Standpunten

Onze landbouwers verdienen de beste toekomst

Landbouw is onmisbaar voor onze welvaart, ons welzijn en ons overleven. En toch zit onze landbouw in een diepe crisis. We hebben allemaal de protesten van onze boeren gezien die naar Brussel rijden met hun tractoren. Mensen begrijpen de bezorgdheden van de boeren. We willen allemaal betaalbare en verse voeding, groenten en fruit, maar de boeren moeten daar ook een eerlijke prijs voor krijgen. Vandaag is dat niet het geval. 

Dat werken moet lonen, geldt natuurlijk ook voor onze boeren. Vooruit wil de koopkracht en de toekomst van onze boeren beschermen. Hoe? Door beter beleid dat boeren rechtszekerheid geeft en natuur en landbouw verzoent - in plaats van de chaos die deze Vlaamse regering creëerde.

De stilstand doorbreken en boeren weer toekomst geven

Het Vlaamse landbouwbeleid is de laatste jaren gericht op meer, meer en nog eens meer. Grootschalige, industriële landbouw. Dat botst met onze natuur, wat op zijn beurt zorgt voor jarenlang geruzie over stikstof en andere klimaatmaatregelen. En terwijl de grote agro-industrie zijn gang gaat en politici ruzie maken, weet de kleinschalige boer niet meer wat te doen. Zij kunnen niet concurreren met de goedkope producten uit het buitenland terwijl de agro-industrie met de winst gaat lopen. De Vlaamse regering laat hen in de steek. Het schaadt onze boeren, onze voedseleconomie en ons milieu. Het is tijd om die stilstand te doorbreken.

Vooruit wil onze - en zeker jonge - boeren vandaag die goesting hebben om er iets van te maken weer toekomst geven. Dat kan alleen als een sterke overheid hen ook beschermt en ervoor zorgt dat ze een eerlijke prijs krijgen voor hun harde werk. En neen, niet iedereen moet bioboer worden (dan zal voeding alleen maar duurder worden), maar we moeten onze boeren weer zekerheid geven: minder administratieve rompslomp, geen politiek geruzie van maanden zoals met het stikstofdecreet gebeurde, heldere en duidelijke regels, en hen beschermen tegen de grote agro-industrie… en dat allemaal in evenwicht met de bescherming van onze natuur. 

Lokale productie steunen

Als je in de supermarkt of de winkel kiest voor lokale producten krijgt een boer uit ons land een eerlijke prijs én help je het milieu. Helaas kost die voeding  vaak veel meer dan die uit bijvoorbeeld Zuid-Amerika. Onze boeren worden weggeconcurreerd door geïmporteerde voeding die dan wel goedkoper is, maar veel minder duurzaam. Voor Vooruit moet dat anders. We moeten een landbouwsector creëren die betaalbaar voedsel biedt dat milieuvriendelijk geteeld wordt en dat de boer goed betaalt voor zijn harde werk. Zo krijgt de kleine boer een eerlijke cent voor zijn harde werk. We creëren een afzetmarkt voor betaalbare korte ketenproducten door bv. schoolmaaltijden zo veel mogelijk van lokale producten te laten maken.

Eerlijke marktwerking

Vooruit strijdt voor een eerlijke marktwerking die onnodige schakels in de voedselketens vermijdt. We monitoren de waardeverdeling in de voedselketen en grijpen in wanneer een van de schakels buitensporig veel winst maakt. We verbieden marktspeculatie met voedingsproducten en we lichten internationale handelsakkoorden door op hun impact op onze lokale landbouw.

Ook het Europees landbouwbeleid moet werk maken van een toekomstgericht landbouwmodel. De directe Europese steun voor landbouwers herverdelen we en zetten we in voor meer duurzame landbouwpraktijken. Minder voor de agro-industrie en grote landbouwbedrijven, meer voor de gewone boeren. Op termijn maken we van het gemeenschappelijk landbouwbeleid een volwaardig transitiefonds voor een nieuw landbouwmodel.

Stikstof en klimaatregels

Vooruit wil naar een model zonder taboes dat rekening houdt met de Vlaamse natuur én solidair is met de landbouwer. Boeren voelen zich door Europa in de steek gelaten. Zij hebben jarenlang massale investeringen gedaan en aan schaalvergroting gedaan om te kunnen meedingen tegen de grote internationale bedrijven. Om nu in de plaats meer regelneverij, meer administratie en meer kopzorgen te krijgen. En daar is ook de Vlaamse Regering verantwoordelijk voor met een juridisch wankel stikstofakkoord.

Naar een nieuw landbouwmodel

Boeren willen een duidelijke visie voor de toekomst. En een duidelijk antwoord op de vraag: welke aanpassingen moet ik doen om nog jaren verder te kunnen boeren? Dat geven we niet door alle regels te schrappen, dan komen we gewoon later in een crisis terecht. Dat doen we door door landbouwers te ondersteunen over te stappen naar een ander landbouwmodel. Eén waar boer en natuur wel samen gaan.

Vooruit wil dus een nieuw landbouwmodel voor Vlaanderen. Een model dat onze voedselzekerheid handhaaft, dat economisch leefbaar is voor boeren en dat de natuur beschermt. Dat betekent dat we naar een model moeten van duurzame landbouw op kleinere schaal, dat gericht is op producten voor lokale markten die verkocht worden aan een eerlijke prijs. En de overheid moet boeren helpen om over te stappen naar dit nieuwe landbouwmodel door hun investeringen bij de overstap mee te financieren. Alleen zo gaan zowel landbouw als natuur erop vooruit.