Nieuws

Druk pauzeknop in voor kunstendecreet

Ronny Wolfcarius

Wednesday 17

March 2021 18:35

De cultuursector lijdt momenteel zwaar onder de coronacrisis. Daar bovenop wil de Vlaamse regering het Vlaamse Kunstendecreet herschrijven nog voor de zomer, om op tijd te zijn voor de volgende subsidieronde. Het nieuwe decreet botst op stevige kritiek niet alleen van de Strategische adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media maar vanuit alle hoeken van de kunstensector, gaande van werkgevers tot kunstenaars. 

 

Het nieuwe decreet stelt ingrijpende veranderingen voor waar niemand in de sector om vraagt, stelt ambities die binnen de contouren van het huidige budget voor de kunsten zullen leiden tot een verarming en destabilisering van het veld en vergroot de greep van de politiek. Verschillende organisaties uit de cultuursector vragen dan ook om de pauzeknop in te drukken voor het nieuwe Kunstendecreet.

Wat is het Kunstendecreet?

Het Kunstendecreet is het belangrijkste instrument om de subsidies en de ondersteuning voor de professionele kunsten te regelen. Dit decreet zou volgens het regeerakkoord moeten herzien worden. “Al stelt zowat iedereen in de sector zich grote vragen over de herziening tout court, over de keuzes die gemaakt worden én de timing, zegt Katia Segers. “De sector is geen vragende partij om grote veranderingen aan te brengen aan dit goed werkende Kunstendecreet. En voor de verkiezingen hebben alle meerderheidspartijen de vraag van de sector voor 'decretale rust' ondersteund. Ik begrijp dus niet waarom dit nu per se zou moeten hervormd worden.”

Bovendien ondergaat de kunstensector momenteel de grootste crisis ooit als gevolg van corona, als eerste gesloten en allicht als laatste terug open “Voor mij kan het onmogelijk business as usual worden na deze crisis”, gaat Katia Segers verder. “Er is wel degelijk pre en post corona. het is dus tijd om te temporiseren. Zodat kan nagedacht worden hoe we de kunstensector echt versterken."

“Het is onbegrijpelijk dat minister van cultuur Jambon kost wat kost zijn plannen wil doorvoeren. Dat zal niet gebeuren. Dit ontwerp van decreet zal niet zomaar door het parlement gejaagd worden”, zegt Katia Segers. “Daartoe zal ik alles wat nodig is, uit de kast halen.”

 


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Ronny Wolfcarius

Deel dit artikel met je vrienden.