Voor het beste onderwijs

tienermeisje-lachend-sterk-onderwijs-voor-leerling-en-leerkracht.jpeg

Het gaat niet goed met het Vlaamse onderwijs. Het lerarentekort blijft groeien, terwijl de werkdruk stijgt voor wie wél nog voor de klas staat. Hierdoor stappen steeds meer mensen met een hart voor onderwijs uit het beroep. Er zijn klassen die dit schooljaar nog geen leerkracht Nederlands gezien hebben. Nooit eerder was de leerachterstand zo groot. 

Het Vlaamse onderwijs behoort nog steeds tot de wereldtop. Als we die positie willen houden, moet de Vlaamse regering nu ingrijpen. Teken de petitie en steun onze voorstellen voor het beste onderwijs. 

Bij de start van de Vlaamse Regering was minister Ben Weyts enorm ambitieus: “De lat moet hoger”. Drie jaar later stellen we vast: er ontbreekt visie en durf om dat mogelijk te maken. Daarom komt Vooruit met een actieplan.

Pak het lerarentekort aan met deze concrete voorstellen: 

- Laat zij-instromers die leerkracht worden tot 20 jaar anciënniteit meenemen

- Maak onderwijs dé prioriteit bij heroriëntering na ontslag

- Minder administratie, meer tijd voor de klas

- Voorzie een 38-uren week waarin de lesopdracht, andere taken binnen de school én tijd om te professionaliseren inbegrepen is

- Zorg voor een vaste benoeming over heel Vlaanderen, zodat zekerheid gepaard gaat met flexibiliteit

- Geef directeurs autonomie, tijd en ruimte om een degelijk pedagogisch en personeelsbeleid te voeren

- Hervorm de lerarenopleiding:

- Voorzie gespecialiseerde scholen voor de lerarenopleiding
- Zorg dat student-leraren minstens een jaar verloond voor de klas staan als onderdeel van de lerarenopleiding

Maak ons onderwijs opnieuw wereldtop, voor leerkracht en leerling! Teken de petitie > 

Teken de petitie

1.027 handtekeningen
Doel: 5.000 handtekeningen

Bij de start van de Vlaamse Regering was minister Ben Weyts enorm ambitieus: “De lat moet hoger”. Drie jaar later stellen we vast: er ontbreekt visie en durf om dat mogelijk te maken. Daarom komt Vooruit met een actieplan.

Pak het lerarentekort aan met deze concrete voorstellen: 

- Laat zij-instromers die leerkracht worden tot 20 jaar anciënniteit meenemen

- Maak onderwijs dé prioriteit bij heroriëntering na ontslag

- Minder administratie, meer tijd voor de klas

- Voorzie een 38-uren week waarin de lesopdracht, andere taken binnen de school én tijd om te professionaliseren inbegrepen is

- Zorg voor een vaste benoeming over heel Vlaanderen, zodat zekerheid gepaard gaat met flexibiliteit

- Geef directeurs autonomie, tijd en ruimte om een degelijk pedagogisch en personeelsbeleid te voeren

- Hervorm de lerarenopleiding:

- Voorzie gespecialiseerde scholen voor de lerarenopleiding
- Zorg dat student-leraren minstens een jaar verloond voor de klas staan als onderdeel van de lerarenopleiding

Maak ons onderwijs opnieuw wereldtop, voor leerkracht en leerling! Teken de petitie > 

tienermeisje-lachend-sterk-onderwijs-voor-leerling-en-leerkracht.jpeg