Van meer natuur wordt iedereen beter

Van meer natuur wordt iedereen beter. Natuur in je buurt en je leefomgeving is belangrijk voor je welzijn. Mensen zijn veel gelukkiger als ze regelmatig tijd kunnen doorbrengen in parken, weiden en bossen dan wanneer ze alleen door straten met beton en bakstenen kunnen wandelen. De natuur maakt ons niet alleen gelukkiger, ze is ook noodzakelijk voor ons overleven.

Zo zijn bijen bijvoorbeeld cruciaal voor onze voedselvoorziening. Zij zorgen ervoor dat onze fruitbomen en andere gewassen bestoven worden.

Vlaanderen verwaarloost zijn natuur

Toch is het niet goed gesteld met de natuur in Vlaanderen. De biodiversiteit gaat erop achteruit, het groen is te versnipperd en er is veel vervuiling. We slagen er maar niet in om de natuur en het leefmilieu in Vlaanderen te herstellen. Dat wil Vooruit anders. We moeten structureel ingrijpen en ervoor zorgen dat we grotere natuurgebieden creëren en vervuiling door landbouw en industrie aanpakken.

Insecten sterven massaal

Een eerste grote is het uitsterven van insecten. In Europa zijn 87% van de 264 landbouwgewassen voor hun bestuiving afhankelijk van insecten. Helaas zijn die insecten de voorbije decennia sterk in aantal verminderd. De oorzaak ligt hier onder andere bij het overmatig gebruik van pesticiden door de landbouw en bij de overdadige stikstofuitstoot door onze enorme veestapel. Het gebruik van pesticiden en de uitstoot van stikstof moeten naar beneden. 

Vlaamse watervervuiling

Een ander gevaar voor onze biodiversiteit en onze natuur is watervervuiling. Eén op drie beken in Vlaanderen is zwaar vervuild door pesticiden en mest. Dat is rampzalig voor de biodiversiteit in het water. De voedingsstoffen in mest veroorzaken immers een overvloed aan algen waardoor alle vissen sterven. Het grondwater is al even zwaar vervuild en de situatie verbetert er niet op. Bossen, heides en grasvelden kampen met hetzelfde probleem. Acht op tien van deze natuurgebieden heeft een overvloed aan meststoffen door de landbouw. Daardoor woekeren sommige planten, zoals bramen en netels, en neemt de biodiversiteit af. 

De Vlaamse natuur is versnipperd

Bovenop die vervuiling komt ook nog eens de versnippering van de natuur in Vlaanderen. Zo’n 95.000 hectare grond valt onder natuurbeheer. Dat is op zich al niet veel, maar bovendien is het natuurgebied in Vlaanderen is dan ook nog enorm versnipperd. Vooral door al onze wegen en onze typische lintbebouwing. Dat maakt het onmogelijk om een waardevol natuurgebied te creëren waar bedreigde soorten zich kunnen herstellen. Zo’n natuurgebied is nochtans broodnodig want een derde van onze plant- en diersoorten is bedreigd. 

Vooruit beschermt onze natuur wél

De initiatieven van de vorige Vlaamse regeringen schieten tekort. Ook deze Vlaamse regering doet te weinig, er wordt onderling vooral gestreden over het stikstofplan. Terwijl de watervervuiling en het gebruik van pesticiden niet verminderen. De doelstellingen van de Vlaamse regering om extra natuur te creëren worden ook niet gehaald. In 2019 beloofde ze 4.000 hectare bos bij te planten tegen 2024. Van die 4000 hectare zal nu zo’n 1328 hectare bos geplant worden. Dat is nog niet één derde van wat beloofd werd. 

We moeten écht een versnelling hoger schakelen om onze natuur, ons leefmilieu en onze biodiversiteit te redden. Met Vooruit in de regering voeren we meteen een kap-stop in voor bossen en willen we de komende 10 jaar 12.000 hectare nieuw bos aanplanten. Daarnaast verzekeren we dat elke burger een bos of natuurgebied binnen wandelafstand heeft. Tot slot maken we werk van de bouwshift zodat meer ruimte wordt voorbehouden aan onze natuur.

Strijd mee

Petities

Strijd mee.

Teken onze petitie en strijd mee voor de beste zorg.

Voor beter openbaar vervoer

Op 6 januari verdwijnen meer dan 3.000 bushaltes. Geraken studenten nog op school? Geraken mensen nog op hun werk? En worden senioren nu afhankelijk van hun kinderen om zich te verplaatsen? Of moeten ze zich nu een auto aanschaffen? Het beleid van deze Vlaamse Regering houdt mensen uit het openbaar vervoer en duwt hen opnieuw in de auto. Dit raakt gewone mensen in hun portemonnee. En het fileprobleem wordt alleen maar groter. Mensen staan niet alleen stil. Ze gaan er met deze Vlaamse regering op achteruit.

Dit wil ik tekenen