Standpunten

Politie is cruciaal in een sterk veiligheidsbeleid

De politie speelt een hoofdrol in het beschermen van onze veiligheid. Daarom wil Vooruit een sterke en moderne politie die dicht bij de mensen staat. En een sterke en moderne politie betekent ook een goed uitgebouwde en deftig gefinancierde politie. Helaas staat door een verouderd financieringssysteem en door besparingen in het verleden de goede werking van de lokale en de federale politie steeds meer onder druk. Zo zijn onze politiediensten niet meer in staat om al hun taken goed uit te voeren. Dat willen wij anders.

Investeren in de federale politie

Vooruit strijdt in de federale regering voor een moderne en sterke politie. Zo hebben we ervoor gezorgd dat jaarlijks 100 miljoen euro extra geïnvesteerd wordt in politie. We hebben meer agenten aangeworven en  een efficiëntere selectieprocedure moet ervoor zorgen dat  een agent veel sneller aan de slag kan. Wij willen de federale politie verder versterken en de lokale politiezones hertekenen zodat de dienstverlening voor de burger beter wordt. Voor socialisten is veiligheid een absolute prioriteit, dus investeren wij ook in de diensten die haar beschermen. 

Investeren in fraudebestrijding

Door besparingen in het verleden kampt de federale gerechtelijke politie met een groot personeelstekort. Het gevolg: al te vaak worden fraudedossiers niet onderzocht door onderbezetting. Genoeg personeel is onmisbaar voor een efficiënte fraudebestrijding. Vooruit zal nooit aanvaarden dat sommige mensen weigeren eerlijk hun belastingen te betalen en daar nog mee wegkomen ook. Alle hardwerkende mensen en bedrijven die wél correct bijdragen, zijn de dupe van die straffeloosheid. We moeten dus zorgen voor meer speurders en vooral meer gespecialiseerde mensen (boekhouders, fiscalisten, informatici…). Zij kunnen de geldstromen van de georganiseerde misdaad droogleggen.

Investeren in de wijkagent

De wijkagent in je buurt verdient meer waardering voor wat hij doet: je wijk en buurt veilig houden. Een aanspreekbare en bekwame wijkagent is voor Vooruit een sleutelfiguur in de veiligheid van gewone mensen.

Voor Vooruit moeten meer wijkagenten worden ingezet: te voet of met de fiets, zodat zij ook gemakkelijk aanspreekbaar zijn. Daarom willen we ook de job van wijkagenten veel aantrekkelijker maken.

Zero tolerance voor geweld tegen de politie

Geweld tegen politie en hulpverleners tolereren we nooit. Hier past maar 1 aanpak: zero tolerance. En dat is precies het beleid dat we met de federale regering invoeren om ons veiligheidspersoneel tegen geweld te beschermen. 

Een toekomstplan voor de politie

Om te zorgen dat elk misdrijf zijn straf krijgt, is een sterke en moderne politie cruciaal. Daarvoor zijn extra investeringen nodig, maar ook hervormingen: een hertekening van het politielandschap, meer informatisering en een helder en transparant financieringsmodel.

Ook het politieonderwijs moet hervormd en versterkt worden. Alleen zo kunnen we waarborgen dat de politie zich opnieuw kan bezighouden met haar kerntaak: met het échte politiewerk. Een moderne politie is zo georganiseerd dat elke agent optimaal wordt ingezet: de juist getrainde politiemensen op de juiste plaats.