Standpunten

Vooruit is dé partij van de koopkracht

Met Vooruit in de regering hebben we de voorbije jaren de koopkracht van mensen het best beschermd van heel Europa:

- we hebben de lonen geïndexeerd
- we hebben de minimumpensioenen en minimumlonen verhoogd
- we verlaagden de btw op gas en elektriciteit van 21% naar 6%

Toch voelen mensen dat veel gewone dingen vandaag niet meer mogelijk zijn. Daarom willen wij dat mensen die werken netto meer overhouden. En facturen die vandaag niet meer te betalen zijn weer betaalbaar maken. Dat is waar Vooruit voor strijdt.
Vooruit is dé partij van de koopkracht.

Hogere lonen

Terwijl de vorige rechtse regering de lonen weigerde te indexeren en een indexsprong deed, hebben wij met Vooruit de index verdedigd tegen alle aanvallen van rechts. Vooruit heeft er in de federale regering voor gezorgd dat de lonen, de pensioenen en de uitkeringen geïndexeerd werden. Want als de prijzen stijgen, moeten de lonen ook omhoog. Dat vinden wij maar logisch. 

Deze regering met Vooruit verhoogde ook voor het eerst sinds 2008 de minimumlonen zodat zij vandaag meer dan € 2.000 bedragen. Daarnaast zorgden we ook voor bijna een miljard extra loon voor werkenden in bedrijven die winst maakten, met koopkrachtpremies. De eerste koopkrachtpremie zorgde dat 1.8 miljoen werknemers gemiddeld €274 extra koopkracht kregen. De tweede zorgde dat 1,3 miljoen werknemers gemiddeld €350 extra kregen. 

Zo hebben wij in België de koopkracht het best beschermd van heel Europa. In andere landen hebben mensen de inflatie veel sterker gevoeld in hun portemonnee dan bij ons.

Werken moet meer lonen 

Maar het werk is niet af. Vooruit zal blijven strijden voor meer koopkracht en lagere facturen. Wie elke dag hard werkt, moet een goed loon krijgen. Een loon dat de facturen betaalt én toelaat om op het einde van de maand nog iets opzij te zetten en iets leuks te doen. Meer en meer mensen komen niet meer rond, zelfs mét een voltijdse job. Voor Vooruit moet werken lonen. Eén job moet volstaan om financiële zekerheid te hebben en een goed leven te kunnen leiden.

Dat betekent voor ons: 

Als het leven duurder wordt, moet ook uw loon automatisch stijgen
Zo simpel is het. Vooruit zal de index blijven garanderen. In winstgevende sectoren en bedrijven moet ook opnieuw onderhandeld kunnen worden over loonsopslag. Boven op de index die de koopkracht stabiel houdt.

Werken moet lonen, en wie werkt moet meer overhouden dan wie niet werkt
Dankzij Vooruit zijn voor de eerste keer sinds 2008 de minimumlonen verhoogd. We willen op dat elan doorgaan en de minimumlonen verder verhogen.

We verlagen de belastingen op werk
Dat kan door de belastingen op inkomen uit vermogen te verhogen. Zo zullen werkende mensen netto meer overhouden.

Een deftig pensioen na 42 jaar loopbaan

Wanneer kan ik met pensioen? Hoeveel pensioen zal ik krijgen? Dit zijn vragen waar veel mensen van wakker liggen, zeker jongeren. Voor veel jongeren ligt het pensioen ver in de toekomst. Ook voor hen willen we sterke pensioenen blijven garanderen. Vooruit heeft gezorgd voor een minimumpensioen van 1.640 euro netto bij een volledige loopbaan, ook voor zelfstandigen. Met de invoering van de pensioenbonus zorgden we ervoor dat wie langer werkt, daar ook voor beloond wordt. Nu is het tijd om de volgende stap vooruit te zetten.

Iedereen verdient de kans om met pensioen te gaan na een loopbaan van 42 jaar
We leggen de lat voor iedereen gelijk. Wie op zijn 18de begonnen is, moet op zijn 60ste kunnen stoppen. Dat is maar eerlijk.

We vereenvoudigen de toegang tot het minimumpensioen
We zorgen er ook voor dat mensen met een gemengde loopbaan als werknemer, zelfstandige en ambtenaar op een gelijke manier toegang hebben tot het minimumpensioen.

Als het leven duurder wordt, moet ook uw pensioen automatisch stijgen
Zo simpel is het. De index zullen we blijven beschermen.

Lagere energiefacturen 

De was doen, koken, het licht aan doen, je verwarmen in de winter: eerst en vooral is betaalbare energie gewoon een basisvoorziening die voor iedereen voorhanden en betaalbaar moet zijn. Daarom heeft Vooruit de btw op energie van 21% naar 6% verlaagd. Tijdens de energiecrisis hebben we voor een basispakket energie gezorgd en voor een uitbreiding van het sociaal tarief naar 2 miljoen mensen. Maar er is meer nodig en meer kunnen we doen om de factuur betaalbaar te houden voor iedereen. 

Daarom strijden we voor: 

Een basispakket gratis stroom voor iedereen
Wie alleen is, krijgt evenveel als een gezin. Zo drukken we de kosten extra voor singles.

