Iedereen heeft recht op consumenten­bescherming

Iedereen heeft recht op veilige goederen, kwaliteitsvolle diensten en correcte prijzen. Gaat er iets mis? Dan moet je een effectieve oplossing hebben om je recht te halen. Precies daarvoor bestaat ons consumentenwetgeving.

Consumentenbescherming schiet tekort

Toch is deze wetgeving nog geen 100% garantie op een eerlijke behandeling als consument. Sommige ondernemingen ontwijken de regels of vinden achterpoortjes om de wetgeving in hun voordeel om te buigen. Bedrogen consumenten en klanten blijven daardoor in de kou staan. De verschillende ombuds- en inspectiediensten komen handen tekort om alle klachten te behandelen en doortastend op te treden. Ook worden alsmaar meer mensen - vooral online - slachtoffer van oplichting of fraude. De consumentenbescherming in ons land schiet dus nog tekort. 

Rechten van consumenten moeten sluitend beschermd worden

Vaak zijn de meest kwetsbaren de dupe van die onvoldoende consumentenbescherming. Denk maar aan energiebedrijven die onwetende klanten opzadelen met veel te dure contracten. Of verzekeraars die er alles aan doen om niet moeten tussenkomen in net die situaties waarvoor de consument hen al jarenlang premies betaalt. Het Europees recht laat de lidstaten niet altijd toe om zelf strenger op te treden en dus kan de Belgische wetgever niet zomaar ingrijpen. En waar de nationale wetgever ruimte heeft wordt er flink gelobbyd door het bedrijfsleven om hun belangen zwaarder te laten doorwegen. Vooruit wil van die excuses niets weten en wil dat de rechten van de consument voorrang krijgen. De rechten van consumenten moeten sluitend beschermd worden. 

Om dat te bereiken moeten we de consumentenbescherming op meerdere fronten naar een hoger niveau tillen. Vooruit heeft daar deze legislatuur volop werk van gemaakt. We geven zes voorbeelden van concrete initiatieven die we namen.

Zes Vooruit-initiatieven voor betere consumentenbescherming

Ten eerste heeft Vooruit een aantal achterpoortjes voor verzekeraars gesloten. Zo zorgde Vooruit deze legislatuur voor een verbetering van de verzekeringswet: verzekeraars kunnen hun plichten bij schade door verzakkingen als gevolg droogte niet langer ontlopen. 

Ten tweede wil Vooruit “het recht om te worden vergeten” bij het aangaan van een verzekering terugbrengen van 10 naar 5 jaar. Wie in het verleden getroffen werd door kanker en al 5 jaar kankervrij is, zal daardoor sneller terug in aanmerking komen voor een betaalbare verzekering. 

Ten derde willen we de consument de touwtjes meer in handen geven door de overstap naar andere dienstverleners (bijvoorbeeld water en energie) zo eenvoudig mogelijk te maken. Zo wordt de concurrentie tussen bedrijven groter en worden de goedkoopste contracten toegankelijker. Vooruit heeft hierover verschillende wetsvoorstellen ingediend. 

Ten vierde strijden we voor transparante en betaalbare facturen, onder meer door komaf te maken met zogenaamde “slapende contracten”. Dat zijn duurdere contracten die stilzwijgend worden verlengd terwijl ze niet meer op de markt worden aangeboden. Dankzij Vooruit is dit sinds 1 januari 2022 verboden voor energiecontracten. Dat willen we nu ook uitbreiden naar andere sectoren, zoals telecom en verzekeringen. We ijveren ook voor de automatische toekenning van alle sociale tarieven, zodat iedereen krijgt waar hij recht op heeft. 

Ten vijfde willen we vermijden we dat mensen aan hun eigen voordeur een te duur contract aangepraat krijgen door gewiekste deur-aan-deur verkopers. Het leuren met energiecontracten zou het beste volledig verdwijnen, maar de Europese regelgever laat dit niet toe. Daarom zetten we nu met Vooruit volop in op een verstrenging van de regels hierover.

Ten zesde willen we de torenhoge kosten aanpakken voor de aankoop van een eigen woning. Zo hebben we een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat kredietgevers voortaan niet zomaar de rentevoet voor een woonkrediet kunnen verhogen. 

Met deze brede aanpak van consumentenbescherming grijpt Vooruit in waar nodig. Vooral waar andere partijen liever de kant kiezen van de machtige bedrijven, kiezen wij de kant van de consument. 

Strijd mee