Onze ambitie voor veilig verkeer: 0 verkeersdoden

Elk verkeersslachtoffer is er één te veel. Een verkeerssysteem dat ons vlot overal naar toe brengt, zonder dat daarbij iemand sterft of gewond raakt, is jammer genoeg een verre droom. Maar het kan veel beter dan de laatste jaren op onze wegen.

We gaan er op het vlak van verkeersslachtoffers jaar na jaar verder op achteruit. En dat is een gevolg van slecht (Vlaams) beleid. Hoog tijd om weer vooruit te gaan.

Weer meer verkeersslachtoffers

We verplaatsen ons gemiddeld 2,5 keer per dag en brengen 71 minuten per dag door in het verkeer met onze fiets, te voet of in de auto. Dat is niet altijd zonder gevaar. Dat blijkt uit de slechte verkeersveiligheidscijfers.

In 2011 heeft ons land zich als doel gesteld om naar maximaal 420 dodelijke slachtoffers te gaan in 2020. Door corona werd er een stuk minder gereisd, toch kwamen we in 2021 uit op 484 verkeersdoden.

In het laatste jaar voor corona (2019) bereikte dat cijfer een dramatisch dieptepunt van 619 slachtoffers. En in de eerste 3 maanden van 2022 zitten we alweer op het niveau van de jaren voor corona. Daarnaast vallen er jaarlijks nog eens 10.000 slachtoffers in het verkeer. Vooral bij kwetsbare weggebruikers (voetgangers en fietsers) zitten de cijfers opnieuw in de lift. 

Vooruit wil een verkeersveilig Vlaanderen 

Dat kunnen we niet aanvaarden. Voor Vooruit is het een absolute prioriteit om die cijfers naar beneden te krijgen. Dat doen we door enerzijds in ons mobiliteitsbeleid de kwetsbare weggebruiker opnieuw centraal te stellen en onze infrastructuur daarop aan te passen.

Anderzijds moeten we streng optreden tegen mensen die de veiligheid in ons verkeer in het gedrang brengen. Op die manier willen we gaan naar een halvering van het aantal verkeersdoden tegen 2030 en naar nul verkeersdoden in 2050. 

Maar de allereerste prioriteit zijn onze kinderen.

Kinderen veilig op de fiets

Als ouder moet je zonder zorgen je kinderen met de fiets naar school kunnen sturen. Een grotere nachtmerrie dan dat je kind dat een ongeluk krijgt in het verkeer, bestaat niet. Daarom moet een sterke overheid alle maatregelen treffen die dat kunnen voorkomen. En daarom strijdt Vooruit volop voor een toegangsverbod van vrachtwagens in de buurt van scholen tijdens de spits.

Zwaar vrachtverkeer vormt de grootste bedreiging voor fietsende kinderen. Het is dan ook noodzakelijk om het op de ogenblikken dat kinderen onderweg zijn naar school helemaal te verbannen uit de buurt van scholen.

Zowel op Vlaams als op lokaal niveau doen wij er alles aan om dit in de regelgeving te krijgen.

30 in bebouwde kom

Vooruit is voorstander om de algemene snelheidslimiet in bebouwde kom te verlagen van 50 km/u naar 30 km/u. Uit de cijfers blijkt namelijk dat meer dan de helft van de ongevallen in Vlaanderen gebeurt in straten waar snelheidsbeperking nu 50 km/u is.

Verlaag je de snelheid naar 30 kilometer per uur, dan overleeft meer dan 90% een ongeval. Bij 50 per uur is dat slechts 15 tot 20%.

Op plaatsen waar zone 30 nu al geldt, zien we dan ook een scherpe daling van het aantal ongevallen en slachtoffers. 

Nultolerantie voor alcohol

Vooruit pleit voor een nultolerantie op alcohol in het verkeer. Alcohol speelt een rol in 1 op 4 dodelijke ongevallen en zorgt alleen al in Vlaanderen jaarlijks voor 100 slachtoffers in het verkeer. Alcoholgebruik heeft een negatief effect op de rijskills: mensen reageren trager, hun concentratie vermindert, hun zicht neemt af en hun inschattingsvermogen gaat er sterk op achteruit.

Bovendien blijkt uit studies dat niemand zo tolerant is voor alcohol in het verkeer als de Belg. 1 op 4 Belgische bestuurders (24%) geven aan de laatste maand gereden te hebben nadat ze meer gedronken hadden dan is toegestaan. Zelfs met een alcoholgehalte van 0,5 promille loop je 2,5 keer zoveel kans op een dodelijk ongeval.

We hebben dan ook een maximaal percentage van 0.2 promille voor professionele bestuurders. Dat voeren we in voor iedereen. In de praktijk komt dit neer op een nultolerantie voor drinken en rijden. 

Vooruit regelt E-steps 

Een nieuw fenomeen in ons verkeer is de elektrische step, een handig en duurzaam vervoermiddel voor korte afstanden dat in sneltempo zijn plaats heeft veroverd in ons straatbeeld. Door de toegenomen populariteit, steeg het aantal ongevallen in de steden met e-steps gigantisch.

In 2021 waren er ruim 1.000 ongevallen met gewonden met een e-step. Voornamelijk door een totaal gebrek aan regelgeving. Dankzij Vooruit zijn die regels sinds kort strenger en duidelijker: een minimumleeftijd van 16 jaar, verboden op het voetpad en e-steps mogen slechts door één persoon worden gebruikt. 

Rijbewijs met punten

In vergelijking met onze buurlanden hinkt België hinkt ver achterop inzake opvolging en bestraffing van verkeersovertredingen. Recidivisme in het verkeer is een groot probleem. En moet harder worden aangepakt. Vooruit wil daarom een rijbewijs met punten invoeren. In dit systeem krijg je strafpunten als je betrapt wordt op verkeersovertredingen – bijvoorbeeld overdreven snelheid of dronken rijden.

Wie te veel strafpunten heeft, speelt zijn rijbewijs kwijt. Dit staat al sinds 1990 in de Belgische wet ingeschreven, bestaat al 20 tot 40 jaar in al onze buurlanden en werd ondertussen al in 22 Europese landen ingevoerd.

Hoog tijd dat het effectief ingevoerd wordt en we zo een hoognodige stap vooruit zetten in onze verkeersveiligheid.

Strijd mee

Petities

Strijd mee.

Teken onze petitie en strijd mee voor de beste zorg.

Voor een veilige thuis voor elk kind

33.000 kinderen – een Sportpaleis vol – zijn niet veilig. Ze worden mishandeld, misbruikt of verwaarloosd door hun ouders. Teken de petitie en steun mijn decreet om hen te beschermen. 
Dit wil ik tekenen