Koopkracht

Wie werkt, draagt bij tot onze welvaartsstaat

Wie werkt doet niet alleen iets goeds voor zichzelf of zijn gezin, wie werkt draagt ook bij tot onze welvaartsstaat. En dat is belangrijk. Want het is die welvaartsstaat die ervoor zorgt dat iedereen zorg, bescherming en gelijke kansen krijgt. Zonder welvaartsstaat moet iedereen zichzelf maar weten te redden en bepaalt de plaats van je wieg meestal ook de uitkomst van je leven.

Koopkracht: zodat u kan leven in plaats van overleven

Om goed en gelukkig te kunnen leven moet je kunnen kopen wat je nodig hebt. Je moet dus voldoende koopkracht hebben. Je moet niet alleen kunnen kopen wat je nodig hebt om te overleven – zoals voedsel, energie, kleren, een woonst, transport – en communicatiemiddelen – maar liefst ook wat meer: vakanties, hobby’s, uitstapjes…

Hoge pensioenen, omdat werken moet lonen

Werken moet lonen. Niet alleen in de jaren dat je aan het werk bent maar ook daarna. Wie heel zijn hele leven hard gewerkt heeft, verdient een deftig pensioen en een leven zonder financiële zorgen.

Ondernemers en KMO's verdienen een duwtje in de rug

Een gezonde economie is goed voor iedereen: zij zorgt voor meer welvaart en voor meer middelen om samen te investeren in dingen die we belangrijk vinden. Denk aan onderwijs, gezondheidszorg, pensioenen en veiligheid. Om vandaag onze economie verder te ontwikkelen moeten we vooral toekomstgericht investeren. 

Vrij tijd en flexibiliteit moeten centraal staan in de arbeidsmarkt

Het klassieke tijd model met werkweken van 38 uur voor 5 dagen en tot je 65e levensjaar ontstond toen mannen nog gezinshoofden en alleenverdieners waren. De vrouw bleef meestal thuis, verzorgde de kinderen en deed het huishouden. Wie voltijds werkte gedurende de voorgeschreven uren had recht op een volledige sociale bescherming.

Naar een economie die mensen centraal zet

Wie economie hoort, denkt aan cijfers: winst, werkloosheid, groei... Maar eigenlijk gaat economie over mensen. Een goede economie stelt mensen in staat hun eigen leven uit te bouwen en daarbij de dingen te betalen die zij belangrijk vinden. De economie is dus een instrument voor mensen om goed te kunnen leven. 

Samenwerken in de Europese Unie voor meer welvaart

We zijn allemaal inwoners van de Europese Unie, maar wat betekent dat juist? Voor Vooruit is het duidelijk: samen bereik je meer dan alleen. Een goede samenwerking tussen Europese landen zorgt voor meer veiligheid, welvaart en vrijheid – ook in ons land. Dat laten een aantal recente crisissen ons meer dan ooit zien. Als we de samenwerking binnen de Europese Unie goed aanpakken, is het zonder enige twijfel een win-win. 

Alleen betaalbare en duurzame energie laat niemand in de kou

Vooruit wil het energiebeleid eindelijk doordacht en toekomstgericht maken. Alleen door massaal te investeren in het energiesysteem van de toekomst zullen facturen dalen, zal de energie duurzamer worden (minder uitstoot) en zal de bevoorradingszekerheid toenemen. Energie wordt zo eindelijk weer een motor van vooruitgang voor iedereen. 

Woningen dienen om te wonen, niet om te investeren

‘Eerst naar school, dan een job en daarna een huis kopen’, zo simpel was het vroeger. Wie vandaag op zoek is naar een woning, weet dat de tijden veranderd zijn. De woningprijzen stijgen fors en de concurrentie is keihard. Een eigen woning kopen, is voor veel mensen zo goed als onbetaalbaar.

De begroting moet mensen helpen, niet achteruit duwen

Voor Vooruit moet de begroting ten dienste staan van onze zorg, onze koopkracht en de toekomst van onze kinderen. Een goede begroting zorgt ervoor dat we er allemaal samen op vooruit gaan. Het is een instrument voor solidariteit en de basis van een sterke en efficiënte welvaartsstaat.

Help mensen in armoede vooruit en aan deftig werk

In een sterke welvaartsstaat weet iedereen dat hij altijd genoeg zal hebben. Niemand hoeft armoede te lijden, ook niet bij pech of een grootschalige crisis zoals de corona- of gascrisis. Armoede in een samenleving is geen noodlot en kinderarmoede zou gewoon niet mogen bestaan.

In een inclusieve en diverse samenleving kan iedereen vooruit

Overal ter wereld leven mensen van verschillende afkomst, seksuele geaardheid, gender, leeftijd en overtuiging samen. Samenleven in diversiteit is niet altijd eenvoudig. Maar de enige goede samenleving is een samenleving waar plaats is voor iedereen… een inclusieve samenleving. Daarvoor heb je eerlijke spelregels nodig. En een neutrale overheid die iedereen gelijke behandeling garandeert. 

Een sterke overheid beloont hard werk en laat niemand achter

Een sterke overheid verankert de solidariteit tussen de burgers van een land. Zij overstijgt sporadische liefdadigheid en vervangt haar door betrouwbare en duurzame onderlinge verbondenheid tussen mensen. Een sterke overheid voorkomt dat het recht van de sterkste heerst of dat iedereen zichzelf maar moet redden.

Strijd mee