Standpunten

De beste en betaalbare zorg voor iedereen

Vooruit is de partij van de zorg. Wij willen dat iedereen in ons land toegang heeft tot goede en betaalbare gezondheidszorg. Als je gezondheid op het spel staat, mag de dikte van je portefeuille geen enkele rol spelen. Dan moet iedereen de beste zorg krijgen, punt aan de lijn.

Want niets is belangrijker dan uw gezondheid. En dus is voor een sterke welvaartsstaat niets belangrijker dan die gezondheid te beschermen. De kwaliteit van een samenleving meet je af aan hoe zij omgaat met zieken en mensen die zorg nodig hebben. Dat is voor Vooruit geen cliché maar een dagelijkse strijdpunt.

Met Frank Vandenbroucke en Vooruit in de federale regering hebben we héél veel geïnvesteerd en hervormd om onze zorg beter en betaalbaar te maken. Vandaag kun je voor 4 euro naar de huisarts, kunnen kinderen en jongeren gratis naar de psycholoog en zorgden we voor betere lonen en werkomstandigheden voor ons zorgpersoneel. De federale regering moet ook in de toekomst blijven investeren en hervormen voor iedereen die zorg nodig heeft of in de zorg werkt. Na 20 jaar stilstand op welzijn in Vlaanderen - denk aan wachtlijsten in de jeugdhulp of personen met een handicap, denk aan de torenhoge prijzen in woonzorgcentra - is het tijd dat we dat eindelijk ook doen voor de zorg in Vlaanderen. 

Onze 4 ambities voor zorg zijn dan ook heel duidelijk: 

1. Een sterk preventiebeleid: voorkomen is beter dan genezen 
2. Wie zorg nodig heeft, moet de juiste zorg krijgen
3. Zorg moet voor iedereen betaalbaar zijn
4. Zorg moet voor iedereen van topkwaliteit zijn.

1. Sterke preventieve gezondheidszorg

De overheid kan zelfs nog vroeger een positieve rol spelen in onze gezondheid: door ziektes te voorkomen. Gezonde voeding stimuleren en zorgen voor schone lucht en een groene leefomgeving, zijn daarbij enkele voorbeelden. Preventieve gezondheidszorg is de toekomst. Jammer genoeg doen de Vlaamse regeringen van de afgelopen tien jaar (zonder socialisten) bijna niets met die belangrijke bevoegdheid. 

Als het van ons afhangt, verhogen we daarom de investeringen in preventief gezondheidsbeleid. We zetten maximaal in op preventieve maatregelen waarvan is aangetoond dat ze werken. Want voorkomen is beter (en goedkoper) dan genezen. We zorgen er ook voor dat preventie binnen elke opleiding van de gezondheidszorgberoepen ruimer aan bod komt alsook binnen het kader van levenslang leren.

2. Wie zorg nodig heeft, moet de juiste zorg krijgen

Met Vooruit zorgen wij ervoor dat wie zorg nodig heeft, deze ook krijgt op het moment dat hij die nodig heeft. Wij willen niet dat iemand een bezoek aan de huisarts of de tandarts uitstelt uit schrik voor de rekening. Hoe sneller iemand de juiste zorg krijgt, hoe groter trouwens de kans op genezing. En hoe minder kosten er zijn voor de patiënt en de samenleving.

Maar voor de beste gezondheidszorg is natuurlijk ook het beste zorgpersoneel nodig. Een eerlijke vergoeding en werkbaar werk zijn essentieel in het garanderen van sterk zorgpersoneel. We zetten daarom de investeringen in lonen en werkomstandigheden van ons zorgpersoneel door. 

Helaas worden mensen steeds vaker geconfronteerd met patiëntenstops. Ze kunnen niet terecht bij een arts omdat die geen tijd meer heeft. Het is daarom belangrijk om onze artsen nog beter te ondersteunen zodat ze zich vooral kunnen focussen op de kern van hun job: zorgen voor mensen. Tegenover die zorg moet ook een eerlijke vergoeding staan, een vergoeding die overeenstemt met het werk dat een arts verricht. Door de taken beter te verdelen en nieuwe profielen aan te trekken in de zorg kunnen we meer patiënten helpen.

3. Zorg moet voor iedereen betaalbaar zijn

Met Vooruit in de federale regering werd onze gezondheidszorg opnieuw betaalbaarder. En dat na jaren besparingspolitiek door vorige, rechtse regeringen. We hebben het aantal mensen dat zorg uitstelt omwille van de kost gehalveerd.  Maar het werk is niet af. We moeten blijven investeren en hervormen. Zo houden we onze gezondheidszorg betaalbaar voor iedereen.

Om te vermijden dat je als patiënt moet wachten op een terugbetaling van de ziekteverzekering, veralgemenen we de derdebetalersregeling. We nemen zo een belangrijke financiële drempel weg. We schaffen ook de automatische indexering van de remgeldplafonds af en zorgen er zo voor dat zorg betaalbaar blijft, ook wanneer de inflatie hoog oploopt. Voor jongeren tot 24 jaar maken we een bezoek aan een geconventioneerd huisarts, tandarts en psycholoog gratis. En we bouwen de ereloonsupplementen verder af en verbieden ze in situaties waar patiënten geen keuze hebben (doorverwijzing, noodzakelijke diagnostiek,…).

In de federale regering slaagde Vooruit er de afgelopen legislatuur in om de tanker te keren en de gezondheidszorg op de juiste koers te brengen. Het werk is niet af, maar de richting is duidelijk. 

Op Vlaams niveau moeten we dezelfde weg inslaan door ook daar een maximumfactuur in te voegen zodat onze ouderen zich geen zorgen moeten maken over de facturen. Zo maken we de onderhoudsplicht van kinderen t.a.v. hun ouders ook overbodig. We hebben de laatste jaren ook enorme uitwassen gehad van de privatisering in de zorg, met woonzorgcentra die tot 5.000 euro per maand kosten en waar enorme winsten op gemaakt worden. We verstrengen daarom de controle op de prijszetting in de zorgsector. Zodat geld dat bedoeld is voor zorg niet zomaar naar aandeelhouders gaat. Voor ons is het simpel: geld dat bedoeld is voor zorg, moet je gebruiken voor zorg. Niet om winsten te transfereren.

4. Zorg moet voor iedereen van topkwaliteit zijn

De kwaliteit van onze zorg behoort tot de absolute top. Dat is iets om te koesteren. Het mag ons echter niet blind maken voor nieuwe uitdagingen waar we mee geconfronteerd worden. Om de kwaliteit van onze zorg te garanderen en te versterken moeten we blijven investeren en blijven hervormen. 

We garanderen dat elke patiënt toegang heeft tot de beste zorg. En zetten daarom de grondige hervorming van het ziekenhuislandschap door. We organiseren zorg nabij als het kan, maar garanderen de beste kwaliteit door complexe zorg te concentreren in gespecialiseerde centra als het moet. 

Helaas slaagt de Vlaamse regering er niet in om goede, betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen te organiseren. Dé ziekte van de Vlaamse zorg zijn de steeds langer wordende wachtlijsten. Personen met een handicap moeten nu al tot 27 jaar wachten op hun zorg. In de jeugdhulp moeten er elke dag hartverscheurende keuzes gemaakt worden rond welke jongere in nood men gaat helpen. En in de ouderenzorg moet je op de meeste plaatsen ook opnieuw wachten.  Allemaal een gevolg van een beleid van besparingen en gebrek aan visie voor de toekomst. Vooruit wil investeren in bijkomend aanbod en ook op Vlaams niveau een groeinorm invoeren zodat de zorg er is wanneer mensen ze nodig hebben.