Dierenwelzijn: omdat een dier meer is dan een stuk vlees

Huisdieren zorgen voor gezelschap, warmte en een betere gezondheid voor hun baasjes. Afgerichte huisdieren, zoals blindengeleidehonden, zorgen er zelfs voor dat sommige mensen zelfstandig kunnen leven. Maar natuurlijk verdienen niet alleen huisdieren een fatsoenlijk leven, alle dieren verdienen dat. Daarom verzet Vooruit zich tegen al het dierenleed, ook in de vleesindustrie.

Elke dier is een levend wezen, of het nu bij je thuis woont of in een stal staat. Het moet beschermd worden en gespaard van elk onnodig lijden.

Het leed van huisdieren

We horen nog te vaak verhalen over honden, katten en andere dieren die verwaarloosd worden of die achtergelaten worden om te sterven van de honger of dorst. En ook verhalen over de broodfok, mensen die zuiver uit winstbejag huisdieren fokken, zonder rekening te houden met het welzijn van die dieren. De Vlaamse diereninspectie is onderbemand en dierenbeulen blijven op vrije voeten omdat ze bijna nooit voor de rechtbank moeten verschijnen. 

Het leed van landbouwdieren

Ook landbouwdieren leven vaak een kort en wreed bestaan. Industriële teelt van dieren houdt vandaag in dat zij opgestapeld en vetgemest worden in megastallen tot het moment van de slachting. Kippen worden met honderdduizenden in enorme stallen geplaatst waar 15 kippen op één vierkante meter moeten leven. ‘Plofkippen’ groeien in maar 6 weken tijd op van een kuikentje tot een volwaardige ‘vleeskip’ die dan meteen geslacht wordt. Varkens en koeien worden zonder beweegruimte opeengepakt in kooien en leven voortdurend boven eigen mest. We moeten een eind maken aan dit leed. Dierenwelzijn moet een prioriteit worden.

Stop dierenmisbruik

Voor Vooruit is het duidelijk: stop onnodig dierenleed en pak broodfok en ander dierenmisbruik strenger aan. We moeten de diereninspectie versterken en de politie moet in elke zone een specialist hebben om dierenmisbruik aan te pakken. Zo kunnen we dierenbeulen veel beter aanpakken. Daarnaast moeten we niet alleen de straffen voor dierenbeulen verhogen maar ze ook effectief uitvoeren. 

Een beter leven voor landbouwdieren

We moeten af van megastallen waarin duizenden kippen, varkens en koeien op elkaar gestapeld leven en vetgemest worden. Plofkippen moeten gewoon in heel België verboden worden. Net als onverdoofd slachten van landbouwdieren.

Tegelijk simuleren we de productie en consumptie van landbouwproducten die ontsnappen aan de industriële productietechnieken. Vlees dat rechtstreeks van de boer komt en afkomstig is van dieren die een deftig leven gehad hebben, is altijd beter dan industrieel vlees. 

Daarmee stappen we af van het beleid van de huidige regering die de grootschalige veeteelt industrie blijft beschermen en stimuleren – en zo dierenleed in stand houdt. 

Strijd mee

Petities

Strijd mee.

Teken onze petitie en strijd mee voor de beste zorg.

Voor een veilige thuis voor elk kind

33.000 kinderen – een Sportpaleis vol – zijn niet veilig. Ze worden mishandeld, misbruikt of verwaarloosd door hun ouders. Teken de petitie en steun mijn decreet om hen te beschermen. 
Dit wil ik tekenen
decoratieve lijnen