zijn deel gedaan heeft, kan zijn deel ook krijgen. Dat betekent dat je ook voldoende effectief gewerkt moet hebben om toegang te krijgen tot het minimumpensioen. Die strengheid mag voor Vooruit nooit omslaan in hardvochtigheid. Wie in zijn loopbaan een tegenslag had – zoals een slepende ziekte – mag daar in zijn pensioen niet voor gestraft worden. We moeten streng zijn maar ook redelijk. 

Pensioenen voor jongeren

Maar vooruit wil meer dan alleen eerlijke pensioenen voor de mensen van nu. Wij willen pensioenen ook garanderen voor de jongeren van nu. Veel van die jongeren geloven niet meer dat ze na een leven lang werken (en bijdragen) nog iets van pensioen te zien zullen krijgen. Vooruit wil hun zorgen wegnemen door de pensioenen betaalbaar te houden op lange termijn en door ze te vereenvoudigen, eerlijker en transparanter te maken.

Strijd mee