Standpunten

Om vooruit te kunnen, moet je veilig zijn. Altijd en overal.

Met een veilig gevoel naar het werk of naar school vertrekken en ‘s avonds zonder angst over straat lopen na een avondje op café: het is een basisvoorwaarde voor een goed en gelukkig leven. Daarom is veiligheid misschien wel de allereerste en hoogste zorg van een sterke welvaartsstaat.

Een sterke overheid zorgt voor veiligheid…

Wie veel geld heeft, kan misschien wel zijn eigen veiligheidsgevoel betalen door achter hoge poorten te wonen, een alarmsysteem te installeren en security camera’s te plaatsen. Maar wie een normale baan heeft en in een gewone wijk woont, is voor zijn veiligheid en die van zijn kinderen afhankelijk van een sterke overheid.

Bescherming voor iedereen komt er niet vanzelf, daarvoor zijn investeringen nodig in sterke veiligheidsdiensten (politie, justitie, staatsveiligheid). 

Vooruit investeert in veiligheid en justitie

Daarom investeert de federale regering (met socialisten) jaarlijks 350 miljoen extra in onze veiligheid. En daarom maakt deze regering er werk van om uitgesproken straffen steeds uit te voeren. Wie door een rechter veroordeeld wordt, moet zijn straf uitzitten. Hiervoor creëren we de nodige gevangeniscapaciteit, zo veel mogelijk in de vorm van kleinschalige detentie. Want als je korte straffen uitvoert, leidt dat op termijn ook tot een daling van de gevangenispopulatie.

Want zonder consequente strafuitvoering heerst straffeloosheid, en dat is voor Vooruit onaanvaardbaar. 

Nultolerantie voor geweld tegen politie, brandweer en hulpverleners

De mensen wiens job het is om ons te beschermen zoals politiemensen, brandweerlieden en ambulanciers, verdienen ons grootste respect.

Daarom heeft de regering een nultolerantie ingevoerd voor mensen die geweld gebruiken tegen onze veiligheidsdiensten. Wie een politieagent, brandweerman of ambulancier aanvalt, wordt vervolgd en gestraft. Dat is rechtvaardig en werkt afschrikwekkend.

We pakken seksueel geweld aan

Sommige misdrijven zijn zo ernstig dat de daders harder gestraft moeten worden en de slachtoffers beter beschermd. Denk bijvoorbeeld aan seksuele misdrijven. Voor daders van zwaar seksueel geweld hebben we de straffen verhoogd. En tegelijk verhogen we het budget voor slachtofferhulp.

Er werden intussen 7 nieuwe Zorgcentra voor  slachtoffers van seksueel geweld door onze minister Frank Vandenbroucke geopend. Seksuele veiligheid en begeleiding van slachtoffers is voor Vooruit van het grootste belang.

We beschermen mensen tegen cybercriminaliteit

We doen steeds meer dingen online. Maar in een digitale wereld ben je ook kwetsbaar voor cybercriminelen. Het aantal slachtoffers wordt elke dag groter: datalekken nemen toe en er zijn meer en meer gevallen van hacking, phishing en catfishing. Dat zijn vormen van online spionage, sabotage en afpersing.

Mensen tegen dat soort digitale dreiging beschermen vraagt een sterke overheid met een gespecialiseerde cyberfraude bestrijdingsdienst. Dat is nodig want er waren nog nooit zoveel pogingen om geld te ontfutselen van onze landgenoten door middel van misleidende mails, sms’jes of andere vormen van online fraude.

Daarom willen wij met Vooruit een gespecialiseerde federale fraudebestrijdingsdienst. We gaan pas vooruit als iedereen veilig is. 

We gaan de strijd aan met georganiseerde drugscriminaliteit

De drugsmaffia in ons land en de afrekeningen binnen het criminele drugsmilieu vormen een steeds groter veiligheidsprobleem. Ze bedreigen de openbare orde en de rechtsstaat en maken slachtoffers. Dat is onaanvaardbaar. Ook de drugsoverlast in en rond straten en stations verhoogt het onveiligheidsgevoel.

De federale regering met socialisten heeft extra geïnvesteerd om georganiseerde drugscriminaliteit en drugsoverlast aan te pakken, via extra spoorwegpolitie, scheepvaartpolitie en gespecialiseerde speurders. Dat heeft de schatkist al miljoenen euro's aan criminele winsten opgeleverd en veel criminelen naar de gevangenis geleid. Ook in de toekomst blijven we achter de criminele drugsopbrengsten aangaan. Elke extra euro die op die manier wordt opgehaald, herinvesteren we zowel in repressie als in preventie.