Vooruit strijdt voor
uw koopkracht

Voor een goed en gelukkig leven moet je kunnen kopen wat je nodig hebt. De energiecrisis en inflatie leiden tot peperdure energiefacturen, onzekerheid en stijgende prijzen in de winkelkar. Steeds meer hardwerkende tweeverdieners kregen het financieel moeilijk. Daarom nam Vooruit in deze regering heel wat maatregelen om de koopkracht te beschermen.

 

We verhogen de lonen en pensioenen

Als de facturen stijgen, moet je loon ook mee stijgen. Dat is logisch. Toch voerde de vorige regering een indexsprong in. Vooruit beschermt in deze regering de indexering van de lonen, uitkeringen en pensioenen. Onze indexering is bijna uniek in Europa en de beste bescherming voor uw koopkracht.

 

We verhogen de minimumpensioenen

Wie heel zijn hele leven hard gewerkt heeft, verdient een deftig pensioen. Daarom hebben we gestreden voor een minimumpensioen van meer dan 1.500 euro netto per maand. Vooruit investeerde 2 miljard euro om de laagste pensioenen op te trekken. Dat is een ongeziene investering. Sinds januari 2023 is het minimumpensioen van 1.500 euro netto een feit. Eind 2024 zal het bedrag verhoogd zijn tot zelfs 1.680 euro netto per maand.

danny die aan het lachen is en mee wilt strijden voor hogere pensioenen

We voeren de koopkrachtpremie in

Tijdens de energiecrisis zijn er bedrijven die miljarden euro’s winst hebben gemaakt. In bedrijven waar het goed gaat of waar superwinsten gemaakt worden, moeten de werknemers mee in die winsten delen. Dat doen we door opnieuw een “Debora-premie” tot 750 euro mogelijk te maken.

We verlagen uw energiefactuur

Je koopkracht beschermen kan alleen als we de facturen laag houden. Tijdens de energiecrisis hebben we alles op alles gezet om de energiefacturen te drukken. We verlaagden de btw op energie definitief naar 6%, we hebben het sociaal tarief uitgebreid en voerden het basispakket energie in. Want energie is basis, geen luxe.

We verlagen de maximumfactuur

De maximumfactuur beschermt gezinnen wanneer gezondheidskosten te hoog oplopen. Gezinnen uit de meest kwetsbare groep kunnen daardoor nooit méér betalen dan 250 euro per jaar. En wie door de maximumfactuur beschermd wordt, zal in 2023 niet te maken krijgen met stijgende gezondheidskosten. Dat is ook belangrijk voor mensen met een chronische ziekte.

 

Vooruit heeft de koopkracht van de mensen beter beschermd dan waar ook in Europa. We blijven strijden voor hogere lonen, lagere facturen en betaalbare gezondheidszorg.

Voor uw koopkracht.

Voor u.

Strijd mee