Bestrijd alle vormen van discriminatie

Discriminatie is een manier om mensen klein te krijgen op grond van kenmerken die niet ter zake doen. Bij discriminatie wordt iemand beoordeeld op basis van groepskenmerken en stereotypen in plaats van op haar of zijn individuele talenten en eigenschappen. Dat is fundamenteel verkeerd. Daarom bestrijden wij met Vooruit alle vormen van discriminatie.

Discriminatie is verboden

Discriminatie komt in vele vormen voor. Of het nu gaat over racisme, discriminatie op basis van afkomst, inkomen, geslacht, geaardheid, leeftijd, handicap, religie, politieke overtuiging of gezondheidstoestand - in alle gevallen is het onwettig. Toch is een juridische aanpak alleen onvoldoende.

Goed samenleven 

Goed samenleven en een betere toekomst realiseren lukt alleen als iedereen gelijk kan deelnemen aan de economie en het cultuur- en verenigingsleven. Mensen moeten beoordeeld worden op wat ze doen en kunnen, niet op basis van hoe ze eruit zien, hoe oud ze zijn of wat hun gender of seksuele voorkeur is. Discriminatie is dus niet alleen verkeerd en verboden, het kost ons ook welvaart en vooruitgang. Zo kost bijvoorbeeld leeftijdsdiscriminatie in de context van werk onze samenleving handenvol geld. Er zijn in België veel te weinig ouderen aan de slag, mede doordat zij gediscrimineerd worden op grond van leeftijd.

Steun bij discriminatie

Slachtoffers van racisme en discriminatie moeten erop kunnen rekenen dat de overheid aan hun kant staat. Vooruit wil dat de antidiscriminatiewetten en -decreten onverkort toegepast worden. En dat met de hulp van alle ondersteunende instituten en meldpunten die daarvoor opgericht zijn. 

Voor praktijktesten!

Bovendien wil Vooruit dat praktijktesten veralgemeend worden. Praktijktesten zijn een effectieve techniek om discriminatie op te sporen met respect voor de rechten en privacy van potentiële daders. Op niveau van de federale overheid (met socialisten) en op niveau van de steden en gemeenten waar wij mee besturen, heeft Vooruit systematisch praktijktesten ingevoerd. Alleen Vlaanderen (zonder socialisten) blijft nog achter en maakt geen prioriteit van praktijktesten binnen hun bevoegdheden. Dat willen wij anders.

Strijd mee

Petities

Strijd mee.

Teken onze petitie en strijd mee voor de beste zorg.

Voor een veilige thuis voor elk kind

33.000 kinderen – een Sportpaleis vol – zijn niet veilig. Ze worden mishandeld, misbruikt of verwaarloosd door hun ouders. Teken de petitie en steun mijn decreet om hen te beschermen. 
Dit wil ik tekenen