Standpunten

Wie een leven lang werkt, verdient een goed pensioen

Een volwaardig pensioen voor iedereen

Werken moet lonen. Niet alleen in de jaren dat je aan het werk bent, maar ook daarna. Wie heel zijn hele leven hard gewerkt heeft, verdient een deftig pensioen en een leven zonder financiële zorgen. Voor veel jongeren ligt het pensioen ver in de toekomst, maar ook voor hen willen we sterke pensioenen blijven garanderen. Wij willen hun zorgen wegnemen door de pensioenen betaalbaar te houden op lange termijn door ze eenvoudiger, eerlijker en transparanter te maken. 

Hogere minimumpensioenen en pensioenbonus dankzij Vooruit

Vooruit heeft de voorbije jaren hard gestreden voor een verhoging van het minimumpensioen. Dankzij Vooruit is dat verhoogde minimumpensioen er ook gekomen. We hebben de minimumpensioenen verhoogd tot 1.640 euro netto bij een volledige loopbaan, ook voor zelfstandigen. We hebben 2 miljard euro extra geïnvesteerd om de laagste pensioenen op te trekken. Dat is een ongeziene investering in werkende mensen die hun deel gedaan hebben.  Met de invoering van de pensioenbonus zorgden we er bovendien voor dat wie langer werkt, extra pensioen krijgt. Mensen die langer werken en bijdragen, verdienen het om daarvoor beloond te worden. Dat is de logica zelve.

Een volgende stap vooruit voor een deftig pensioen

Een pensioen na 42 jaar loopbaan

We willen nu een nieuwe stap vooruit zetten door niet meer naar de pensioenleeftijd te kijken, maar wel naar het aantal jaren loopbaan. Een loopbaan van 42 jaar moet volstaan voor een deftig pensioen. Wie dus op zijn 18e begint te werken, moet na 42 jaar werken – op zijn zestigste dus – een volwaardig pensioen krijgen. Dat vinden wij maar normaal.

1 simpele weg naar het minimumpensioen

We vereenvoudigen de toegang tot het minimumpensioen. We zorgen er ook voor dat mensen met een gemengde loopbaan als werknemer, zelfstandige en ambtenaar op een gelijke manier toegang hebben tot het minimumpensioen. Ook dat is maar eerlijk.

Streng én redelijk

Het minimumpensioen is natuurlijk geen cadeau van de welvaartsstaat. Alleen wie zijn deel gedaan heeft, kan zijn deel ook krijgen. Dat betekent dat je ook voldoende effectief gewerkt moet hebben om toegang te krijgen tot het minimumpensioen. Maar we blijven redelijk. Wie in zijn loopbaan een tegenslag had – zoals een slepende ziekte – mag daar in zijn pensioen niet voor gestraft worden.

Strijd mee