Een sterke overheid beloont hard werk en laat niemand achter

Een sterke overheid verankert de solidariteit tussen de burgers van een land. Zij overstijgt sporadische liefdadigheid en vervangt haar door betrouwbare en duurzame onderlinge verbondenheid tussen mensen. Een sterke overheid voorkomt dat het recht van de sterkste heerst of dat iedereen zichzelf maar moet redden.

Ze verkleint de ongelijkheid tussen mensen en pakt discriminatie aan. Zij is de antithese van ‘laissez-faire, laissez passer’. Zij is zorgend, verhoogt ieders welvaart en stuwt ons allemaal samen vooruit. Zij is per definitie een welvaartsstaat.

Doeltreffende overheid

Een sterke overheid is niet noodzakelijk groot, wel doeltreffend. Zij kan al haar taken goed vervullen en is slagkrachtig genoeg om iedereen kansen te geven op een goed leven. Een sterke overheid vaardigt gemeenschappelijke regels uit en handhaaft die, zodat we ordelijk en goed kunnen samenleven.

Zij investeert ook in de toekomst, om voor de de komende generaties meer welvaart en welzijn te garanderen. Daarbij gaat zij zorgvuldig om met belastinggeld en besteedt dit transparant in het algemeen belang. 

Goed opgebouwde overheid

In België betekent dat ook dat we moeten gaan naar een heldere en doelmatige bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende overheden. Het onderscheid tussen gemeenschappen en gewesten schaffen we af om zo tot minder regeringen en ministers te komen. Voor Vooruit is wat echt telt dat de staatsstructuur de uitdagingen van onze samenleving zo effectief en efficiënt mogelijk aanpakt: iedereen een goede job, de beste gezondheidszorg en een leefbaar klimaat. 

De bevoegdheidsverdeling kan voor ons verder verfijnd worden in een staatshervorming. Zodat de regio’s meer beleid kunnen voeren op maat van hun inwoners, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg of op de arbeidsmarkt. Want de noden verschillen vaak heel erg per regio.

Maar een regionalisering is geen wonderoplossing voor alles. Samenwerken is altijd nodig. Uitdagingen of crisissen die het regionaal niveau overschrijden, moeten federaal een eenduidige en duidelijke aanpak krijgen.   

Overheid die vertrouwen geniet

Een overheid kan alleen sterk zijn wanneer zij het vertrouwen geniet van de mensen die er deel van zijn.

In ons land is dat vertrouwen te laag en moet het hersteld worden. De beste manier om dat te doen, is door de dingen te doen die mensen nodig hebben voor hun welvaart en welzijn. Niet beloven, maar doen. Niet palaveren en in ruzie uiteengaan, maar eerlijk discussiëren, beslissen en uitvoeren. Show, don’t tell.

Een sterke overheid dwingt vertrouwen af door actie, niet door schone maar loze woorden.

Strijd mee