Cultuur moet voor iedereen bereikbaar zijn

Cultuur is overal in ons leven en verrijkt ons elke dag. Het ontspant, laat ons lachen en biedt een kritische kijk. Cultuur kleurt onze vrije tijd met tv-reeksen, toneelvoorstellingen, festivals en tentoonstellingen. Zonder cultuur is ons leven een stuk duffer en saaier. Helaas is deelnemen aan culturele activiteiten voor veel mensen onbereikbaar.

Culturele activiteiten zijn vaak geconcentreerd in grote steden. Sommige mensen moeten daardoor gewoon te ver rijden. Of het openbaar vervoer brengt hen niet op tijd terug thuis. In sommige gemeenten wordt helaas te weinig aandacht geschonken aan sterk lokaal cultuurbeleid. 

Dichtbij de mensen

Vooruit wil daarom een basispakket cultuur voor iedereen. Met betaalbare en laagdrempelige bibliotheken en een actief cultuurcentrum dat meer doet dan alleen zalenverhuur. Met een brede UIT-pas en daaraan gekoppeld sterke sociale tarieven. Met betaalbare academies en verenigingen.  

Een bibliotheek is de basis van het lokale cultuurbeleid. Veel bibs zijn uitgegroeid van een plaats waar je alleen maar boeken kon lenen tot een ontmoetingsplek waar mensen uit de buurt samenkomen, dingen ondernemen en elkaar beter leren kennen. Een plek waar kinderen met plezier leren lezen, luisteren en participeren. 

Nog beter dan alleen een laagdrempelige bib is natuurlijk een actief lokaal cultuurcentrum. Een plek waar grote theatermakers en muzikanten die we ook regelmatig op TV zien, kunnen optreden. In elke uithoek van Vlaanderen. Een sterk lokaal cultuurbeleid biedt onze artiesten een podium over het hele land. En mensen in elke gemeente de kans om van hun talent te genieten.

Toegankelijk voor iedereen

Kunst en cultuur kunnen ervaren is een basisrecht voor iedereen. Ook voor mensen die het niet zo breed hebben. Iedereen heeft recht op een fijne vrije tijd, wat je gezinsbudget ook is. 

We garanderen dat recht via een sterke publieke omroep (via tv, radio, internet) waarvan iedereen thuis gratis kan genieten. Bovendien zorgen we ervoor dat elk cultureel evenement laagdrempelig en betaalbaar is. 

Die betaalbaarheid waarborgen we door de culturele voordeelkaart UITPas uit te breiden. We zorgen er ook voor dat de ticketprijzen betaalbaar zijn, met specifieke aandacht voor bepaalde doelgroepen via kortingstarieven.

Cultuur voor jongeren

Vooruit wil dat ook kinderen en jongeren toegang hebben tot kunst en cultuur. En niet alleen als consumenten maar ook als makers van cultuur. Kinderen die toneel willen spelen, muziek willen maken of willen tekenen moeten terecht kunnen in toneelverenigingen, muziek- of tekenscholen of op een kunstacademie. Beleven én maken van kunst en cultuur doet onze kinderen en jongeren openbloeien. 

Een beter statuut voor cultuurwerkers

Maar natuurlijk willen wij niet alleen een sterk beleid voor mensen die kunst en cultuur gebruiken, maar ook voor de mensen die het maken. De duizenden mensen die in de sector van kunst en cultuur werken bieden ons iets dat onmisbaar is. Zij verdienen het om daar eerlijk voor vergoed te worden. En om te kunnen  rekenen op een goede sociale bescherming.

Dat is in de praktijk niet altijd zo vanzelfsprekend. Want artiesten en cultuurwerkers komen vaak terecht in onzekere statuten, zoals freelance contracten. Het is een sector die erg gevoelig is voor uitbuiting.

Vooruit zette al eerste stappen voor een betere werkzekerheid van kunstenaars via de versterking van het kunstenaarsstatuut.  Met het nieuwe “kunstwerkattest” wordt de werkzekerheid en het sociale opvangnet voor kunstenaars - ook zelfstandigen - versterkt. Dankzij dat attest krijgen kunstenaars op een eenvoudige manier toegang tot de sociale zekerheid. 

Vooruit strijdt bovendien in de federale regering voor een verplichte vergoeding voor kunstenaars door streamingplatformen. Dat was al jaren een dringende vraag van acteurs, muzikanten en andere artiesten in ons land. Vooruit legt deze hervorming samen op tafel in het kader van het Europees voorzitterschap in 2024.

Een veilige omgeving voor cultuurwerkers

Niet alleen het juridische en financiële statuut van cultuurwerkers is vaak gebrekkig, maar ook de kwaliteit van de werkomgeving. Zo was er de laatste jaren in de cultuursector vaak sprake van grensoverschrijdend gedrag. Vooruit strijdt voor een veilige werkomgeving voor alle artiesten en cultuurwerkers. Onder andere door te  investeren in de opleiding en professionalisering van een nieuwe generatie artistieke leiders. 

Strijd mee

Petities

Strijd mee.

Teken onze petitie en strijd mee voor de beste zorg.

Voor een veilige thuis voor elk kind

33.000 kinderen – een Sportpaleis vol – zijn niet veilig. Ze worden mishandeld, misbruikt of verwaarloosd door hun ouders. Teken de petitie en steun mijn decreet om hen te beschermen. 
Dit wil ik tekenen