Standpunten

Artificiële intelligentie :zo gebruiken dat we allemaal vooruitgaan

Productiviteitsgroei door AI

Technologische innovatie verandert razendsnel de manier waarop onze maatschappij functioneert. Digitalisering en artificiële intelligentie hebben een diepe impact op onze economie en arbeidsmarkt. Het potentieel is immens. Het gebruik van AI kan enorme voordelen bieden op de werkvloer. Het kan een instrument zijn voor meer welvaart en welzijn. En voor productiviteitsgroei. Bedrijven die AI gebruiken, creëren méér jobs, niet minder. Het is een kans om samen vooruit te gaan.

Fundamentele vragen over de organisatie van werk

Maar er is een schaduwzijde: digitalisering en artificiële intelligentie dragen vandaag bij tot een toenemende ongelijkheid tussen werkenden en een afname van het loonaandeel in de gecreëerde rijkdom. Dat komt doordat de baten van de nieuwe digitale economie worden geconcentreerd in de handen van enkele multinationals die digitale platforms beheren. Die multinationals bezitten de marktpleinen van de 21ste eeuw en hebben een enorme marktmacht ten opzichte van andere ondernemingen, werknemers en consumenten.

Bovendien wordt AI vaak op een destructieve manier ingezet. Er is een grote focus op automatisering ten koste van de creatie van nieuwe taken voor werknemers. Ook is de verkoop van AI-monitoringssoftware sinds COVID geëxplodeerd. Door deze nieuwe technieken van geautomatiseerd management wordt het volledige doen en laten van werknemers tot in het kleinste detail beïnvloed.

De technologische revolutie leidt dus tot fundamentele vragen over welvaartsverdeling en de organisatie van werk. Technologische evoluties leiden nooit automatisch tot goed werk en eerlijk verdeelde welvaartsgroei. Pas na decennia van sociale en politieke actie werd de productiviteitsgroei van de industriële revolutie vertaald in hogere lonen, menselijke arbeidsomstandigheden en betere publieke diensten. Vandaag zal dat niet anders zijn.

Een dwingend en ethisch kader is nodig

Vooruit wil daarom de financiële en fiscale hefbomen van de overheid inzetten om investeringen te richten op innovatie die de productiviteit verhoogt én de creatie van kwaliteitsvolle jobs stimuleert. We moeten digitalisering en AI voor onze kar spannen.

Daarom maken we een dwingend ethisch en juridisch kader voor de omgang met AI. Dat zorgt ervoor dat AI ingezet wordt met respect voor de menselijke waardigheid, autonomie, diversiteit en privacy. Bovendien richten we een Vlaams AI-onderzoekscentrum op, naar het voorbeeld van de VS en Frankrijk. Dit instituut doet dienst als kenniscentrum en als incubator voor start-ups en scale-ups. We willen ervoor zorgen dat AI een positieve impact heeft op de innovatiecapaciteit van bedrijven en op groei van tewerkstelling.

Strijd mee