Standpunten

Het vertrouwen in de politiek herstellen

Veel mensen hebben geen vertrouwen meer in de politiek. Ze zijn de politiek beu en voelen zich in de steek gelaten. Vooruit wil het vertrouwen in de politiek herstellen. Dat doen we in de eerste plaats door goed en eerlijk beleid te voeren. Maar ook door ervoor te zorgen dat de politiek minder geld kost en sneller en efficiënter werkt: door het aantal politici en de partijfinanciering te verminderen en door mensen opnieuw nauwer bij de politiek te betrekken. Maar ook door te investeren in een sterke overheid die zelf over alle nodige know-how beschikt. Zodat ze met succes haar kerntaken kan vervullen: investeren in de welvaart en het welzijn van deze en toekomstige generaties.

Een sterke en efficiënte overheid 

Een sterke overheid is niet noodzakelijk groot, wel efficiënt. Zij kan al haar taken goed vervullen en is slagkrachtig genoeg om iedereen kansen te geven op een goed leven. Een sterke overheid vaardigt gemeenschappelijke regels uit en handhaaft die, zodat we ordelijk en goed kunnen samenleven.

Zij investeert ook in de toekomst, om voor de de komende generaties meer welvaart en welzijn te garanderen. Daarbij gaat zij zorgvuldig om met belastinggeld en besteedt dit transparant in het algemeen belang. 

Een sterke, snelle en efficiënte overheid vereist een staatsstructuur die de uitdagingen van onze samenleving zo effectief mogelijk aanpakt: iedereen een goede job, de beste gezondheidszorg en een leefbaar klimaat. 

Voor Vooruit is een staatshervorming nooit een doel op zich. Het is slechts een middel om de welvaart en het welzijn van alle burgers te vergroten. Wij laten ons niet leiden door verzuurd nationalisme en ideologische dogma’s. Voor ons telt alleen goed bestuur.

Ons land telt 6 parlementen en 522 parlementsleden. Dat valt niet uit te leggen. Het aantal parlementsleden moet gewoon naar beneden. En het statuut en de verloning van parlementsleden moet in lijn liggen met het statuut van werknemers in de privésector. De Senaat schaffen we af. En ook de overheidsdotaties aan politieke partijen moeten verminderd, maar ook transparanter en democratischer worden. Als het van ons afhangt, komt er ook een verbod op partijuitgaven voor advertenties op sociale media. Het kan niet dat miljoenen euro’s belastinggeld verprutst wordt om op Facebook, Instagram en Tiktok advertenties te plaatsen.

Politiek die het vertrouwen geniet en dicht bij de mensen staat

Een overheid kan alleen sterk zijn wanneer zij het vertrouwen geniet van de mensen die er deel van zijn. In ons land is dat vertrouwen te laag en moet het hersteld worden. De beste manier om dat te doen, is door de dingen te doen die mensen nodig hebben voor hun welvaart en welzijn. En door mensen nauwer te betrekken bij het beleid.

Niet beloven, maar doen. Niet palaveren en in ruzie uiteengaan, maar eerlijk discussiëren, beslissen en uitvoeren. Show, don’t tell. Een sterke overheid dwingt vertrouwen af door actie, niet door schone maar loze woorden.

En een democratie is op zijn sterkst als er zoveel mogelijk mensen aan deelnemen. Vooruit pleit daarom voor stemrecht op 16 jaar op alle niveaus. Door burgers en het middenveld regelmatiger en op een duurzame manier bij het beleid te betrekken, versterken we onze democratie.

Strijd mee