Standpunten

Onze ambitie voor veilig verkeer: 0 verkeersdoden

We willen ons allemaal veilig voelen in het verkeer en ook gerust zijn dat onze kinderen veilig van punt A naar punt B geraken. Toch eist het verkeer in België jaarlijks bijna 500 doden en 45.000 gewonden. Onze wegen moeten veiliger. We moeten ambitieuzer zijn als het op verkeersveiligheid aankomt.

Elk verkeersslachtoffer is er één te veel. Met een lagere snelheidslimiet in bebouwde kom, een strengere controle op gsm-gebruik in de wagen en nultolerantie op alcohol kunnen we al heel wat slachtoffers vermijden.

Vooruit voor een verkeersveilig Vlaanderen

We verplaatsen ons gemiddeld 2,5 keer per dag en brengen 71 minuten per dag door in het verkeer met onze fiets, te voet of in de auto. Dat is niet altijd zonder gevaar. Dat blijkt uit de slechte verkeersveiligheidscijfers.

Dat kunnen we niet aanvaarden. Voor Vooruit is het een absolute prioriteit om die cijfers naar beneden te krijgen. Dat doen we door enerzijds in ons mobiliteitsbeleid de kwetsbare weggebruiker, zoals de voetganger en de fietser, opnieuw centraal te stellen en onze infrastructuur daarop aan te passen.

Anderzijds moeten we streng optreden tegen mensen die de veiligheid in ons verkeer in het gedrang brengen. Dronken achter het stuur, daar moeten we streng op toezien. Op die manier willen we gaan naar een halvering van het aantal verkeersdoden tegen 2030 en naar nul verkeersdoden in 2050. 

Maar de allereerste prioriteit zijn onze kinderen.

Kinderen veilig op de fiets

Als ouder moet je zonder zorgen je kinderen met de fiets naar school kunnen sturen. Geen enkele ouder wil het verschrikkelijke nieuws krijgen dat zijn of haar kind onderweg van of naar school een ongeluk gehad heeft. Daarom moet een sterke overheid alle maatregelen treffen die dat kunnen voorkomen. En dat start bij een moderne en veilige infrastructuur, voldoende brede en veilige fietspaden. We zorgen voor meer fietsstraten en fietszones in steden en dorpen. Ook je te voet verplaatsen moet aantrekkelijker en veiliger worden door brede, voetpaden, veilige oversteekplaatsen en aangepaste infrastructuur voor mensen met een beperkte mobiliteit of kinderwagens.

Daarnaast voorzien we ook dat elk kruispunt een conflictvrij kruispunt wordt. Zodat zwakke weggebruikers op geen enkele manier nog in conflict kunnen komen met vrachtwagens of auto’s. Daarom strijdt Vooruit volop voor een toegangsverbod van vrachtwagens in de buurt van scholen tijdens de spits.

Zwaar vrachtverkeer vormt een grote bedreiging voor fietsende kinderen. Het is dan ook noodzakelijk om deze op de momenten dat kinderen onderweg zijn naar school, helemaal te verbannen uit de buurt van scholen. Zowel op Vlaams als op lokaal niveau doen wij er alles aan om dit in de regelgeving te krijgen.

30 in bebouwde kom

Vooruit is voorstander om de algemene snelheidslimiet in de bebouwde kom te verlagen van 50 km/u naar 30 km/u. Uit de cijfers blijkt namelijk dat meer dan de helft van de ongevallen in Vlaanderen gebeurt in straten waar snelheidsbeperking nu 50 km/u is.

Verlaag je de snelheid naar 30 kilometer per uur, dan overleeft meer dan 90% een ongeval. Bij 50 per uur is dat slechts 15 tot 20%.

Op plaatsen waar zone 30 nu al geldt, zien we dan ook een scherpe daling van het aantal ongevallen en slachtoffers. 

Nultolerantie voor alcohol

Vooruit pleit voor een nultolerantie op alcohol in het verkeer. Alcohol speelt een rol in 1 op 4 dodelijke ongevallen en zorgt alleen al in Vlaanderen jaarlijks voor 100 slachtoffers in het verkeer. Alcoholgebruik heeft een negatief effect op de rijskills: mensen reageren trager, hun concentratie vermindert, hun zicht neemt af en hun inschattingsvermogen gaat er sterk op achteruit.

Bovendien blijkt uit studies dat niemand zo tolerant is voor alcohol in het verkeer als de Belg. En ondanks de verschillende bewustwordingscampagnes zien we nog wekelijks ongevallen met een dronken bestuurd. Daarom pleit Vooruit voor een nultolerantie voor drinken en rijden. 

Vooruit reguleert e-steps 

Een nieuw fenomeen in ons verkeer is de elektrische step, een handig en duurzaam vervoermiddel voor korte afstanden dat in sneltempo zijn plaats heeft veroverd in ons straatbeeld. Door de toegenomen populariteit, steeg helaas ook het aantal ongevallen met e-steps gigantisch.

In 2021 en 2022 vielen er telkens 4 doden en meer dan 1.000 gewonden onder gebruikers van e-steps, voornamelijk door een totaal gebrek aan regelgeving. Dankzij Vooruit zijn die regels sinds kort strenger en duidelijker: een minimumleeftijd van 16 jaar, verboden op het voetpad en e-steps mogen slechts door één persoon worden gebruikt. Daardoor vielen er in 2023 voor het eerst opnieuw minder verkeersdoden en gewonden. 

Rijbewijs met punten

In vergelijking met onze buurlanden hinkt België ver achterop inzake opvolging en bestraffing van hardnekkige verkeersovertreders. Recidivisme in het verkeer is een groot problemen moet harder worden aangepakt. Vooruit wil daarom een rijbewijs met punten invoeren. In dit systeem krijg je strafpunten als je betrapt wordt op verkeersovertredingen – bijvoorbeeld overdreven snelheid of dronken rijden.

Wie te veel strafpunten heeft, speelt zijn rijbewijs kwijt. Dit voorstel staat al sinds 1990 in de Belgische wet ingeschreven, bestaat al 20 tot 40 jaar in al onze buurlanden en werd ondertussen al in 22 Europese landen ingevoerd. Hoog tijd dat het effectief ingevoerd wordt en we zo een hoognodige stap vooruit zetten in onze verkeersveiligheid.