De begroting moet mensen helpen, niet achteruit duwen

Voor Vooruit moet de begroting ten dienste staan van onze zorg, onze koopkracht en de toekomst van onze kinderen. Een goede begroting zorgt ervoor dat we er allemaal samen op vooruit gaan. Het is een instrument voor solidariteit en de basis van een sterke en efficiënte welvaartsstaat.

Begroten voor vandaag én morgen

Een goede begroting investeert in mensen van vandaag en morgen. Want nu níet investeren, betekent in de toekomst vaak nog véél meer betalen. Partijen die blind besparen, zadelen de volgende generaties op met de facturen: de factuur voor een slecht klimaat en een vervuild milieu, de factuur voor defecte wegen en communicatiesystemen en de factuur voor vastgeroest onderwijs en verouderde gezondheidszorg. Een goede begroting is solidair met zowel de huidige als de toekomstige generaties. 

Investeren na een economische crisis

Na een crisis – zoals de economische crisis van 2008 en de coronacrisis – investeert een sterke overheid massaal om het land weer klaar te stomen voor een betere toekomst. Dat is precies wat wij met Vooruit doen in de federale regering. Wij doen nu slimme investeringen in zorg, welvaart, werk en klimaat. Want als de overheid nu stopt met investeren, stopt de economie met draaien en hypothekeren we de toekomst. 

Verantwoordelijk investeren

Vooruit is voor een sterke en efficiënte overheid die haar begroting op orde heeft. Een begroting is gezond als er voldoende middelen binnenkomen om solidariteit ook in de toekomst te garanderen. Een overheidsbegroting is iets heel anders dan een kasboekje van een huishouden waar op elk ogenblik precies evenveel moet binnenkomen als naar buiten gaan. Een begroting is het instrument waarmee een samenleving verantwoordelijk investeert in het heden en de toekomst.

Blind besparen

Blind besparen maakt een begroting niet gezond. Het kan zelfs leiden tot de verdieping van een economische crisis, zoals na de economische crisis in 2008. Toen bespaarden Europese overheden zich kapot om daarna terecht te komen in... een nóg diepere crisis. Blind besparen heeft grote gevolgen voor mensen: hogere facturen, slechtere dienstverlening, wachtlijsten in de zorg, bussen die niet komen en een tekort aan kinderverzorgers, leerkrachten en politiemensen. In Vlaanderen voelen we vandaag al waar een blinde besparingswoede toe leidt.


Iedereen moet zijn deel doen

Om (via de begroting) te kunnen investeren in een beter heden en een beter morgen, moet iedereen zijn deel doen. Je deel doen en je deel krijgen, dat is de definitie van solidariteit. Een sterke en efficiënte overheid die investeert in onze zorg, onze koopkracht en de toekomst van onze kinderen, komt er alleen als iedereen zijn duit in het zakje doet: van hoog tot laag, groot tot klein, dik tot dun. 

Precies daarom strijdt Vooruit in de regering voor eerlijke belastingen en voor een faire bijdrage van multinationals en grote vermogens. In de federale regering maken we hier volop werk van met de volgende cruciale stappen:

  • een taks op effectenrekeningen boven 1 miljoen euro
  • een stevig plan tegen fiscale fraude 
  • een herziening van de belastingvoordelen van het profvoetbal.


Vooruit voor uw koopkracht

Voor Vooruit mag de begroting niet ten koste gaan van de mensen die vandaag keihard hun best doen, maar evenmin van hun kinderen die morgen hetzelfde zullen doen. Door vandaag te investeren in koopkracht, zorg, onderwijs, kinderopvang en duurzaam vervoer, bewijzen we zowel ouders als kinderen een grote dienst – niet met blinde besparingen.

Strijd mee