Standpunten

Defensie: voorbereiden op alle moderne bedreigingen

De laatste jaren is er veel veranderd op het wereldtoneel. De Russische invasie in Oekraïne, de oorlogen in Gaza, Oost-Congo, Soedan en Myanmar, terreur in de Sahel en aanvallen van Houthi-rebellen op de internationale scheepvaart in de Rode Zee. De internationale rechtsorde is in gevaar en onze welvaart en veiligheid komen in het gedrang. Defensie staat dan ook terecht opnieuw hoog op de politieke agenda. Voor Vooruit is het belangrijk om opnieuw te investeren in defensie, maar dat wel op een slimme manier te doen. We moeten sterk inzetten op een gezamenlijke Europese Defensie zodat we zelf kunnen instaan voor de veiligheid en welvaart van Europa. Daarnaast moeten we ook blijven investeren in diplomatie en development. Dat is de 3D-benadering waar Vooruit voor staat.

Naar een Europese Defensie

In Europa hebben we te lang gerekend op de Verenigde Staten om onze veiligheid te waarborgen. Al tijdens zijn eerste ambtstermijn maakte Amerikaans president Donald Trump duidelijk dat de VS Europa niet te hulp zal schieten als een Europees land wordt aangevallen. Iets wat hij herhaalde in zijn recente verkiezingscampagne. Wat als Trump herverkozen wordt deze november? Wat met de toekomst van de NAVO en de steun aan Oekraïne?

We moeten weg van onze afhankelijkheid van de Verenigde Staten voor onze veiligheid. Vooruit gelooft in een sterke Europese defensiepijler binnen de NAVO. Dat betekent dat we opnieuw investeren in onze defensie, maar dat doen binnen een Europees kader waarin ieder land zich toelegt op zijn sterktes. Daarom hebben we deze legislatuur een nieuwe Strategische Visie en een groeipad voor Defensie vastgelegd waarmee we investeren in materiaal, munitie en personeel voor het leger.

Niet enkel wapens en straaljagers

Meer investeren in onze defensie betekent niet enkel investeren in wapens. De investeringen dienen ook voor personeel en infrastructuur. Daarnaast mogen we niet alles door een puur militaire blik bekijken.

Vooruit staat voor een ‘3D-benadering’: 

- Defensie 
- Diplomatie
- Development.

Zo streven we bijvoorbeeld in het conflict in Gaza naar Europese diplomatieke eensgezindheid over hulp aan onschuldige Palestijnen en de veroordeling van schendingen van het internationaal recht.

We verliezen ook de mensenrechten niet uit het oog. We doen strengere controles op onze wapenleveringen. Voor wat worden de geleverde wapens juist gebruikt? Landen die op systematische wijze het internationaal recht schenden, sluiten we uit van wapenleveringen.