Personen met een handicap verdienen steun, geen wachtlijsten

Iemand die hulp nodig heeft, moet hulp krijgen – zeker iemand die met een handicap door het leven moet. Hulp geven aan mensen die het nodig hebben, is precies wat een sterke welvaartsstaat doet. En dat is ook precies waar wij met Vooruit voor staan: wij zijn de partij van de zorg.

Met ons mag elke persoon met een handicap rekenen op alle zorg en ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Want in je eentje kunt je zoiets niet dragen, en samen wel. Solidair zijn met elkaar, zorgen voor elkaar, dat is wat wij doen.

Lange wachtlijsten voor mensen met handicap

Met een handicap door het leven moeten, is al erg genoeg. Als je dan ook nog eens maanden en meestal zelfs jaren moet wachten op steun van de (Vlaamse) overheid, dan is dat een ramp. Toch wordt de Vlaamse zorg voor personen met een handicap vandaag gekenmerkt door… wachtlijsten. Duizenden personen met een handicap staan al jaren te wachten op zorg. En het systeem biedt deze mensen vaak geen enkel perspectief.

Het Vlaamse besparingsbeleid

Het Vlaamse beleid voor mensen met een handicap blinkt uit door complexe regels en ellenlange procedures. Door besparingen en steeds uitzichtlozere wachtlijsten. Zorg voor de meest kwetsbaren is een absolute kerntaak van de overheid: één waar de Vlaamse Regering schromelijk in faalt. Voor Vlaanderen zijn personen met een handicap een doodgewone besparingspost. Dat zou met Vooruit nooit zo zijn. 

Federaal: stappen vooruit

In de federale regering (met socialisten) zetten we wel stappen vooruit. We verhogen de laagste uitkeringen voor personen met een handicap fiks ─ met 10,75%. En de integratietegemoetkoming voor mensen met een handicap wordt dankzij Vooruit ruimer toegepast. Voortaan blijft zij onverkort uitbetaald wanneer een ontvanger van die tegemoetkoming huwt of een baan vindt. De prijs die liefde en de arbeid vroeger hadden voor een persoon met een handicap, is niet meer. Bij de inkomenstoets voor een leefloon telt de integratietegemoetkoming trouwens ook niet meer mee. De integratietegemoetkoming staat dankzij Vooruit helemaal op zichzelf. 

Vooruit wil weer investeren in zorg voor mensen met een handicap

Wij willen opnieuw investeren in zorg voor mensen met een handicap. Wij willen zodanig investeren dat iedere zorgvraag van een persoon met een handicap een gepast antwoord krijgt. 

Een gepast antwoord betekent eerst en vooral dat mensen makkelijk hun weg vinden naar de zorg waar ze recht op hebben. De gecompliceerde bureaucratische procedures gaan overboord. Een gepast antwoord betekent ten tweede dat wie recht heeft op een ‘persoonsvolgend budget’ ook een correcte financiering krijgt. Een financiering die overeenstemt met de zorgnood.

Een gepast antwoord betekent ten derde ook dat de middelen voor zorg zo snel mogelijk beschikbaar wordt gesteld. Mensen met een handicap die een zorgbehoefte hebben jaren op een wachtlijst laten staan kan gewoon niet. 

Een toegankelijke wereld

We moeten mensen met een handicap niet alleen gepast steun en de zorg geven, we moeten ze ook veel actiever betrekken in onze samenleving. Dat betekent dat er een inclusief beleid gevoerd worden. Een beleid dat ervoor zorgt dat personen met een handicap ook in de dagelijkse praktijk dezelfde rechten en dezelfde vrijheden hebben als iedereen. Zo moeten bijvoorbeeld (werk)plekken en gebouwen drempelvrij gemaakt worden, moet mensen met een handicap spontaan de bus of trein kunnen nemen en mogen zij nooit gediscrimineerd worden op grond van hun handicap.