Jongeren, onze motor van vooruitgang, verdienen alle kansen

Jongeren zijn de motor van de vooruitgang. Voor nieuwe, creatieve ideeën die onze samenleving en economie kunnen boosten, moet je vooral bij jonge mensen zijn. Jonge onderzoekers, jonge ondernemers, jonge werknemers. Of wij de klimaat- en energie uitdagingen de baas worden een betere toekomst zullen kunnen uitbouwen, hangt voor een groot deel af van de jeugd van nu.

En dat geldt zeker voor ons land: we hebben geen olie, gas of goud in de grond zitten. Onze enige grondstoffen zitten in ons hoofd en onze handen: kennis en vaardigheden. Vlaanderen is door en door een kenniseconomie. 

Investeren in jeugd en jongeren

Daarom is het belangrijk dat kinderen en jongeren vandaag alles leren wat ze nodig hebben om de wereld van morgen te verbeteren. Dat vraagt om goede crèches en sterke scholen. Dat vraagt ook om vrije tijd waarin kinderen zich spelenderwijs kunnen ontplooien of dat nu thuis is, in de jeugdbeweging of in de sportclub. Kinderen die alles leren wat goed en nuttig is, kunnen later doen wat ze graag doen en bijdragen tot de economie en de welvaartsstaat. Als we echt in onze jeugd investeren, gaan we er allemaal samen vooruit. Dat betekent concreet dat we volop moeten investeren in goede kinderdagverblijven, in hoogstaand onderwijs en in een beter mentaal welzijn bij jongeren. 

Kwaliteitsvolle kinderopvang

Ouders in Vlaanderen staan vandaag maanden op de wachtlijsten voor kinderopvang. Heb je eindelijk een plekje gevonden? Dan blijkt dat de begeleider maar liefst 9 kinderen tegelijk moet begeleiden. Volgens alle onderzoekers en ervaringsdeskundigen is 9 veel te veel en is 5 kinderen per begeleider veel beter voor de kwaliteit. Bij een te groot aantal kinderen per begeleider krijgen kinderen te weinig aandacht. En ze leren weinig of niets bij, ook geen deftig Nederlands. Dat wil Vooruit anders.

Onderwijs met voldoende goede leraren (en eten)

Sommige kinderen krijgen al maanden geen Nederlands of wiskunde meer. De reden? Het lerarentekort dat al jaren aansleept. Bovendien zitten sommige leerlingen met een honger in klas omdat zij met een lege brooddoos van thuis vertrekken. Hoe kun je dan bijleren? Dat wil Vooruit anders. Onze Vooruit-schepen van Jeugd in Antwerpen, Jinnih Beels, investeert elk jaar 40 miljoen euro in gezonde maaltijden op school. Zij bewijst dat het echt anders kan.

Zorg voor alle jongeren die het nodig hebben

Wat ons misschien nog het meeste raakt? 15.000 Vlaamse kinderen – een Sportpaleis vol – die opgroeien in onveilige omstandigheden. Kinderen die worden misbruikt, mishandeld of verwaarloosd door hun ouders. Kinderen die door de voortdurende besparingen van de Vlaamse regering en de lange wachtlijsten niet de bescherming krijgen die ze nodig hebben. Dat wil Vooruit anders.

Ook in de mentale zorg voor jongeren zijn de wachtlijsten lang. Een tiener die van zijn fiets valt en z’n been breekt, die gaat naar de spoed en krijgt meteen een gips. Heeft diezelfde tiener hulp nodig omdat hij niet goed in zijn vel zit? Dan moet hij in Vlaanderen op een wachtlijst voor psychologische begeleiding. Hoog tijd dat de Vlaamse regering het voorbeeld van Frank Vandenbroucke volgt en van mentaal welzijn een échte prioriteit maakt. 

Vooruitgang in kinderopvang, onderwijs en jeugdzorg!

De kwaliteit van onze kinderopvang, ons onderwijs en onze jeugdzorg gaan dus achteruit in plaats van vooruit. Dat is absurd: zo vergooien we onze meest kostbare grondstoffen en dreigen hele generaties verloren te gaan. Vooruit wil dat anders door opnieuw te investeren in onze jeugd en jongeren. Elk kind moet betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang krijgen. Elke leerling in elke klas moet les krijgen van een sterke leerkracht die zijn job graag doet en die kan focussen op lesgeven. Een kind met honger in de klas? Dat accepteren we niet. En de wachtlijsten in de jeugdzorg en de psychologische zorg voor kinderen en jongeren moeten onmiddellijk weggewerkt worden. 

Door het besparingsbeleid van nu te vervangen door een investeringsbeleid. Alleen zo kunnen jongeren hun rol spelen van motor van de vooruitgang.

Strijd mee

Petities

Strijd mee.

Teken onze petitie en strijd mee voor de beste zorg.

Voor het beste onderwijs

Het gaat niet goed met het Vlaamse onderwijs. Het lerarentekort blijft groeien, terwijl de werkdruk stijgt voor wie wél nog voor de klas staat. Hierdoor stappen steeds meer mensen met een hart voor onderwijs uit het beroep. Er zijn klassen die dit schooljaar nog geen leerkracht Nederlands gezien hebben. Nooit eerder was de leerachterstand zo groot. 

Het Vlaamse onderwijs behoort nog steeds tot de wereldtop. Als we die positie willen houden, moet de Vlaamse regering nu ingrijpen. Teken de petitie en steun onze voorstellen voor het beste onderwijs. 

Dit wil ik tekenen