Standpunten

Weer voluit investeren in ons openbaar vervoer

Stilstand, vervuiling en onveiligheid zijn de hoofdproblemen in ons verkeer. We zijn wereldkampioen files, we hebben bovengemiddeld veel doden op onze wegen en we hebben te veel uitstoot van  fijnstof en CO2 vervuiling. En die problemen worden almaar groter. Wij weigeren dat te aanvaarden en helpen ons land terug vooruit. Hoe?  Vooruit wil verandering brengen in deze situatie door een shift te maken naar moderne en duurzame mobiliteit. Goede mobiliteit is betaalbaar voor iedereen, verloopt vlot en spaart klimaat en milieu. Dat impliceert voor Vooruit een belangrijke rol voor openbaar vervoer van topkwaliteit.

Besparingen op openbaar vervoer de voorbije jaren

Jammer genoeg hebben vorige regeringen te lang en te hard bespaard op ons openbaar vervoer, met alle gevolgen van dien. De klantentevredenheid bij zowel De Lijn als de NMBS zijn ondermaats, het aanbod is onvoldoende, de stiptheid laat te wensen over en al te vaak worden bus, tram of trein zelfs afgeschaft.

De voorbije jaren heeft deze Vlaamse regering de dingen nog erger gemaakt bij De Lijn. De prijzen stijgen, er verdwenen meer dan 3000 (!) bushaltes en in bepaalde delen van Vlaanderen rijden er gewoon geen bussen meer. De Vlaamse Regering organiseert op die manier de vervoersarmoede van morgen. Dit terwijl dure elektrische wagens wél kunnen  rekenen op een premie. De prioriteiten van de Vlaamse regering zijn duidelijk.Ook de vergroening van de busvloot van De Lijn – broodnodig om onze klimaat- en milieudoelstellingen te halen – loopt een gigantische vertraging op.

Vooruit wil opnieuw investeren in openbaar vervoer

Op federaal niveau hebben we - met socialisten in de regering - gelukkig wel opnieuw van openbaar vervoer een prioriteit gemaakt. Na 10 hebben we eindelijk opnieuw een beheersovereenkomst afgesloten met de NMBS die moet zorgen voor comfortabele, stiptere en vooral meer treinen. Daar werden concrete doelstellingen voor vastgelegd: 10% meer treinen, 30% meer reizigers, 50% nieuwe treinen en een stiptheid van boven de 90%. En er werden ook de nodige middelen voorzien om dit waar te maken. Er gaat de komende 10 jaar maar liefst 43,8 miljard naar het spoor. Wij zullen erop toezien dat die investeringen gebeuren en de dienstverlening aan de reiziger zo fors verbetert. Maar daar stopt het niet. Vooruit wil ook in Vlaanderen opnieuw investeren in openbaar vervoer. In plaats van bushaltes te schrappen willen wij juist een groter aanbod aan bussen en trams, die stipt rijden, comfortabel zijn en toegankelijk voor iedereen. Niet enkel in de steden, maar in heel Vlaanderen. Niet enkel tijdens de werkuren, maar ook vroeg in de ochtend, laat op de avond en zelfs ‘s nachts. 

Vooruit met het combiticket en gratis openbaar vervoer voor jongeren

Als we mensen uit de wagen en richting het openbaar vervoer willen krijgen, moeten we zorgen dat het aanbod ruim, comfortabel en betaalbaar is. Vooruit wil daarom het Combiticket introduceren: één gebruiksvriendelijk ticket dat geldig is op alle vormen van openbaar vervoer in ons land. Het Combiticket is een persoonlijk vervoerbewijs dat vanaf de aankoopdatum voor een volledige dag geldig is op het volledige openbaar vervoernetwerk in België (NMBS, De Lijn, MIVB, TEC). Het kan op elk tijdstip van de dag en van de week worden gebruikt. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen dal- en spitsuren of tussen week- en weekenddagen. Hiermee overtuigen we mensen om voor hun woon-werkverplaatsing of recreatieve verplaatsing het openbaar vervoer te gebruiken en de wagen te laten staan. Voor -25 jarigen maken we het openbaar vervoer zelfs gratis.