Politie is cruciaal in een sterk veiligheidsbeleid

Met een veilig gevoel naar het werk of naar school vertrekken en ‘s avonds zonder angst over straat lopen na een avondje op café: het is een basisvoorwaarde voor een goed en gelukkig leven. Daarom is veiligheid misschien wel de allereerste en hoogste zorg van een sterke overheid.

De politie speelt een hoofdrol 

En de politie speelt een hoofdrol in het beschermen van onze veiligheid. Daarom gaat Vooruit voor een goed uitgebouwde en deftig gefinancierde politie. Helaas staat door een verouderd financieringssysteem en door besparingen in het verleden de goede werking van de lokale en de federale politie steeds meer onder druk. Zo zijn onze politiediensten niet meer in staat om al hun taken goed uit te voeren. Dat willen wij anders.

Investeren in de federale politie

Vooruit strijdt in de federale regering voor een moderne en sterke politie. We werken het huidige tekort aan politiemensen weg door jaarlijks 1.600 nieuwe agenten aan te werven. Door een efficiëntere selectieprocedure kan een agent nu ook veel sneller aan de slag. Voor haar goede werking, krijgt de federale politie bovendien 100 miljoen euro extra per jaar. Voor socialisten is veiligheid een absolute prioriteit, dus investeren wij ook in de diensten die haar beschermen. 

Investeren in fraudebestrijding

Door besparingen in het verleden kampt de federale gerechtelijke politie met een groot personeelstekort. Het gevolg: veel fraudedossiers worden niet onderzocht door onderbezetting. Genoeg personeel is onmisbaar voor een efficiënte fraudebestrijding. Vooruit zal nooit aanvaarden dat sommige mensen weigeren eerlijk hun belastingen te betalen en daar nog mee wegkomen ook. Alle hardwerkende mensen en bedrijven die wél correct bijdragen, zijn de dupe van die straffeloosheid. We moeten dus zorgen voor meer speurders en vooral meer gespecialiseerde mensen (boekhouders, fiscalisten, informatici…). 

Investeren in de wijkagent

De wijkagent in je buurt verdient meer waardering voor wat hij doet: je wijk en buurt veilig houden. Voor Vooruit moeten meer wijkagenten worden ingezet: te voet of met de fiets, zodat zij ook gemakkelijk aanspreekbaar zijn. Daarom willen we ook de job van wijkagenten veel aantrekkelijker maken.

Zero tolerance voor geweld tegen de politie

Geweld tegen politie en hulpverleners kan niet. Hier past maar 1 aanpak: zero tolerance. En dat is precies het beleid dat we met de federale regering invoeren om ons veiligheidspersoneel tegen geweld te beschermen. 

Een toekomstplan voor de politie

Om een politie voor de toekomst uit te tekenen is vandaag een ‘Staten-Generaal’ aan de gang: alle sleutelpartners werken daar samen om belangrijke thema’s voor de toekomst van onze Belgische politie aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan de herziening van de financiering van de lokale politie, de optimale schaalgrootte van de lokale politiezones en een modern politieonderwijs. Vooruit volgt die Staten-Generaal actief op en zal haar aanbevelingen zeer ernstig nemen.

Strijd mee

Petities

Strijd mee.

Teken onze petitie en strijd mee voor de beste zorg.

Voor een veilige thuis voor elk kind

33.000 kinderen – een Sportpaleis vol – zijn niet veilig. Ze worden mishandeld, misbruikt of verwaarloosd door hun ouders. Teken de petitie en steun mijn decreet om hen te beschermen. 
Dit wil ik tekenen