Nieuws

Kris Verduyckt stelt voor: 10 oplossingen voor je energiefactuur

Ronny Wolfcarius

Monday 19

April 2021 15:58

Een miljoen Belgische huishoudens kunnen meer dan €500 besparen op hun gas- en elektriciteitsfactuur volgens De Commissie voor De Regulering van de Elektriciteit en het Gas (GRCEC). We zien dat de energiemarkt te complex is. Het veelvoud aan tariefformules maakt het moeilijk om zicht te krijgen op je eigen energiekosten, en deze te vergelijken met andere energieleveranciers. Slinkse verkooptechnieken lokken je in de val. Resultaat? Een miljoen Belgische huishoudens betalen te veel voor hun energiefactuur.

Heb je zelf ideeën over hoe we de complexiteit van de energiemarkt kunnen ophelderen? Deel je verhaal met ons!

Federaal parlementslid voor Vooruit Kris Verduyckt maakt van betaalbare energie een zaak voor iedereen en stampt deze obstakels weg: “Weinig consumenten begrijpen nog iets van het aanbod van de energiemarkt, laat staan hun factuur. Daarom moet de overheid toch enkele duidelijke afspraken maken met energieleveranciers”, zegt Kris. Een tienpuntenplan helpt ons samen vooruit naar meer betaalbare energie:

  1. We standaardiseren de energiefactuur bij alle energieleveranciers en brengen die op één A4.  

  2. Steeds meer leveranciers bieden diensten digitaal en online aan. Dat is prima! De diensten moeten wel toegankelijk blijven voor iedereen. Daarom installeren we een gratis telefoonnummer en willen we dat consumenten  op eenvoudige vraag een contract of factuur op papier kunnen krijgen .

  3. Elke energiefactuur, betalingsherinnering, contractinformatie of ingebrekestelling toetsen we op het gebruik van ‘Klare Taal’. Zo vermijden we te technisch en complex taalgebruik en is elk contact met de leverancier goed begrijpbaar voor iedereen.

  4. Wij verbieden het stilzwijgend verlengen van energiecontracten. Zo kan iedereen zich opnieuw inschrijven in het tarief dat hij of zij wenst. 

  5. Wij stoppen de slinkse verkooptechnieken, welke vooral kwetsbare gezinnen en bejaarden treft,  door deur-aan-deurverkoop, verkoop op de openbare of private weg en verkoop via de telefoon te verbieden. 

  6. We schaffen de vaste jaarlijkse vergoeding af, opdat ze niet het volledige bedrag kwijt zijn indien ze binnen het jaar zouden veranderen van leverancier.

  7. We leiden maatschappelijke ondersteuningsdiensten zoals OCMW’s en CAW’s op zodat zij consumenten  zo goed mogelijk wegwijs kunnen maken in de complexe werking van de energiemarkt. 

  8. Een heldere factuur bestrijdt ook slinkse handelspraktijken omdat consumenten een beter zicht hebben op hun jaarprijs en extra diensten op die factuur. Kortingen op voorschotten of onheldere formuleringen op een  factuur zijn misleidend.

  9. We hanteren een kwaliteitslabel voor vergelijkingssites én bedrijven die in naam van de consument op zoek gaat naar de laagste factuur. Dit label dient om prijsvergelijkers die ‘onafhankelijk’ en ‘betrouwbaarder’ van de markt werken, te identificeren. 

  10. We bestrijden de schuldindustrie ook in de energiemarkt. Steeds meer  dossiers komen bij incassobureaus terecht. Daarom is er nood aan  duidelijke informatie over uitstel van betaling, afbetalingsplannen en een langere betalingstermijn.

Wil je samen met ons mee denken, en is betaalbare energie voor jou een voorwaarde om een goed en gelukkig leven uit te kunnen bouwen? Kom dan af naar onze digitale infosessie ‘Goed en Gelukkig leven’ en spreek erover met ons op 22 april 2021 of 8 mei 2021


 
Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Ronny Wolfcarius

Deel dit artikel met je vrienden.