Landbouw, onmisbaar voor onze welvaart en ons welzijn

Landbouw is onmisbaar voor onze welvaart, ons welzijn en ons overleven. We moeten ons boerenbedrijf zo organiseren dat onze voedselzekerheid gegarandeerd is, dat groenten, fruit, brood, vlees en zuivel betaalbaar zijn voor iedereen, dat ons voedsel gezond is en verbouwd wordt met respect voor de natuur. En natuurlijk ook op zo’n manier dat de landbouwers die deze onmisbare taak op zich nemen eerlijk beloond worden voor hun inspanningen. Wie hard werkt moet vooruit gaan. Zeker ook de boer.

Lokale productie steunen

Als je in de supermarkt of de winkel kiest voor lokale appels krijgt een boer uit ons land een eerlijke prijs én help je het milieu. Helaas kosten die lokale appelen wel 3 keer zo veel als die uit bijvoorbeeld Zuid-Amerika. Voor Vooruit moet dat anders. We moeten een landbouwsector creëren die betaalbaar voedsel biedt dat milieuvriendelijk geteeld wordt en dat de boer goed betaalt voor zijn harde werk.

Kleinschalige boeren

Momenteel zitten kleinschalige boeren tussen hamer en aambeeld. Ze moeten intensiever en op grotere schaal werken om te kunnen concurreren met spotgoedkope producten uit het buitenland. Daarvoor gaan ze enorme leningen aan in de hoop hun bedrijf rendabel te houden. Het grootste deel van de winst gaat echter naar de voedselverwerkers, naar gigantische inkoopbedrijven en naar supermarkten die de handel domineren. Tegelijkertijd worden de boeren geconfronteerd met strengere milieunormen rond biodiversiteit, waterkwaliteit en stikstofuitstoot. Het is voor hen zeer moeilijk om nog een rooskleurige toekomst te zien voor hun beroep. 

Stikstof – of de kortzichtigheid van vorige landbouwministers

Deze problemen zijn niet nieuw, maar vorige landbouwministers en belangengroepen hebben nagelaten om deze problemen op te lossen. Hun beleid was altijd gericht op méér: meer dieren, meer productie en meer landbouwgrond. Die houding zorgt er nu voor dat de het stikstof dossier overkookt. Onze grond zit vol kunstmest (met stikstof!) en dat heeft ernstige gevolgen. Planten als bramen, brandnetels en gras gaan er harder door groeien en overwoekeren alle andere planten. Daardoor verdwijnen ook insecten, vlinders en vogels. Teveel stikstof in de grond is een ramp voor natuur, milieu en biodiversiteit. En stikstof deeltjes inademen kan slecht zijn voor de gezondheid. 

Vooruit wil landbouw van korte keten

Vooruit wil een einde maken aan de stilstand in het landbouwbeleid. We willen naar een model zonder taboes dat rekening houdt met de Vlaamse natuur én solidair is met de landbouwer. Gezonde, lokaal geproduceerde voeding moet betaalbaar worden voor iedereen. Om tot zo’n rechtvaardig landbouwmodel te komen zorgen we ervoor dat supermarkten geen dumpingprijzen meer kunnen opleggen aan de boeren. We stimuleren landbouw van de korte keten, waarbij consumenten zo rechtstreeks mogelijk afnemen van landbouwers. Zo krijgen boeren betere prijzen. Ook dringen we de grootschalige, vervuilende, industriële vleesproductie in Vlaanderen terug. Het aantal megastallen bouwen we af. 

Duurzame landbouw is goed voor iedereen

Daarnaast maken we het moeilijker om producten te importeren die we ook zelf telen. Duurzame landbouw wordt de norm door in scholen, rusthuizen en overheidsdiensten alleen nog lokale en duurzame producten aan te bieden. De enorme fondsen uit het Europees en Vlaams landbouwbeleid worden ingezet om de overschakeling naar duurzame landbouwbedrijven te ondersteunen en de prijzen betaalbaar te houden voor iedereen. Zo krijgen we landbouw die werkt voor de consument, de boeren en het milieu.

Naar een nieuw landbouwmodel

Vooruit wil dus een nieuw landbouwmodel voor Vlaanderen. Een model dat onze voedselzekerheid handhaaft, dat economisch leefbaar is voor boeren en dat de natuur beschermt. Dat betekent dat we naar een model moeten van duurzame landbouw op kleinere schaal, dat gericht is op producten voor lokale markten die verkocht worden aan een eerlijke prijs. En de overheid moet boeren helpen om over te stappen naar dit nieuwe landbouwmodel door hun investeringen bij de overstap mee te financieren. Alleen zo gaan zowel landbouw als natuur erop vooruit.

Strijd mee

Petities

Strijd mee.

Teken onze petitie en strijd mee voor de beste zorg.

Voor beter openbaar vervoer

Op 6 januari verdwijnen meer dan 3.000 bushaltes. Geraken studenten nog op school? Geraken mensen nog op hun werk? En worden senioren nu afhankelijk van hun kinderen om zich te verplaatsen? Of moeten ze zich nu een auto aanschaffen? Het beleid van deze Vlaamse Regering houdt mensen uit het openbaar vervoer en duwt hen opnieuw in de auto. Dit raakt gewone mensen in hun portemonnee. En het fileprobleem wordt alleen maar groter. Mensen staan niet alleen stil. Ze gaan er met deze Vlaamse regering op achteruit.

Dit wil ik tekenen