Abortus is een fundamenteel recht

Vrouwen die ongewenst zwanger zijn, moeten kunnen kiezen voor abortus. Het is de taak van een sterke overheid om dit fundamentele recht van elke vrouw te beschermen. De beslissing is de hare en alleen de hare.

Hoe vanzelfsprekend ons dit recht ook lijkt, toch worden overal ter wereld conservatieve stemmen luid die dit vrouwenrecht willen inperken. Of zelfs afschaffen. Deze conservatieve krachten willen vrouwen dwingen om een ongewenste zwangerschap te voldragen. Niet met Vooruit!

Abortus uit het strafrecht

Eerst en vooral moet abortus volledig uit het strafrecht verdwijnen. De keuze om een ongewenste zwangerschap niet verder te zetten is geen misdrijf. Vrouwen zijn baas over hun eigen lichaam.

Voor verruiming van rechten uit abortuswet: 12 naar 18 weken

Vooruit blijft strijden voor het keuzerecht van vrouwen. Meer nog: omdat er vandaag nog vrouwen zijn in België die niet zelf kunnen beslissen over hun zwangerschap, pleit Vooruit voor een verruiming van de rechten uit de abortuswet.

De huidige wetgeving zegt dat je een zwangerschap tot tot 12 weken kunt laten beëindigen, zonder medische reden. Elk jaar is die termijn voor honderden vrouwen te kort. Die vrouwen worden vandaag naar het buitenland gedreven omdat de termijn voor abortus daar langer is. Vooruit wil de termijn in België daarom verlengen tot 18 weken. Ook op 18 weken is een foetus immers nog niet levensvatbaar. Terwijl de langere termijn wel toelaat om vrouwen in nood ook in België te helpen. Vrouwen moeten zelf kunnen beslissen om tot 18 weken in eigen land een ongewenste zwangerschap te beëindigen.

Geen betutteling door lange wachttijd

Daarnaast willen we ook de wettelijke wachttijd, ofwel ‘bedenktijd’, inkorten. Vrouwen die nu naar een abortuscentrum gaan, moeten verplicht zes dagen wachten voor ze de ingreep kunnen laten uitvoeren. Nochtans hebben veel vrouwen hun besluit op dat moment al weloverwogen genomen. Die zes dagen wegen dan psychologisch heel zwaar. Daarom wil Vooruit die wachttijd inkorten tot 48 uur. Vrouwen die wel nood hebben aan extra tijd of begeleiding, moeten die uiteraard kunnen krijgen. Maar vrouwen wiens besluit vaststaat, hebben geen nood aan betutteling.