Standpunten

Een beter leven voor dieren

Stop dierenmisbruik

Honden, katten en andere huisdieren worden veel te vaak achtergelaten om te sterven van honger of dorst. Andere moeten in hun eigen uitwerpselen leven, of lijden door broodfok aan ziektes of slechte gewrichten. De aanpak van de Vlaamse overheid is nog te beperkt. De diereninspectie blijft onderbemand en grijpt niet snel genoeg in, er zijn te veel achterpoortjes en veel dierenbeulen blijven op vrije voeten omdat ze vaak niet voor de rechtbank moeten komen.

Landbouwdieren leven vaak een kort en verschrikkelijk bestaan. Kippen worden met honderdduizenden in megastallen gehouden waar 15 kippen op één vierkante meter moeten leven. Dat zijn vaak ‘plofkippen’ die op 6 weken tijd van een kuikentje tot een volwaardige ‘vleeskip’ uitgroeien. Daarbij groeien ze zo snel dat ze wonden krijgen en niet meer recht kunnen staan. Ook varkens leven opeengepakt in kooien op roosters boven hun eigen mest. We moeten een einde maken aan dit leed.

Voor Vooruit is het duidelijk: stop onnodig dierenleed en pak broodfok en ander dierenmisbruik strenger aan. We moeten de diereninspectie dan ook versterken en de politie moet in elke zone een specialist hebben om dierenmisbruik aan te pakken. Zo kunnen we dierenbeulen veel beter aanpakken. Daarnaast moeten we niet alleen de straffen voor dierenbeulen verhogen maar ze ook effectief uitvoeren.

Een beter leven voor landbouwdieren

We moeten af van megastallen waarin duizenden kippen, varkens en koeien op elkaar gestapeld leven en vetgemest worden. Plofkippen moeten gewoon in heel België verboden worden. Net als onverdoofd slachten van landbouwdieren. Daarmee stappen we af van het beleid van de huidige Vlaamse regering (N-VA, Open VLD en CD&V) die de grootschalige veeteeltindustrie blijft beschermen en stimuleren – en zo dierenleed in stand houdt.