Standpunten

Een duw in de rug van onze ondernemers

Een gezonde economie is goed voor iedereen: zij zorgt voor meer welvaart en voor meer middelen om samen te investeren in dingen die we belangrijk vinden: onderwijs, gezondheidszorg, pensioenen, veiligheid enz. Om vandaag onze economie verder te ontwikkelen moeten we vooral toekomstgericht investeren. 

Voor zo’n gezonde toekomstgerichte economie hebben we jonge, Vlaamse KMO’s die vooruit willen en de durf hebben om nieuwe ideeën te realiseren. Vooruit staat voor een sterke overheid die mensen beschermt - óók onze ondernemers. Zij hebben recht op een sociaal vangnet wanneer hun onderneming het niet haalt of wanneer zij stoppen met werken. Precies daarom hebben we de minimumpensioenen opgetrokken – ook voor zelfstandigen. Want zelfstandige ondernemers die onze economie en onze welvaartsstaat mee uitbouwen, hebben hun deel gedaan. En verdienen het om hun deel te krijgen.

De administratieve lasten zijn te zwaar voor Vlaamse ondernemers

Ondernemers worden vandaag geconfronteerd met loodzware administratieve lasten. Hoe complexer administratieve regels zijn, des te meer het ondernemers kost om ze na te leven. Per jaar kost het Belgische bedrijven en zelfstandigen meer dan 4 miljard euro om aan alle administratieve verplichtingen te voldoen. En die zijn lang niet altijd noodzakelijk: zo vragen verschillende overheidsdiensten bijvoorbeeld telkens dezelfde informatie op. Dat is frustrerend en geldrovend. Dat moet anders.

Net als gewone mensen hebben bedrijven en KMO’s last van het zeer complexe Belgische en Vlaamse belastingsysteem. Zonder dure advocaten en fiscale adviseurs kom je er niet meer uit. Voor grote ondernemingen en multinationals is zoiets geen probleem, voor KMO’s wel. Bovendien gaan veel belastingvoordelen alleen naar grote ondernemingen, terwijl het net de KMO’s zijn die voor creativiteit en nieuwe ideeën zorgen. 

Hoe gaat Vooruit daar verandering in brengen? Hoe willen wij het leven van ondernemingen beter maken? Digitalisering en automatisering zijn voor ons de sleutelwoorden.

Bedrijfsbelastingen vereenvoudigen en automatiseren

We vereenvoudigen het belastingsysteem en automatiseren we de verwerking. We zorgen voor een volledig vooringevulde aangifte én automatische voorafbetalingen voor zelfstandigen en KMO’s. Denemarken en Estland bewijzen dat dit een perfect haalbare kaart is. Met de federale regering zetten we al enkele belangrijke stappen in deze richting, bijvoorbeeld door b2b-facturering (van business naar business) standaard digitaal te laten verlopen.

Ondernemingen moeten dezelfde gegevens maar 1 keer aan de overheid verstrekken

We zorgen voor de verankering van het only-once-principe: dit principe zorgt ervoor dat ondernemingen dezelfde gegevens maar één keer moeten verstrekken aan de overheid. Welke overheid dat ook is. Dat vereist een doorgedreven digitale deling van gegevens doorheen alle overheidslagen. De voorbije tien jaar zijn alle overheden beginnen digitaliseren, wat alvast de hoeveelheid 'paperassen' en 'fichebakken' heeft verminderd. Systemen zoals Minfin zijn een goede start. Het einddoel is dat verschillende overheden – die vaak dezelfde vragen stellen aan burgers – de antwoorden digitaal met elkaar delen.

Eén loket voor alle contacten van ondernemers met de overheid

Ondernemers moeten kunnen aankloppen bij één enkel loket voor al hun contacten met de overheid. Het is niet aan hen om te bestuderen op welk niveau ze moeten aankloppen voor wat. Gekibbel over wie bevoegd is: daar heeft geen enkele ondernemer boodschap aan. 

Subsidies voor KMO’s (i.p.v. multinationals)

Tenslotte gaan er een heleboel subsidies voor onderzoek en ontwikkeling naar multinationals, terwijl die middelen voor geen enkele euro extra innovatie zorgen in Vlaanderen. We zorgen ervoor dat die middelen zo veel mogelijk naar KMO’s gaan die écht voor innovatie kunnen zorgen.

Een overheid die ondernemen makkelijk maakt en aanmoedigt

Alleen als we al deze principes toepassen, kan de overheid meer functioneren als een goede dienstverlener, ook voor zelfstandigen en ondernemers. En zo kunnen ondernemers zich concentreren op het echte doel: keihard werken, meerwaarde creëren en ervoor zorgen dat morgen beter wordt dan vandaag.

Strijd mee