Standpunten

Meer duidelijkheid en meer bescherming voor draagouders en wensouders

Jaren geleden werd draagouderschap medisch mogelijk. Daardoor kunnen draagouders andere ouders helpen met hun kinderwens. Maar vandaag is er nog steeds geen wettelijke regeling. Dat leidt tot onduidelijkheid en schrijnende situaties. Zo blijft de draagouder de wettelijke ouder tot het kind voor adoptie is afgestaan. Dat proces kan pas starten twee maanden na de geboorte en kan tot twee jaar duren. Dat zorgt voor veel onzekerheid voor alle betrokkenen. 

Vooruit strijdt voor meer duidelijkheid en een betere bescherming van draagouders en wensouders. Altijd met het belang van het kind voorop. Door voorwaarden rond draagmoederschap wettelijk vast te leggen, kunnen we nodeloos ingewikkelde situaties vermijden. Dat is in het belang van de ouders, de draagmoeder en vooral van het kind. Door een duidelijke wettelijke regeling met strikte voorwaarden, pak je bovendien ook de misbruiken en wantoestanden aan.

Vooruit geeft wensouders en draagouders zekerheid

We willen draagouderschap wettelijk regelen voor ouders die op natuurlijke wijze geen kinderen kunnen krijgen. Dat geldt ook voor alleenstaande ouders en LGBTQI+-koppels. De hele procedure moet zo duidelijk en transparant mogelijk verlopen. Dat is in het belang van de wensouders, de draagouders en het kind.

We voorzien medische en psychologische begeleiding door erkende fertiliteitscentra. Wensouders en draagouders moeten ook op voorhand een overeenkomst afsluiten. Als de familierechtbank deze overeenkomst bekrachtigt, worden wensouders na de geboorte automatisch de ouder van het pasgeboren kind.

Homomannen krijgen automatisch de erkenning als (mee-)vader. Ook de draagouder krijgt alle rechten die met een zwangerschap gepaard gaan, inclusief het recht op de afbreking van de zwangerschap (abortus).

Vooruit zorgt voor een betere bescherming van draagouders

Als draagouder geef je ouders de kans op een liefdevol gezin. Daarom verdienen draagouders de beste bescherming, de juiste zorg en goede begeleiding. We vinden ook dat zwanger zijn voor een ander nooit een job mag zijn. Draagouderschap uit winstbejag is dan ook volstrekt verboden.

Strijd mee