Standpunten

Elk kind een warme thuis om veilig in op te groeien

Kinderen en Jongeren zijn onze toekomst. Om de beste versie van zichzelf te worden, moeten we hen gelijke kansen geven. Ervoor zorgen dat ze veilig en goed omringd kunnen opgroeien zodat zij zich ten volle kunnen ontwikkelen. Ook – en vooral – wanneer kinderen de pech hebben dat zij opgroeien in moeilijke omstandigheden. Duizenden kinderen in Vlaanderen zitten in een onveilige thuissituatie waar ze verwaarloosd, mishandeld of misbruikt worden. Het is nochtans een kerntaak van de overheid om voor elk kind een veilige thuis te garanderen. Maar vandaag faalt het systeem, want duizenden kinderen wachten op de hulp die ze nodig hebben. Zij staan maanden op een wachtlijst.

Je toekomst mag niet bepaald worden door de plek waar je wieg staat. Daarom wil Vooruit die stilstand stoppen. Door te investeren in jeugdhulp - zodat de wachtlijsten verdwijnen en er hulp is voor alle kinderen in nood, 24 op 24 en 7 op 7. Door de begeleiding voor jongeren te laten doorlopen tot 25 jaar - zo laten we jongeren niet te vroeg los in de volwassen wereld. Door een hervorming van het adoptiesysteem tot een systeem van jeugdbescherming - een systeem waardoor kinderen in uiterste nood toch een goede thuis krijgen. Met die drie hervormingen garanderen we een veilige thuis voor elk kind.

De Vlaamse overheid investeert niet in jeugdhulp

In 2022 kwamen 56.671 kinderen en jongeren, jonger dan 25 jaar, in aanraking met de Vlaamse Jeugdhulp. 35.245 onder hen werd aangemeld onder het label onveilige thuissituatie. Toch duurt het maanden om hulp te krijgen. Duizenden kinderen en jongeren staan op een wachtlijst. Er zijn gewoon te weinig plaatsen en te weinig hulpverleners. En dus te veel jongeren die aan hun lot overgelaten worden. Om de simpele reden dat de Vlaamse overheid veel te weinig investeert in jeugdhulp.

Duizenden kinderen in een onveilige situatie. Zonder plaats in de jeugdhulp. Dat kan echt niet in een welvarende regio.

Vooruit wil de stilstand doorbreken

Voor Vooruit is het garanderen van een veilige thuis voor elk kind om in op te groeien een absolute kerntaak van de overheid. Want elk kind moet gelijke kansen krijgen om zich goed te kunnen ontwikkelen. Met socialisten zal jeugdhulp voor alle kinderen en jongeren die dat nodig hebben, een topprioriteit zijn. Precies daarom wil Vooruit in de volgende Vlaamse regering heel duidelijke maatregelen nemen om de Vlaamse jeugdhulp uit het slop te trekken: 

Meer inzetten op preventie

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Hoe sneller we signalen kunnen opsporen, hoe meer we erger kunnen vermijden. We breiden daarom de preventieve maatregelen uit zodat we kindermishandeling, intrafamiliaal geweld of psychologische problemen sneller kunnen opsporen. We bieden aanklampende hulp aan bij verontrustende zwangerschappen, bijvoorbeeld als een moeder drugsverslaafd is. Zo beschermen we ook onze allerkleinsten die nog geen eigen stem hebben.

Hulp op maat van jongeren

We breiden het aanbod aan psychologische hulp voor kinderen en jongeren met psychische problemen uit. Zodat ook zij de hulp krijgen die zij nodig hebben. Daarnaast zorgen we voor ondersteuning op maat van jongeren die de jeugdhulp verlaten. We starten al op 16 jaar met de voorbereiding en laten hen niet los. Elke jongere heeft recht op ondersteuning tot 25 jaar.

We investeren in onze jeugd- en crisishulp

Dat jongeren vandaag in gevangenissen of op de spoed moeten overnachten omdat er voor hen geen bed is, kan echt niet. Daarom investeren we in extra bedden voor acute noodsituaties. Zodat kinderen in nood altijd op een veilige plek terecht kunnen. 24 op 24, 7 op 7. We verminderen daarnaast de administratieve lasten van de jeugdhulpverleners en verkorten de beslissingsprocedures. Na jaren van onderfinanciering indexeren we de middelen voor jeugdhulp en investeren we in werking en personeel. Zodat jeugdhulpverleners zich kunnen bezighouden met hun kerntaak. 

We beschermen alle kinderen in een gezin

Een tijdje geleden getuigde een meisje in de media hoe zij begeleid zelfstandig kon gaan wonen, maar wel haar jongere broertjes moest achterlaten bij een moeder die hen mishandelde. Dat kan niet. Wanneer één kind in het gezin in een verontrustende situatie zit, ontfermen we ons over alle minderjarige kinderen van een gezin. 

We versterken pleegzorg en gezinshuizen

Wanneer kinderen uit huis geplaatst worden, kan een pleeggezin een nieuwe thuis bieden. We zien pleegzorg als een belangrijk alternatief voor residentiële opvang. Gezinshuizen en pleegzorg moeten steeds in overweging genomen worden wanneer een kind uit de thuissituatie wordt weggehaald. We versterken het aanbod en voorzien een goed uitgebouwde ondersteuning van pleegkinderen, pleegouders en ouder(s). In het bijzonder werken we voor pleegouders administratieve lasten weg door procedures te vereenvoudigen of te digitaliseren en geven we pleegouders voor langdurige pleegzorg toegang tot ouderschapsverlof.