Standpunten

Vooruit met onze consumenten­bescherming

Iedereen heeft recht op veilige goederen, kwaliteitsvolle diensten en correcte prijzen. Gaat er iets mis? Dan moet je een effectieve oplossing hebben om je recht te halen. Precies daarvoor dient onze consumentenwetgeving. Wij hebben de stilstand op dit gebied in de federale regering al doorbroken maar willen in de toekomst verder vooruit.

Consumentenbescherming schiet tekort

Onze consumentenwetgeving biedt de mensen nog geen 100% garantie op een eerlijke behandeling als consument. Sommige ondernemingen ontwijken de regels of vinden achterpoortjes om de wetgeving in hun voordeel om te buigen. Bedrogen consumenten en klanten blijven daardoor in de kou staan. De verschillende ombuds- en inspectiediensten komen handen tekort om alle klachten te behandelen en doortastend op te treden. Ook worden alsmaar meer mensen - vooral online - slachtoffer van oplichting of fraude. De consumentenbescherming in ons land schiet dus nog tekort.

Rechten van consumenten moeten sluitend beschermd worden

Vaak zijn de meest kwetsbare mensen (bijvoorbeeld ouderen die niet zo handig zijn online) de dupe van die onvoldoende consumentenbescherming. Denk maar aan energiebedrijven die onwetende klanten opzadelen met veel te dure contracten. Of verzekeraars die er alles aan doen om niet te moeten tussenkomen in net die situaties waar de consument hen al jarenlang premies voor betaalt. Het Europees recht laat de lidstaten niet altijd toe om zelf strenger op te treden en dus kan de Belgische wetgever niet zomaar ingrijpen. En waar de nationale wetgever wel ruimte heeft, wordt er flink gelobbyd door het bedrijfsleven om hun belangen zwaarder te laten doorwegen. Vooruit wil van die excuses niets weten en wil dat de rechten van de consument sluitend beschermd worden. En dat er eerlijke prijzen worden aangerekend.

Om dat te bereiken willen we de consumentenbescherming op meerdere fronten naar een hoger niveau tillen. 

Vooruit beschermt de consument en de koopkracht

Vooruit heeft zich de voorbije jaren sterk ingezet voor de bescherming van de consument en diens koopkracht. Onder meer door achterpoortjes in de verzekeringswet te slopen, door de notariskosten bij de koop van een eigen woning te verlagen en door energieleveranciers en banken meermaals tot de orde te roepen. Maar de strijd stopt niet.

Vooruit wil de positie van de consument versterken, vooral in de sectoren waar grote bedrijven profiteren van het gebrek aan concurrentie (bvb. de telecomsector, banken, notarissen,...) en hun klanten prijzen aanrekenen die veel te hoog zijn gelet op de dienstverlening die er tegenover staat. 

We veranderen de spelregels. Vooruit wil ervoor zorgen dat consumenten steeds het meest voordelige aanbod van hun leverancier krijgen en dat ze eenvoudig, met enkele klikken, aanbiedingen van verschillende leveranciers kunnen vergelijken. We zorgen ook voor hogere spaarrentes bij de banken en maximumprijzen daar waar nodig. 

Daarnaast moet de overheid zorgen voor regels rond eerlijke en eenvoudige contracten en laagdrempelige, snelle en effectieve manieren om consumentengeschillen op te lossen. Ondernemingen die consumenten oneerlijk behandelen of de regels aan hun laars lappen, moeten opgespoord en gesanctioneerd worden.

Met deze brede aanpak van consumentenbescherming grijpt Vooruit in waar nodig. Vooral waar andere partijen liever de kant kiezen van de machtige bedrijven, kiezen wij de kant van de consument.

Strijd mee