Alleen betaalbare en duurzame energie laat niemand in de kou

Vooruit wil het energiebeleid eindelijk doordacht en toekomstgericht maken. Alleen door massaal te investeren in het energiesysteem van de toekomst zullen facturen dalen, zal de energie duurzamer worden (minder uitstoot) en zal de bevoorradingszekerheid toenemen. Energie wordt zo eindelijk weer een motor van vooruitgang voor iedereen. 

Energie moet betaalbaar zijn

Energie is een basisrecht. Niemand kan zonder: iedereen moet zijn huis verwarmen, koken en het licht laten branden. Door Poetins’ oorlog zijn de energieprijzen ontploft en kunnen veel mensen de elektriciteitsfactuur niet meer betalen. Veel mensen zetten daarom de verwarming uit of besparen op andere dingen zoals reizen of zelfs voeding.

Voor Vooruit kan dat niet: energie is een absolute basisvoorziening die voor iedereen betaalbaar moet zijn. Wij willen dat iedereen in ons land zich de nodige energie kan veroorloven. Precies daarom hebben wij de BTW op gas en elektriciteit verlaagd van 21% naar 6% en hebben we het sociaal tarief voor mensen in moeilijkheden verruimd en versterkt.

Energie is ook onmisbaar om een moderne economie draaiend te houden. Zonder betaalbare energie is het voor veel bedrijven aartsmoeilijk om winstgevend goederen of diensten te produceren. En dreigen ze dus op de fles te gaan. Met alle gevolgen vandien voor de jobs van mensen.

Energie moet duurzaam zijn

Energie moet niet alleen betaalbaar maar ook duurzaam zijn. De klimaatverandering is een rechtstreeks gevolg van uitstoot door energieverbranding en zij bedreigt onze toekomst. Gelukkig bestaan er hernieuwbare energiebronnen zoals de wind en zon die niet schadelijk zijn voor onze planeet.

Kernenergie is niet even duurzaam maar heeft wel het grote voordeel dat je er elektriciteit mee kunt opwekken zonder CO2-uitstoot. In tijden van klimaatopwarming is het daarom ook een beter alternatief dan opwekking via fossiele bronnen.

Op termijn moeten we helemaal af van vervuilende energiebronnen die ons milieu en klimaat naar de knoppen helpen. 

Energie moet zeker zijn

De energie van de toekomst moet behalve betaalbaar en duurzaam ook zeker zijn. Zonder bevoorradingszekerheid zijn we nergens. Zonder zekerheid van aanvoer, lopen we altijd het risico dat levensnoodzakelijke zaken zoals beveiligingssystemen, verkeerslichten en ziekenhuis apparaten uitvallen.

Daarom moeten we proberen zoveel mogelijk energie zelf op te wekken (energie van bij ons) of te af te nemen van verschillende landen die stabiele democratische partners zijn.

Energiebeleid van de stilstand

Om aan die drie bezorgdheden (betaalbaarheid, duurzaamheid, zekerheid) te voldoen heeft ons energiebeleid dringend een omslag nodig. Er zijn jarenlang weinig of geen investeringen gebeurd, alles stond stil. Daardoor importeren we vandaag massaal fossiele brandstoffen aan torenhoge prijzen om onze energie op te wekken.

Veel Vlamingen wonen bovendien in slecht geïsoleerde huizen waardoor hun energierekening onnodig verder de hoogte in schiet. Ook is onze energiefactuur volgestouwd met taksen en heffingen. Hierdoor draaien vandaag steeds meer gezinnen de chauffage dicht en trotseren ze de kou of schrappen ze budget om leuke dingen te doen. 

Investeren in energie van bij ons

Vooruit wil aan deze stilstand een einde maken door de regie van het energiebeleid weer stevig in handen te nemen. In de eerste plaats door te investeren in energie van bij ons! Dat is immers schoner en goedkoper. Door windturbines en zonne-energie massaal te stimuleren, (1) worden we onafhankelijk van buitenlands gas zoals dat van dictator Poetin, (2) voorzien we onze samenleving van elektriciteit op een duurzame manier en (3) creëren we duizenden goede nieuwe jobs. 

Met warmtepompen halen we iedereen van het gas af: de warmtepomp is een duurzame techniek om appartementsblokken en huizen te verwarmen. Ook het gebruik van warmtepompen wil Vooruit massaal stimuleren. Precies daarom plaatsten we de BTW op warmtepompen (net als op zonnepanelen) op het verlaagde tarief van 6%. 

Isoleren, isoleren, isoleren

Bovendien wil Vooruit aan een hoog tempo – en dus veel sneller dan vandaag gebeurt door de Vlaamse regering – alle huizen en bedrijven in Vlaanderen isoleren. Zodat er minder energie verloren gaat door kieren, ramen en deuren. Want de goedkoopste en properste energie is nog altijd de energie die je niet verbruikt. Zo’n grootscheepse Vlaamse isolatiecampagne levert bovendien veel goed werk op voor mensen. 

Windmolens voor de kust

Vooruit toonde op federaal vlak, waar we wél mee aan het stuur zitten, dat het ons menens is. We deden dat door deze legislatuur de capaciteit aan windenergie op zee te verdrievoudigen. De sleutels om gebruik te maken van die capaciteitsverhoging liggen echter vooral op het Vlaamse niveau. En dat zorgt helaas op dit ogenblik voor vertraging.

Strijd mee