Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, ook LGBTQIA+

Iedereen heeft het recht om zichzelf te zijn. Het komt niet aan anderen toe om jouw identiteit te bepalen of te zeggen hoe je je mag gedragen. Wie je bent, bepaal je zelf. Vooruit staat voorop de barricaden voor dat recht. 

Daarom strijden wij voor de rechten van LGBTQIA+ personen. Voor hun recht om volwaardig deel te nemen aan alle aspecten van de samenleving. Voor hun recht om gelijk behandeld te worden. Voor hun recht om zich in vrijheid te kunnen uiten en ontplooien in elke richting die zijn kiezen. 

Vooruit wil daarom meewerken aan een beleid dat concepten van gezin, relatievormen, geaardheid en gender de 21ste eeuw binnenloodst. En komaf maken met historische restricties die als enige basis hebben ‘dat het vroeger zo was’. 

De overheid geeft het goede voorbeeld

In de overheid mogen gender en geaardheid geen enkele rol mogen spelen voor je kansen op aanwerving of promotie. De overheid moet bovendien volledig neutraal zijn bij het verstrekken van diensten aan burgers. En wat geldt voor de overheid moet voor Vooruit ook gelden voor de privésector. Ook daar is elke discriminatie in de context van werk of bij de verlening van diensten verboden.

Discriminatie en geweld bestrijden

Gelijkheid voor LGBTQIA+ personen vereist ook handhaving: discriminatie op grond van geaardheid of genderidentiteit moeten streng worden aangepakt met alle middelen uit de wet. 

Onderzoek geeft aan dat de personen met een andere geaardheid vaak fysiek of verbaal geweld meemaken. Daarom willen we een beter onthaal van slachtoffers gevolgd door begeleiding tijdens elke stap van een klachten- of herstelprocedure. De overheid dient bij situaties van geweld, haat en discriminatie consequent aan de kant van het slachtoffer te staan.

Internationale strijd tegen discriminatie

De strijd voor gelijke rechten van LGBTQIA+ personen stopt niet aan de landsgrenzen. In verschillende landen wordt het hebben van een andere geaardheid of genderidentiteit niet aanvaard – in sommige landen is het zelfs strafbaar is. Het recht om jezelf te zijn is dan ook iets dat Vooruit internationaal uitdraagt en meeneemt in het Europese beleid en in onze projecten voor ontwikkelingssamenwerking. Wij zijn solidair met LGBTQIA+ personen wereldwijd!

Strijd mee

Petities

Strijd mee.

Teken onze petitie en strijd mee voor de beste zorg.

Voor een veilige thuis voor elk kind

33.000 kinderen – een Sportpaleis vol – zijn niet veilig. Ze worden mishandeld, misbruikt of verwaarloosd door hun ouders. Teken de petitie en steun mijn decreet om hen te beschermen. 
Dit wil ik tekenen