We halen heffingen weg uit de elektriciteitsfactuur en financieren ze op een rechtvaardige manier
Er zitten veel verdoken kosten in de elektriciteitsfactuur. Hierdoor wordt de elektriciteitsfactuur kunstmatig hoog. We halen die heffingen weg uit de elektriciteitsfactuur en financieren ze op een rechtvaardige manier. Op die manier stimuleren we ook duurzame warmtepompen.

We vervangen het ‘alles of niets sociaal tarief’ door een progressief sociaal tarief dat alle mensen bereikt die het nodig hebben
Het sociaal tarief is vandaag zwart-wit: ofwel heb je er recht op, ofwel niet. We vervangen het ‘alles of niets sociaal tarief’ door een progressief sociaal tarief dat alle mensen bereikt die het nodig hebben. De benadeling van werkende mensen werken we zo weg.

Lagere facturen voor, internet, verzekeringen en banken

Iedereen heeft recht op kwaliteitsvolle basisdiensten zoals internet, energie, verzekeringen en banken, en dat tegen een eerlijke prijs. Bovendien neemt het aantal klachten over hun dienstverlening elk jaar toe. Over ondoorzichtige of oneerlijke contracten. Over onbetaalbare facturen. Of over onbereikbare klantendiensten. Een aantal grote bedrijven heeft vandaag te veel macht om te hoge facturen aan te rekenen en geen goede service te leveren. Vooruit wil goede basisvoorzieningen tegen eerlijke prijzen. 

Daarom strijden wij voor: 

Verzekeraars, telecom- en energiebedrijven moeten automatisch het voordeligste contract aanbieden
Gewone mensen betalen zich blauw aan basisdiensten zoals energie, internet en verzekeringen.
Daarom willen we verzekeraars, telecom- en energiebedrijven verplichten om automatisch het voordeligste contract aan te bieden. 

Klantendiensten in essentiële sectoren moeten bereikbaar zijn én een goede service bieden
We zorgen ervoor dat klantendiensten in essentiële sectoren zoals telecom, energie, banken en verzekeringen weer doen wat ze moeten doen: bereikbaar zijn en goeie service bieden.
Ook willen we dat banken verplicht voldoende fysieke loketten voorzien voor mensen die niet digitaal kunnen bankieren en zorgen voor een bankautomaat in elke  buurt. 

Een minimumspaarrente
Banken maken enorme winsten met het geld op de spaarboekjes. Het is niet meer dan logisch dat spaarders in ruil een deftige spaarrente krijgen. Daarom leggen we een minimumrente op.

Betaalbare gezondheidszorg

Vooruit heeft in deze regering enorm geïnvesteerd om onze zorg toegankelijk en betaalbaar te maken. Voor iedereen. Voor 4 euro naar de huisarts, op een laagdrempelige en betaalbare manier naar een psycholoog kunnen (kinderen en jongeren die dat zelfs gratis kunnen), het zijn maar enkele voorbeelden. Die investeringen om onze zorg betaalbaar te maken voor iedereen mogen de volgende jaren niet stilvallen.

Daarom strijden we voor: 

De beste en betaalbare zorg voor iedereen
Voor 4 euro naar de dokter gaan, en dus de regeling dat je enkel je eigen deel betaalt, willen we verplichten bij élke zorgverstrekker. In plaats van eerst de volle pot te moeten voorschieten en dan terug te trekken van de mutualiteit. Op die manier halen we drempels tot zorg voor iedereen weg.

Gratis huisarts en tandarts voor jongeren tot 24 jaar
We maken de huisarts en de tandarts voor jongeren tot 24 gratis, net zoals we 
dat al voor de psycholoog deden. Op die manier zorgen we ervoor dat jongeren gratis snel zorg kunnen krijgen en voorkomen we op latere leeftijd grotere gezondheidsproblemen en hogere gezondheidskosten.

Betere terugbetaling van hoorapparaten, brillen en beugels
We willen hoorapparaten, brillen en beugels nog beter terugbetalen. Iedereen heeft recht om goed te kunnen zien, horen en lachen. Dat mag niet afhangen van hoe groot je budget is.

Voor wie het financieel moeilijk heeft, verbieden we dat ziekenhuizen of dokters extra’s aanrekenen op de factuur (de zogenoemde (ereloon) supplementen)
We verbieden die extra’s wanneer patiënten geen keuze hebben na een doorverwijzing, bijvoorbeeld voor een scan. We leggen ook een limiet op waarbij ziekenhuizen extra’s vragen omdat je alleen op de kamer ligt en verbieden die (kamer)supplementen voor diensten zoals wifi of televisie. We financieren ziekenhuizen rechtstreeks voor deze diensten.

Een lagere factuur in het rusthuis door een maximumfactuur te voorzien
Zo beschermen we mensen die het financieel moeilijk hebben tegen torenhoge medische kosten. Zo zorgen we er ook voor dat mensen in hun laatste levensfase zich niet ongerust hoeven te maken over of ze al dan niet hun rusthuisfactuur kunnen betalen. 
Strijd mee