Standpunten

Betaalbare, zekere en duurzame energie voor iedereen

Je energiefactuur mag geen kopzorg zijn

De was doen, koken, het licht aan doen, je verwarmen in de winter: betaalbare energie is basis. Daarom heeft Vooruit de btw op energie van 21% naar 6% verlaagd. Tijdens de energiecrisis hebben we voor een basispakket energie van bijna €1.000 gezorgd en voor een uitbreiding van het sociaal tarief naar 2 miljoen mensen. Maar het werk is nog niet af: om energie duurzaam en betaalbaar te houden, moeten we afstappen van fossiele brandstoffen. En dus moeten we volop investeren in duurzame energie zoals zonne- en windenergie. Maar dan wel duurzame energie die betaalbaar is voor iedereen. 

Energie moet betaalbaar zijn

Energie is een basisrecht. Niemand kan zonder. Maar de voorbije jaren zijn de energieprijzen ontploft en konden veel mensen de energiefactuur niet meer betalen. Veel mensen zetten daarom de verwarming uit of moesten besparen op andere dingen zoals reizen of zelfs voeding.

Voor Vooruit kan dat niet: energie is een absolute basisvoorziening die voor iedereen betaalbaar moet zijn. Wij willen dat iedereen in ons land zich de nodige energie kan veroorloven. Precies daarom hebben wij de btw op gas en elektriciteit verlaagd van 21% naar 6%, hebben we tijdens de energiecrisis het sociaal tarief voor mensen in moeilijkheden verruimd en maakten we komaf met de veel te dure ‘slapende energiecontracten’.

En we willen nog meer doen. We voorzien voor elke alleenstaande en gezin een basispakket gratis stroom. Daarnaast breken we de macht van grote energiebedrijven. We maken een einde aan de wildgroei van tariefformules, zodat consumenten de prijzen beter kunnen vergelijken. En we zorgen ervoor dat kortingen op de energiefactuur correct worden toegepast. We vervangen ook het ‘alles of niets sociaal tarief’ door een progressief sociaal tarief dat alle mensen bereikt die het nodig hebben. De benadeling van werkende mensen werken we zo weg. 

Energie is ook onmisbaar om een moderne economie draaiend te houden. Zonder betaalbare energie is het voor veel bedrijven aartsmoeilijk om winstgevend goederen of diensten te produceren. En dreigen ze dus op de fles te gaan. Met alle gevolgen van dien voor de jobs van mensen.

Energie moet duurzaam zijn

Energie moet niet alleen betaalbaar maar ook duurzaam zijn. De klimaatverandering is een rechtstreeks gevolg van verbranding van fossiele brandstoffen en dat bedreigt onze toekomst. Gelukkig bestaan er hernieuwbare energiebronnen zoals de wind en zon die niet schadelijk zijn voor onze planeet.

Kernenergie is niet even duurzaam maar heeft wel het grote voordeel dat je er elektriciteit mee kunt opwekken zonder CO2-uitstoot. In tijden van klimaatopwarming is het daarom ook een beter alternatief dan opwekking via fossiele bronnen. Daarom houden we Doel 4 en Tihange 3 nog 10 jaar langer open om ervoor te zorgen dat het licht aan blijft.

Energie moet zeker zijn

De energie van de toekomst moet behalve betaalbaar en duurzaam ook zeker zijn. Zonder bevoorradingszekerheid zijn we nergens. Zonder zekerheid van aanvoer, lopen we altijd het risico dat levensnoodzakelijke zaken zoals beveiligingssystemen, verkeerslichten en ziekenhuisapparaten uitvallen.

Daarom moeten we proberen zoveel mogelijk energie zelf op te wekken of af te nemen van verschillende landen die stabiele democratische partners zijn.

De stilstand in het energiebeleid doorbreken

Om aan die drie bezorgdheden (betaalbaarheid, duurzaamheid, zekerheid) te voldoen heeft ons energiebeleid dringend een omslag nodig. Er is jarenlang te weinig geïnvesteerd, alles stond stil. Daardoor importeren we vandaag massaal fossiele brandstoffen uit onbetrouwbare landen aan torenhoge prijzen om onze energie op te wekken.

Veel Vlamingen wonen bovendien in slecht geïsoleerde huizen waardoor hun energierekening onnodig verder de hoogte in schiet. De energie sluipt door ramen en kieren naar buiten. Ook is onze energiefactuur volgestouwd met taksen en heffingen. Hierdoor draaien vandaag steeds meer gezinnen de chauffage dicht en trotseren ze de kou of schrappen ze budget om leuke dingen te doen. 

Investeren in energie van bij ons

Vooruit wil aan deze stilstand een einde maken door de regie van het energiebeleid weer stevig in handen te nemen. In de eerste plaats door te investeren in energie van bij ons. Die energie is immers schoner en goedkoper.

Door windturbines en zonne-energie massaal te stimuleren:

1. worden we onafhankelijk van buitenlands gas zoals dat van dictator Poetin
2. voorzien we onze samenleving van elektriciteit op een duurzame manier
3. creëren we duizenden nieuwe jobs

Met warmtepompen halen we iedereen van het gas af: de warmtepomp is een duurzame techniek die elektriciteit en omgevingswarmte gebruikt om appartementsblokken en huizen te verwarmen. Vooruit wil warmtepompen stimuleren door de vele taksen en heffingen uit de elektriciteitsfactuur te halen.

Isoleren, isoleren, isoleren

Bovendien wil Vooruit aan een hoog tempo – en dus veel sneller dan vandaag gebeurt door de Vlaamse regering – alle huizen en bedrijven in Vlaanderen isoleren. Vandaag zit de schrik er voor zowel eigenaars als verhuurders serieus in dat ze het vereiste EPC-attest niet of nooit zullen halen, omdat het haast niet te betalen is om de woning te renoveren. Daarom willen we dat de overheid zélf die renovaties in heel Vlaanderen aanpakt en voorschiet. Wij komen dus bij u langs om renovaties zoals isolatie van daken, ramen, en installatie van zonnepanelen, uit te voeren. De terugbetaling van de renovatie gebeurt geleidelijk via de meter. U betaalt de renovatie dus terug met het uitgespaarde energievoordeel. Goed voor uw portemonnee en het klimaat.

Om het grote potentieel van zonne-energie helemaal waar te maken, installeren we zonnepanelen op alle geschikte Vlaamse daken - of het nu huizen zijn, scholen, winkelcentra, fabrieken of appartementsgebouwen. Geen dak laten we onbenut om duurzame stroom op te wekken. Dit doen we onder andere met speciale consumentenkredieten voor het leggen van zonnepanelen. Mensen kunnen deze terugbetalen met het geld dat ze terugverdienen met hun  goedkope stroom uit zonnepanelen. Zo wordt het leggen van zonnepanelen ineens mogelijk voor een heel grote groep.

Windturbines op zee

Vooruit toonde op federaal vlak, waar we wél mee aan het stuur zitten, dat het ons menens is. We deden dat door deze legislatuur de capaciteit aan windenergie op zee te verdrievoudigen. Daarnaast willen we ook partnerschappen sluiten met landen buiten het Belgische zeegebied, denk maar aan landen zoals het VK of Denemarken, waar enorm veel potentieel voor offshore wind is. Op die manier kunnen wij hun overschot aan windenergie afnemen en ons energieverbruik verduurzamen.

Strijd mee