Vooruit strijdt voor uw gezondheid

Vooruit is de partij van de zorg. Frank Vandenbroucke, onze minister van Volksgezondheid, blijft investeren in betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen. Want wie zorg nodig heeft, moet zorg krijgen. Daar maken we werk van

 

Voor 4 euro naar de huisarts

Door de derdebetalersregeling betalen mensen maar 4 euro voor een doktersbezoek. En wie een laag inkomen heeft, betaalt zelfs maar 1 euro. Dat maakt de stap naar de huisarts een stuk makkelijker. De derdebetalersregeling kan ook toegepast worden door kinesitherapeuten, logopedisten en artsen-specialisten.

 

Gratis naar de tandarts tot 19 jaar en 3,5 euro voor jaarlijkse controle

Naar de tandarts gaan is geen luxe. Daarom maken we een bezoek aan een geconventioneerde tandarts toegankelijker in 2023. Zo kan je er voor de jaarlijkse controle terecht voor 3,5 euro. Ook 80-plussers krijgen voortaan hun jaarlijkse controle bij de tandarts terugbetaald.

frank praat met ouderen

Geen supplementen meer als je onder de scanner moet

Wie in een ziekenhuis onder de scanner moet, moet dat onderzoek kunnen krijgen volgens de officiële tarieven, dus zonder extra’s aangerekend te krijgen. Alle ziekenhuizen moeten dat garanderen: dat is een belangrijk strijdpunt. En aan mensen met lage inkomens zou men hoe dan ook nooit een supplement mogen vragen: voor dat principe vechten we.

 

Ongeziene investeringen in geestelijke gezondheidszorg

Mentaal welzijn is een topprioriteit. Wie hulp nodig heeft, moet die krijgen. De netwerken voor geestelijke gezondheidszorg organiseren raadplegingen bij geconventioneerde psychologen: gratis bij de eerste sessie en voor slechts 4 of 11 euro daarna. En ze maken diezelfde psychologen vlot bereikbaar via bijvoorbeeld huisartsen, scholen, jongerencentra, of sociale diensten. We investeren ook in psychiatrie, onder meer voor kinderen en jongeren met eetstoornissen.

frank praat met kindjes over mentale gezondheid

We verlagen de maximumfactuur

Gezinnen uit de meest kwetsbare groep kunnen daardoor nooit méér betalen dan 250 euro per jaar. En wie door de maximumfactuur beschermd wordt, zal in 2023 niet te maken krijgen met stijgende gezondheidskosten. Dat is ook belangrijk voor mensen met een chronische ziekte.

 

5.000 extra jobs in de zorg en hogere lonen voor federaal zorgpersoneel

Veel zorgverleners gingen tijdens de coronacrisis boven hun limiet, en doen dat vandaag nog altijd. Investeren in onze gezondheidszorg is dan ook investeren in ons allen. Dat werk is nooit af. Daarom blijven we investeren in onze gezondheid en in ons zorgpersoneel.

frank en verpleegster lachend naar een gsm kijken voor foto

De best mogelijke gezondheidszorg voor iederéén, dat is een gevecht. Vooruit voert die strijd voor toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg elke dag opnieuw.

Voor uw gezondheid.

Voor u.

Strijd mee