Hoe stem ik op Vooruit?

Overzicht


inleiding

Op 9 juni stemmen we voor het federaal, Vlaams en Europees parlement. Op 13 oktober houden we provinciale en gemeentelijke verkiezingen.

 • Mag ik stemmen?
 • Hoe breng ik mijn stem uit?
 • Wat als ik niet kan gaan stemmen?

We zetten hieronder even alles op een rijtje voor jou.

kies vooruit met 3 opties hoe je kan stemmen

Mag ik stemmen?

In België hebben we stemplicht. Dat wil zeggen dat iedereen die ouder dan 18 jaar is en de Belgische nationaliteit heeft, verplicht is om naar het stemhokje te gaan. Je moet ook gedomicilieerd zijn in een Belgische gemeente. Ben je Belg en woon je in het buitenland? Dan kan je enkel voor de federale verkiezingen stemmen. Meer info vind je hier.


Om te mogen stemmen, moet je de Belgische nationaliteit hebben op het moment dat de kandidatenlijsten zijn ingediend. EU-burgers die in België wonen, maar niet de Belgische nationaliteit dragen, mogen enkel voor de Europese verkiezingen stemmen. Sinds dit jaar is het in ons land vanaf 16 jaar wél verplicht om te stemmen voor het Europees Parlement. Meer info vind je hier.

Hoe breng ik mijn stem uit?

Je krijgt een oproepingsbrief van je gemeente of stad waar je woont. Deze oproepingsbrief zou je zeker tegen de week van 3 juni moeten ontvangen, zoals je hier kan lezen. Op deze oproepingsbrief staat ook waar je moet gaan stemmen. Hiervan kan niet worden afgeweken.


Eenmaal aangekomen bij het stembureau geef je je identiteitskaart en oproepingsbrief af. Afhankelijk van de gemeente waar je stemt, verloopt de stemming digitaal of via papier.


Wordt er in je gemeente gekozen via potlood en papier dan krijg je op 9 juni drie stembiljetten, die je meeneemt naar het stemhokje:

 • Europees Parlement
 • Vlaams parlement of Brussels parlement
 • Federaal parlement

Er zijn 3 manieren om te stemmen voor Vooruit (lijst 9):

3 opties:

1. Een lijststem voor Vooruit


Je kleurt het bolletje bovenaan.

 Het boveste bolletje naast het woord Vooruit is ingekleurd

2. Een stem voor meerdere kandidaten op de Vooruit lijst


Je geeft je voorkeur voor één of meerdere kandidaten door de bolletjes naast de naam in te kleuren.

meerdere bolletjes zijn ingekleurd van de kandidaten maar niet de bovenste bol voor de partij

3. Een stem voor alle kandidaten op de Vooruit lijst


Je kleurt alle bolletjes naast élke naam op de lijst.

 alle bolletjes zijn ingekleurd van de kandidaten maar niet de bovenste voor de partij

extra's

Let op: stem altijd binnen één lijst. Als je bolletjes over meerdere lijsten kleurt, is je stem ongeldig.


In sommige steden en gemeenten stemt men digitaal. Digitaal stemmen heeft het voordeel dat je nooit ongeldig kan stemmen.


Nadat je je identiteitskaart en oproepingsbrief hebt gegeven, krijg je een chipkaart. In het stemhokje staat een computer, daar steek je de chipkaart in. Vervolgens neemt de computer je door een aantal stappen waar je voor elke verkiezing de lijsten en kandidaten kan kiezen.


Ben je klaar? Dan print de computer een papier met een streepjescode en het overzicht van je stemmen. Klopt het overzicht niet? Laat dit dan weten aan een medewerker van het stembureau. Die zal je verder helpen. Klopt het overzicht wel? Geef dan de chipkaart terug aan een medewerker en scan het geprinte papier. Laat het papier achter in de stembus in ruil voor je identiteitskaart en oproepingsbrief.


Meer info vind je hier.

Wat als ik niet kan gaan stemmen?

In ons land geldt stemplicht. Als je niet kan stemmen, moet je een volmacht geven aan iemand die kan stemmen in jouw plaats. We spreken dan van een volmachtgever en volmachtkrijger.

Kies Vooruit. met volmacht uitleg wat je moet doen met een volmacht

Aan wie kan ik een volmacht geven?

Iedereen die binnen hetzelfde gewest woont. De volmachtkrijger mag trouwens maar voor één iemand een volmacht dragen. De stem moet ook uitgebracht worden in het stembureau waar jij woont. Kies dus best iemand die dicht bij jou in de buurt woont.

Hoe geef ik een volmacht?

Je moet eerst en vooral aantonen dat je niet kan gaan stemmen met een attest:

 • Medisch attest. Je bent omwille van medische redenen niet in staat om te gaan stemmen. Dan krijg je een medisch attest van een arts.
 • Attest van de werkgever. Moet je werken (in het buitenland)? Dan heb je een attest nodig van je werkgever.
 • Attest van de burgemeester.Ben je op reis op de dag van de verkiezingen? Dan moet je naar je gemeente- of stadhuis en een verklaring op eer te geven met je reisdocumenten als bewijsstuk.
 • Attest van onderwijsinstelling.Kan je niet gaan stemmen vanwege studieredenen? Dan kan je onderwijsinstelling je een attest geven.

Hier vind je nog informatie over het attesteren van de volmacht.

Eens je een attest hebt, vul je het gepaste volmachtformulier in via deze link en geef je dit aan de persoon waaraan je de volmacht geeft. Jullie moeten allebei een handtekening onder het document zetten.

Hoe ga ik stemmen met een volmacht?

De volmachtkrijger neemt mee:

 • Het volmachtformulier
 • De oproepingsbrief van de volmachtgever
 • De eigen oproepingsbrief
 • De eigen identiteitskaart

De stemming gebeurt verder op exact dezelfde manier als hierboven beschreven. Je moet wel eerst je eigen stem uitbrengen voordat je kan stemmen voor de volmachtgever. Hier vind je nog meer informatie over het geven van een volmacht.

Ga naar ons verkiezingsprogramma