Standpunten

Naar een gezonde begroting

Voor een sterke welvaartsstaat

Voor Vooruit is de begroting geen doel op zich, wel een middel om onze welvaart en ons welzijn te kunnen verzekeren. Alleen met een gezonde begroting kunnen we blijven garanderen dat de welvaartsstaat de dingen kan doen die wij belangrijk vinden: mensen beschermen, mensen verzorgen, mensen eerlijk belonen voor hun werk, en kinderen en jongeren voorzien van het beste onderwijs.

Een gezonde begroting

Een goede begroting investeert in mensen van vandaag en morgen. Want nu níet investeren, betekent in de toekomst vaak nog véél meer betalen. Partijen die blind besparen, zadelen de volgende generaties op met de facturen: de factuur voor een slecht klimaat en een vervuild milieu, de factuur voor defecte wegen en communicatiesystemen en de factuur voor vastgeroest onderwijs en verouderde gezondheidszorg. Een goede begroting is solidair met zowel de huidige als de toekomstige generaties. 

Een globaal plan voor de toekomst

Vooruit is voor een sterke en efficiënte overheid die haar begroting op orde heeft. Om de begroting gezond te maken is een globaal plan voor de toekomst nodig. Daarmee streven we in de eerste plaats naar meer en betere groei. Dat doen we door meer mensen aan het werk in werkbare jobs, door iedereen eerlijk te laten bijdragen, door een hogere productiviteit en meer investeringen in onderwijs, onderzoek en innovatie. De overheid moet ook streng naar haar eigen uitgaven kijken, zoals naar de forse en groeiende bedrijfssubsidies. Enkel waar die voor meer welvaart zorgen, zijn die te verantwoorden.

Een gezonde begroting is een van de fundamenten om onze welvaartsstaat te beschermen en te versterken. Daarom willen we de begrotingsuitdaging waar we voor staan op een verantwoordelijke manier aanpakken. Vooruit heeft een ambitieus, becijferd en realistisch plan - nagerekend door het Planbureau - om de koopkracht van werkende mensen te beschermen, te investeren in zorg en onderwijs én tegelijk onze begroting weer gezond te maken tegen 2030.

LEES OOK Lees hier ons globaal plan voor de toekomst 

Focus op kerntaken van een sterke overheid

We kunnen de begroting alleen gezond maken, als we de dieperliggende problemen van onze economie en overheid aanpakken - als we zorgen voor meer en betere economische groei en een sterkere overheid. Daar is ook een écht kerntakendebat voor nodig. Kookapps ontwikkelen, premies voor elektrische wagens of autoraces sponsoren behoren daar niet toe. Voor ons zijn die kerntaken de koopkracht en gezondheid van de mensen beschermen, iedereen eerlijke kansen garanderen, mensen die pech hebben een vangnet geven en hun veiligheid waarborgen. Die kerntaken moet de overheid altijd vervullen.

Investeren in plaats van blind besparen

Blind besparen maakt een begroting niet gezond. Het kan zelfs leiden tot de verdieping van een economische crisis, zoals na de economische crisis in 2008. Toen bespaarden Europese overheden zich kapot om daarna terecht te komen in... een nóg diepere crisis. Blind besparen heeft grote gevolgen voor mensen: hogere facturen, slechtere dienstverlening, wachtlijsten in de zorg, bussen die niet komen en een tekort aan kinderverzorgers, leerkrachten en politiemensen. In Vlaanderen voelen we vandaag al waar een blinde besparingswoede toe leidt.

Na een crisis – zoals de economische crisis van 2008 en de coronacrisis – investeert een sterke overheid massaal om het land weer klaar te stomen voor een betere toekomst. Dat is precies wat wij met Vooruit hebben gedaan in de federale regering. Slimme investeringen in zorg, welvaart, werk en klimaat. Want als de overheid dan stopt met investeren, stopt de economie met draaien en hypothekeren we de toekomst. 

Iedereen moet zijn deel doen

Om te kunnen investeren in een beter heden en een beter morgen, moet iedereen zijn deel doen. Je deel doen en je deel krijgen, dat is de definitie van solidariteit. Een sterke en efficiënte overheid die investeert in onze zorg, onze koopkracht en de toekomst van onze kinderen, komt er alleen als iedereen zijn duit in het zakje doet: van hoog tot laag, groot tot klein, dik tot dun. 

Precies daarom strijdt Vooruit in de federale regering voor eerlijke belastingen en voor een faire bijdrage van multinationals en grote vermogens. In de federale regering maken we hier volop werk van met de volgende cruciale stappen:

- een taks op effectenrekeningen boven 1 miljoen euro
- een eerlijke bijdrage van de grootbanken
- een minimumbelasting voor multinationals
- een stevig plan tegen fiscale fraude 
- een herziening van de belastingvoordelen van het profvoetbal.

Vooruit met uw koopkracht

Voor Vooruit mag de begroting niet ten koste gaan van de mensen die vandaag keihard hun best doen, maar evenmin van hun kinderen die morgen hetzelfde zullen doen. Door vandaag te investeren in koopkracht, zorg, onderwijs, kinderopvang en duurzaam vervoer, bewijzen we zowel ouders als kinderen een grote dienst – niet met blinde besparingen.

Strijd mee