Nieuws

INTERVIEW: het conflict tussen Israël en Palestina - Vicky Reynaert

Ronny Wolfcarius

Monday 17

May 2021 21:32

Federaal parlementslid Vicky Reynaert is duidelijk over het conflict tussen Israël en Palestina: "Het conflict tussen Israël en Palestina is geen conflict tussen gelijken. Israël schendt het internationaal recht en de mensenrechten flagrant door de annexatie van Palestijns gebied en de illegale nederzettingen." Ze licht haar boodschap hier graag verder toe.  

Na maanden van relatieve stilte, is de situatie in Israël opnieuw geëscaleerd. Wat is er juist aan de hand?

Het geweld is inderdaad opnieuw opgelaaid in Israël en Palestina. Het resultaat is dat er al 3.100 raketten zijn afgevuurd. Hierdoor zijn 1.200 gewonden en 197 doden gevallen, waaronder 58 kinderen. 

Oorzaak van dit geweld is dat Israël al jaren het internationale recht en de mensenrechten schendt door de illegale annexatie van Palestijns gebied. Met als gevolg illegale nederzettingen, de verdrijving van Palestijnse ouders en kinderen die gewoonweg uit hun huis worden gezet. 

Dit is geen conflict tussen gelijken. We hebben hier te maken met een illegale bezetter die het internationaal recht en de mensenrechten flagrant met de voeten treedt

Ditmaal werd de lont ontstoken door de mogelijke uitzetting - illegaal onder internationaal recht - van vier Palestijnse gezinnen in Oost-Jeruzalem. Om plaats te maken voor Israëlische kolonisten. 

Het gaat niet over iets eenmalig veronderstellen we? 

Dit gebeurt inderdaad veel vaker. Israëlische kolonisten kunnen immers - volgens het Israëlische recht - land claimen op historische gronden, maar Palestijnen kunnen dat niet.

Zo ontstaat er een fundamentele ongelijkheid, en worden gezinnen met kinderen verdreven. Dit is geen conflict tussen gelijken. We hebben hier te maken met een illegale bezetter die het internationaal recht en de mensenrechten flagrant met de voeten treedt. 

Vorige week sprak je klare taal in het parlement, wat was je boodschap?

Minister Sophie Wilmès roept op tot een staakt-het-vuren en heeft het geweld ondubbelzinnig veroordeeld. Wij steunen haar daar in. Want dit geweld moet stoppen. Voor Vooruit moet daarnaast ook de fundamentele ongelijkheid die dit geweld veroorzaakt, stoppen. En dus moet de illegale annexatie door Israël van de Palestijnse gebieden, stoppen en aangepakt worden. 

Het doel van deze resolutie is de regering eraan te herinneren waar zij zich toe verbonden hebben en dat de tijd dringt

Israël zal enkel gestopt kunnen worden als er krachtdadig wordt opgetreden tegen de schendingen van het internationale recht dat het pleegt. 

Daarom mijn oproep aan minister Sophie Wilmès en de regering om dringend stappen te ondernemen, samen met onze Europese partners. 

Het regeerakkoord stelt een duidelijke opdracht aan minister Sophie Wilmès: zoek Europese bondgenoten, kom met effectieve sancties om de annexatie te stoppen, en werk aan de erkenning van de Palestijnse Staat. Als dat niet kan op Europees niveau, dan met gelijkgezinde staten, of desnoods als België alleen. 

Wat staat er exact in het regeerakkoord? 

In het regeerakkoord staat dat de regering bondgenoten zal zoeken op het Europese niveau, om een lijst uit te werken met effectieve ‘tegenmaatregelen’ (sancties dus) om die annexatie te stoppen. Alsook om te werken aan de erkenning van de Palestijnse Staat. 

Wij hebben hierover een resolutie klaar in het parlement.

Ook België en Vlaanderen hebben er belang bij dat het internationale recht gerespecteerd wordt, we worden er immers ook door beschermd. Onverschilligheid is immers het meest verraderlijke gevaar van allemaal

Wat staat er in de resolutie die werd opgesteld samen met de PS?

Wij vinden het noodzakelijk om snel te handelen. Dit kan door het nemen van krachtige maatregelen, door Israël op te roepen het internationaal recht te eerbiedigen en door het regeringsakkoord onmiddellijk uit te voeren. 

Het doel van deze resolutie is de regering eraan te herinneren waar zij zich toe verbonden hebben en dat de tijd dringt. Bovendien moet op Europees niveau snel en doeltreffend een lijst van sancties worden opgesteld. 

Het is onze plicht om niet onverschillig te blijven staan, ons uit te spreken over en te handelen naar de schending van het internationale recht. Ook België en Vlaanderen hebben er belang bij dat het internationale recht gerespecteerd wordt, we worden er immers ook door beschermd. Onverschilligheid is immers het meest verraderlijke gevaar van allemaal.

 


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Ronny Wolfcarius

Deel dit artikel met je vrienden.